Neke ki te tumu manako rikiriki

Tauturu i ta Matou Aronga Tatau ma te au Tutu

Tauturu i ta Matou Aronga Tatau ma te au Tutu

Te maataanga o te au puka a te Au Kite o Iehova, kua kī i te au tutu manea tei akameitaki atu i te tataanga, inara kare ko teia te turanga i mua ana. Te makatini mua o te Zion’s Watch Tower, neneiia i te 1879, kare ona tutu. I te au ngauru mataiti i muri mai, kua kī ua ta matou au puka i te tataanga, e e taime ua ake ka tukuia mai tetai akatutuanga me kore tetai tutu kare ona kara.

I teianei kua kī ta matou au puka i te tutu. Na to matou aronga torō e te nenei tutu i anga i te maataanga o te tutu e te au akatutuanga taau ka kite mai i roto i te au puka e i runga i ta matou website. E raveia ana te kimikimianga oonu e te taka meitaki ei tauturu i te maani i te au tutu no te apii i te au tuatua mou puapinga o te tuatua enua e te Pipiria.

Tetai akaraanga, ko te tutu tei akaariia i konei, tei akaari muaia i roto i te pene 19 o te puka “Bearing Thorough Witness” About God’s Kingdom. Kua akanooia teia i Korinetia i taito. Te akataka ra te puka o Angaanga pene 18 i te apotetoro ko Paulo e tu ra ki mua i te akavaanga. Mei te kimi anga a te aronga keri apinga taito, kua oronga te aronga kimikimi i te au akakiteanga ki te tangata torō tutu no te ngai e te kara o te au patu kanapanapa i aere ana a Paulo i te tu ki mua ia Galio. Kua oronga katoa te aronga kimikimi i te au akakiteanga no te kakau Roma i te anere mataiti mua kia rauka i te torō i te tutara ko Galio, i rotopu i teia tutu, te aao ra aia i te kakau o te tutara. Te aao nei aia i te kakau roroa e te pereue vareau e nga tamaka tei kapikiia e calcei. Kua kite te aronga kimikimi e me tu a Galio i te ngai akavaanga, te aro atura tona mata ki te tua tokerau opunga. No reira, kua tauturu teia i te tangata torō kia kite mei teaa rai te maata o te mārama i roto i teia tutu.

Akaaere Meitakiia e te Mako

E akapapa ana matou i te au tutu e te kimikimi anga kia rauka i te taangaanga akaou me anoanoia. No tetai tuatau roa, kua akaputu matou i te au tutu e te au akatutuanga ki roto i te tikiro maatamaata kia tau ki te puka tei akaariia te reira. Kua akaputuia te au tutu neneiia kia tau ki te tumu manako. Kia putunga maata mai te au tutu, e ākā angaanga i te kimi e te taangaanga akaou i te reira.

I te 1991, kua maani matou i tetai porokaramu ei akaputu e te kimi i te au tutu. Tei kapikiia ko te Image Services System, i teianei kua akaputu te reira e 440,000 tuma tutu. Kapiti mai i te au tutu tei akaariia i roto i ta matou au puka, e tauatini ua atu au tutu ke mai tei akapapaia no ta matou au puka i te tuatau ki mua.

E maata te au akakiteanga rikiriki tei rekotiia, kapiti mai te taime e te ngai i taangaangaia ai tetai tutu, te ingoa o te aronga i roto i te tutu, e te tuatau tei akatutuia. Me rauka i te kimi viviki atu i te au tutu tei tau, e ravenga puapinga te reira me akapapa i te au puka ou.

Tetai taime, ka tiki matou i te tikaanga no te au tutu takake a te au akaaerenga ke mai. Ei akatauanga, penei ka inangaro matou i tetai tutu no te au toka punupunu o te paraneta ko Saturn i roto i tetai atikara o te Awake! Ka kimi ta matou aronga tauturu i te tutu te ka tau e ka aravei atu i te tangata nana te tutu ei pati i te tikaanga no te taangaanga i te reira. Tetai pae tei kite i ta matou angaanga apii Pipiria i te ao katoa, ka oronga ua ratou i te tikaanga kare e tutaki. Tetai pae, ka anoanoia kia tutaki me kore kia tata i tetai manga tuatua tei akataka mai e na ratou te tutu. Me rauka te tikaanga openga, ka tukuia te tutu ki roto i te puka e oti ka akaputuia ki roto i ta matou porokaramu.

I teia rā, tetai pae o ta matou au puka kua kī maata i te au tutu. Ei akaraanga, i runga i teia website ka rauka te Illustrated Bible Stories; pera katoa i roto i te puka neneiia, te au poroutia karakara mei te Akarongo ki te Atua, tei oronga i te au apiianga puapinga noatu e iti ua te tataanga. Pouroa ta matou au puka neneiia e to runga i te Initaneti, te turuturu ra i te Pipiria.