I te po e te ao no tetai 40 tuma mataiti, kua riro te au reta muramura e 4.6 mita te teitei i runga i te opati maata o te Au Kite o Iehova ei mori matauia ki te au tangata o New York City, e maata tei akara ua i te ora e te vaito tano.

Ka kite a Eboni i teia akairo mei tona ngai noo anga i Brooklyn, karanga aia: “E reka i te kite i te ora e te vaito i mua ake ka aere ei au ki te angaanga. Ka tae vave au e ka kite eaa toku kakau ka aao no te reva.

Ka vai ua ainei te akairo no te ora e te vaito no tetai 40 mataiti akaou? Kare paa. No te parani kia neke i te opati maata o te Au Kite o Iehova ki te tua tokerau o New York, na te aronga tei oko i teia ngai e rave i teia ikianga.

Kua akatu muaia te akairo e tere atu i te 70 mataiti i topa na te aronga o te reira ngai i mua ake. Kua taui te Au Kite o Iehova i te reira ki te akairo o teia tuatau i muri ake i te okoanga i teia ngai i te 1969.

Ka anoanoia kia akono tamou i teia akairo. E maata te au uki mapu tane tei angaanga i runga i teia akairo, i te ripeaanga i te reira i te au atianga ravarai.

Maara i tetai tangata angaanga po: “I tetai aiai kua ringi mai te akaaere o te nuti tivi ia matou. Kua ringi mai aia i te akakite e kare ta matou ora e tano ana, mei te 15 tekoni te marie. Kua inangaro aia ia matou kia akatano i te reira no te mea ka akaari aia i te reira ki runga i tana porokaramu i tera po. Kare i roa, kua tae mai te tangata maani tei varea moe i te akatano i te ora.

Kia akapapu e kua tano meitaki, e maata te taime kua akaouia te akairo. I te au mataiti 1980, kua akaariia te vaito i roto i te Celsius e te Fahrenheit i runga i te akairo no te ora e te vaito.

I te 2009, kua monoia te au mori taito ki te au mori ou tei angaanga meitaki atu e te akarava uira, e kare e pou mei te $4,000 Marike i te au mataiti no te tutaki i te akono i te reira. I teia rā e meangiti ua te uira ka pou no te reira.