Ia Noema 2012, kua oko te Au Kite o Iehova i te Bossert Hotel. Kua oake ratou i te au taviri ki te pu ou, e mei te au manuiri rai, kua akaruke te Au Kite i te otera. Ka taangaangaia te moni ei turu i te angaanga apii Pipiria a te Au Kite o Iehova i teianei ao.

Kua oko te Au Kite i te tu are Itaria 14 taua no te mea ka neke ta ratou aronga angaanga ki vao ia Brooklyn, New York, ki te au ngai ou i Warwick, New York. Ka pou tetai au mataiti no teia neke anga.

Tuatua Enua e Anere Mataiti te Roa

Ko Louis Bossert, e tangata okooko rakau i New York, nana i akatu i te Bossert i te 1909. Kua riro te reira ei “otera,” e ngai nooanga no te aronga kare e noo roa e te aronga noo tinamou. No te mea kua viviki i te ki, kua akatu aia i tetai akaou ngai i te 1914, te akamaata atu i te are e rua taime te maata. I te 1916 kua kapitiia mai tetai are kaikai i runga i te taua openga tei kapikiia ko te Marine Roof.

I te au mataiti 1980, kua oko te Au Kite o Iehova i teia are e kua akaou i te reira no te aronga angaanga o te opati maata i teianei ao, te ka noo i reira. Kua akariro te aronga angaanga i te au ngai ura ei ngai kaikai, e te are kaikai i te taua openga ei ngai akangaroi no te aronga e noo ra i reira e ta ratou au manuiri.

Mei te 2010, kua aere mai te Au Kite o Iehova no teianei ao mai i te noo ki konei e te turoto i te au opati maata.

Te parani nei te pu ou i te akaou i te are e te akariro i te reira ei otera. Ko te tauianga i te Bossert mei te au pia e te au apatimani e tai pia moe ki tetai otera manea tikai, ka riro ei mea māmā no te turanga meitaki tikai o te are.

Akaoki Akaou ki Tona Mekameka Mua

I mua ake ka neke ei te Au Kite o Iehova ki te Bossert, kua roa te tuatau kare e akono meitakiia ana te reira. Kua repo te au paruru teatea, kua atiati e kua pe te au karakaraea akamanea i vao, i runga i te taua openga o te are. Kua pe te au maramarama e kua aangi te matangi na roto. Ko te au rupe anake te noo ana i runga i te Marine Roof. No reira kua akamataia tetai angaanga maata no te akaou i te reira. Kua oronga ua te Au Kite o Iehova takapini ia Marike i to ratou taime e te karape no teia angaanga, tei akaotiia i te 1991.

I te tuatau akaouanga, kua tāmā e kua ripea te Au Kite i te paruru ngaika e te toka o te are. Kua mono ratou i te karakaraea akamanea ki tetai apinga aiteite tikai tei maaniia ki te au apinga mamangika e te ketaketa. Kua akaou ratou i te au maramarama rakau muramura.

Kua akaou takiri ratou ia roto i te are, ma te akara meitaki i te ngai tomoanga manea tikai. Ei ripea i te au patu toka kanapanapa tei ngaangaa, kua oko mai ratou i te au toka mei te ngai no reira mai i Itaria. Kua akaou katoa te aronga angaanga i te tauu timeni tei takinoia e te vai.

E ngata tikai i te akaou i te au pou auri mamaata i roto i te ngai tomoanga. Kua tapokiia te reira ki te scagliola, e timeni Itaria tei akara anga mei te toka kanapanapa rai. Inara, e maata te taime kua peniia te reira e te au pu o mua ana. Kare tetai o te aronga angaanga i kite i te ravenga no te taangaanga i te scagliola. Kua oronga mai te runanga apii teitei i tetai puka tei akakite mai i te au ravenga no te maani i teia toka kanapanapa. Te rauka anga mai teia akakiteanga kua akapou te aronga angaanga i te au epetoma no te akaou i te au pou tei aru tikai i te akaraanga o te au pou mua.

Te otianga te akaouanga i te 1991, kua manea tikai e te taurekareka te are. Ei akameitaki i ta ratou angaanga, kua orongaia te akameitakianga ki te Bossert koia oki te Lucy G. Moses Preservation Award no ta ratou angaanga akaouanga mako tikai.