Neke ki te tumu manako rikiriki

Tetai Ravenga ou i Manhattan

Tetai Ravenga ou i Manhattan

Ia Noema 2011, kua akamata tetai Au Kite o Iehova i te taangaanga i tetai ravenga ou no te akakite i te karere Pipiria ki te au tangata i Manhattan na roto i te au kaingakai e te pereo puka. Te taangaangaia ra teia ravenga ou i te tua tonga o Manhattan, e ngai takere e e maata te tangata i New York City.

Kua akatuangaia teia ngai e ā tuanga. I roto i teia au tuanga, e maata te au kaingakai me kore pereo puka te akaari ra i te au puka Pipiria e na tetai orometua tamou e akono ra. Ka rauka i te tangata i te rave mai i tetai puka na ratou. Ka kitea te au kaingakai me kore pereo puka vaitata ki te au ngai tāpu anga bus e te rerue, e 10,000 tuma tangata e aaere ra na reira i te au rā.

I konei, ka apii te tangata i te pauanga a te Pipiria ki te au uianga e manganui. Te aronga kare e inangaro i te taroaroa, ka rauka i te rave i tetai puka na ratou ei tatau.

Ka orongaia te au puka i roto i te au reo ke ke. Me kare e puka i roto i tetai reo tei inangaroia, ka tukuia tetai patianga e ka rauka mai te puka i tetai nga rā i muri mai.

Kua āriki te papuriki e te aronga mana i teia ravenga ou. Akakite tetai akava e: “Eaa kotou i taroaroa ai? Tei ia kotou te au mea ta te tangata e anoano ra.

Kua tāpu tetai tangata te kite anga aia i te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? Karanga aia e kua kite aia i te au tangata e tatau ra i teia puka i runga i te rerue e kua manako aia e noea mai te reira. I teia taime kua kite aia.

Kua aere tetai mapu tane na te pae i tetai kaingakai i te au rā katoa e ono epetoma iaia e aere ra ki te angaanga. Tetai rā, kua tāpu aia e kua karanga, “Inangaro au i te tauturu.” Kua mataora te aronga e akono ra i te kaingakai i te tauturu iaia. Kua oronga ratou i tetai Pipiria nana e kua akaari akapeea aia e puapingaia ai.

Kua reka tetai aronga i te pukapuka no runga i te au mea pae vaerua. I tetai marama i topa, no teia ravenga ou i Manhattan kua orongaia e 3,797 makatini e te 7,986 puka ki te papuriki.