Neke ki te tumu manako rikiriki

No Teaa ka Apii ei i te Reo Bengali?

No Teaa ka Apii ei i te Reo Bengali?

I Queens, New York, e 23 Au Kite o Iehova tei aere ki te apii no te tuatua e te tatau i te reo Bengali, e reo tei tuatuaia i Bangladesh e tetai au ngai i Initia. Kua piri atu ratou ki roto i tetai apii tereni anga reo viviki tei akanooia e te Au Kite.

Ko te pupu reo Bengali tetai o te au pupu reo apii tei raveia i Marike e tetai au enua. Te akakoroanga no te aere ki teia au apii koia oki kia apii i te akakitekite i te karere Pipiria ki te aronga e tuatua ra i te reo ke.

Akamārama mai a Magaly, tetai vaine i roto i te pupu apii reo Bengali: “Te tupu viviki nei te reo Bengali i konei. Te kimi nei te tangata i te pauanga ki te au uianga puapinga mei teia, No teaa ra i maata ai te mamae? Me akakite au ki te tangata no runga i te au taputou manea a te Atua no te tuatau ki mua, ka inangaro ratou i te kite maata atu. Inara ka riro te reo ei arairaianga.”

Kia tauturu i te aronga apii kia apii viviki i te reo, ka taangaanga te au puapii i te au ravenga mataora no te apii. Tetai ravenga, kapiti maira te apiipii e te akaoriori anga i te kopapa kia māmā ua i te akamaara i te au tuatua.

I muri ake i te au tuanga apii, ka taangaanga viviki te aronga apii i to ratou karape ou no te reo i te aravei i te au tangata Bengali e te uriuri i te au tumu manako Pipiria kia ratou. Karanga a Magaly e: “E umere ana te tangata e ka inangaro ratou i te kite i te tumu i apii ei au i to ratou reo. No te mea te tauta ra au i te apii i to ratou reo, ka tauturu ia ratou kia kite i te puapinga o te karere.”

Te apii nei te Au Kite o Iehova i te au reo ke e te tereniia nei ratou kia riro ei au puapii no te apii reo ke. I te ngai tutu aere o te opati Betela i Marike, mei ia Tianuare 2006 kia Tianuare 2012, kua raveia e 38 apii reo ke tei tereni e 2,244 puapii. Ia Tepetema 1, 2012, tere atu i te 1,500 pupu apii, te apii ra e 37 reo tei raveia e te Au Kite o Iehova i te ngai tutu aere o te opati Betela i Marike.