“Te maaraara nei maua i ta maua atoro anga i te Betela, e ka akaperepere maua i te reira e tuatau ua atu.” I karanga ai tetai tokorua akaipoipo no Vanuatu mai i muri ake te atoro anga raua i te au opati o te Au Kite o Iehova i Marike. Aiteite te manako o tetai ngauru tauatini tuma tangata tei atoro i teia ngai i te au mataiti ravarai.

Kua turoto ake koe i te opati Betela i Marike? Me kare koe i aere ake, te patiia nei koe kia aere mai.

Eaa taau ka kite i ko i te au opati maata e toru?

Te Opati Maata o te Au Kite o Iehova i Warwick, New York. E toru akaarianga kare e aratakiia. Tetai, te tumu tuatua maata “Te Pipiria e te Ingoa o te Atua,” te akaari maira i te au Pipiria taito e ka akakite mai akapeea te ingoa o te Atua i taporoporoia ai i roto i te Tuatua Tapu. Te akaarianga “E Iti Tangata no to Iehova Ingoa,” te akaari ra i te tuatua enua o te Au Kite o Iehova. “Te Opati Maata​—Taangaanga i te Akarongo,” te akamārama ra akapeea te Au Kite o Iehova i akaaereia ai no te uipa kapiti, te apii i te Pipiria, te akakite i te karere Pipiria ki te tangata, e te akaari i te aroa no tetai e tetai. Ka rave katoaia tetai turoto aratakiia e 20 miniti te roa e ka kite koe i te Au Opati/Are Tavinianga e te au ngai ke o Warwick.

Te Ngai Apii Punanga Tiaki i Patterson, New York. Akara i te au are apii i konei, mei te Apii Pipiria Punanga Tiaki o Gileada e te Apii no te au Mema o te Kumiti Manga e ta Ratou Vaine. Ka kite katoa koe i te au akaarianga e te vitio tei akakite mai i te au angaanga e raveia ra i roto i te au tipatimani i konei, kapiti mai te Torō Anga e te Angaanga Rekoti Akatangi/Vitio.

Te Ngai Nenei e te Tuʼa Anga Puka i Wallkill, New York. E aru i te turoto aratakiia e kia akara akapeea te au Pipiria e te au puka Pipiria me neneiia, vaîia, e me tukuia atu ki te au putuputuanga i Marike, te Caribbean, e te au enua ke i teia ao.

Akapeea au me tapao i tetai turoto?

I mua ake ka parani ei koe i te teretere aere, me ka tika e tuku i tetai tapaoanga turoto i runga i te kapi Au Akakiteanga no te au Opati e te Turoto. Te oronga maira teia kapi i te au akakiteanga maata no runga i te au opati Betela i Marike, kapiti mai to ratou ngai e te ora no te turoto.

Naai e arataki i te turoto?

Na te aronga angaanga i roto i te au tipatimani ke ke i Betela. Ka riro teia ei tuanga no ta ratou tauta anga i te turu i ta matou angaanga apii i te ao katoa. Ka raveia te turoto anga i roto i tetai au reo ke.

Eia moni te turoto anga?

Kare e tutaki.

Ko te Au Kite o Iehova anake te ka akatikaia kia turoto?

Kare. Maata te aronga kare i te Au Kite tei atoro mai. Ka tauturuia te Au Kite e te aronga kare i te Kite kia rauka te mārama oonu no runga te angaanga akaaereia kia turu i te angaanga tutu aere a te Au Kite o Iehova i te ao katoa.

Kua atoro tetai vaine Muslim no Initia mai ia Patterson. Muri ake i te turoto, karanga aia: “Inangaro tikai au i te piri atu ki teia angaanga. Meitaki maata no ta kotou akaari anga i te tu akangateitei.”

Ka ārikiia ainei te tamariki?

E tano ei! Ka riro teia atoroanga ei akakeuanga maata ki runga i te tamariki rikiriki. Tata mai a John, e manuiri no Marike mai: “Kare te tamariki i roto i ta matou pupu i akamutu ake i te tuatua no runga i te atoro anga te oki anga matou ki te kainga. I mua ake i te turoto, kare ratou i kite mei teaa te tu me tavini i Betela, inara i teianei kua riro te tavini anga i Betela ei akakoroanga no ratou.”

Ka rauka ainei te turoto i te opati o te Au Kite o Iehova i te au enua ke?

Ae. Ka akatikaia te turoto i tetai au enua ke. Aere ki te kapi Au Akakiteanga no te au Opati e te Turoto kia kimi i tetai ngai. Te pati pumaana nei matou ia koe kia aere mai e turoto i tetai opati Betela o te Au Kite o Iehova.