Neke ki te tumu manako rikiriki

Nuti Meitaki na te au Mataro

Nuti Meitaki na te au Mataro

Me tamanakoia, te vaira e tai e te apa mirioni au mataro takapini i teianei ao. Mei te mea e e teretere ana teia aronga mei tetai uapu ki tetai, akapeea te Au Kite o Iehova te itae anga te maata anga ia ratou ma te karere Pipiria. Me tae mai tetai pai ki roto i te uapu, ka pati te Au Kite tukatau kia oronga i te au apii Pipiria e te au puka i to ratou uaorai reo, ki te au mataro akatere e te aronga angaanga.

Eaa tei tupu? Akamārama a Stephano, e Kite tutu aere i ko i te uapu o Vancouver, Kanata, e: “Manako etai pae tangata i te au mataro, e aronga marokiakia e te ketaketa. Penei ka tano rai teia manako anga, inara te maata anga ta matou au mataro i aravei e aronga akaaka e te inangaro i te apii.” Karanga a Stephano: “Te maata anga e irinaki ana i te Atua e ka inangaro kia rauka tana akameitakianga, no reira e āriki meitakiia ana matou.” I rotopu ia Tepetema 2015 e Aukute 2016 i Vancouver anake, kua patiia te Au Kite o Iehova ki runga i te au pai e tere atu i te 1,600 taime! Kua rauka i te au mataro e tauatini ua atu au puka i te au reo ke, e tere atu i te 1,100 ia ratou tei akamata i te apii i te Pipiria.

Akapeea te uriurianga Pipiria ki te au mataro e tupu ua atu ei?

No te mea ka kitea te Au Kite i ko i te au uapu takapini i teianei ao, ka rauka i te au mataro tei inangaro kia tupu ua atu ta ratou uriurianga Pipiria, i te pati i tetai atoro anga i ko i te uapu ta ratou ka aere. Ei akaraanga, ia Me 2016, kua aravei te Au Kite o Iehova i Vancouver ia Warlito, e tangata maata tunu kai i runga i tetai pai tari apinga. Kua akaari ratou i te vitio Eaa te Tumu ka Apii ei i te Pipiria? kiaia e kua akamata i tetai apii Pipiria i roto i te poroutia Nuti Meitaki no ko i te Atua! Rekareka a Warlito i te atoro anga e kua inangaro kia apii ua atu i te Pipiria, inara ka tāpū tona pai ki te uapu mamao o Brazil ko Paranaguá.

Te tāpū anga tona pai ki Paranaguá i tera mai marama, poitirere tikai a Warlito te aere anga mai e rua nga Kite Brazil ki runga i tona pai te ui mai i tona ingoa! Akakite raua e na te au taeake Kite i Vancouver i tuku mai i tana pati anga no tetai atoro anga. Rekareka tikai a Warlito te aravei i te nga Kite Brazil e kua akameitaki tikai no tei akatupuia te au akanoonoo anga tau. Kua rekareka aia i te rave ua atu i tana apii Pipiria ki te Au Kite i te uapu ka aere ratou.