I mua ake ka ota ei koe i tetai Pipiria Braille mei te Au Kite o Iehova, e akapapu e ngai tetai kia vaoo i te reira. Te katoa anga o te New World Translation—neneiia i te reo Papaa, Paniora, e te Itaria Braille—mei te 18 ki te 28 voriumu te ka anoanoia tetai ngai e rua mita te roa kia tuku ki runga i te vairanga puka!

E ngai meangiti ua ka anoanoia kia vaoo i te au puka ke i to te Pipiria tei maaniia ki te pepa taraiia. Na roto i te apinga tata Braille, kua rauka i te aronga matapo i te tata i tetai au mea e te kimi i te au akakiteanga i runga i te komupiuta na te taangaanga i tetai matini apaipai e au pine to runga ei maani i te au akairo me kore te au reta Braille. Ka rauka katoa i te aronga matapo te kimi e te akarongo atu ki te au puka ma te tauturu a te screen reader, e porokaramu tei tatau i te au tataanga.

Tetai katoa, kua maani te Au Kite o Iehova i tetai porokaramu komupiuta tei taui i te au tataanga ki te Braille i roto i te reo tukeke. Me akanooia tetai akapapaanga no te reo ka uriia e te au reta Braille, ka rauka te porokaramu i te taui i te tataanga ki te Braille. Ka akanoo katoa te reira i te puka kia māmā ua no te aronga matapo i te tatau. Na roto i teia ravenga ka rauka i te nenei i te au puka Braille, kapiti mai te Pipiria Braille i roto i tetai ua atu reo e au reta Braille to roto, kapiti mai te au reo e tuke akerai ta ratou reta e te tataanga.

Tere atu i te 100 mataiti, kua nenei te Au Kite i te puka Pipiria no te aronga matapo, e i teianei ka rauka i roto i te 19 reo. Noatu e ka orongaia teia au puka ki te aronga matapo kare e tutaki, te maata anga ia ratou kua oronga mai i te moni tauturu.

I mua ana me tukuia mai tetai puka ou i ko i te uruoaanga a te Au Kite o Iehova, ka akakiteia ki te katoatoa e ka rauka i te ota i te puka Braille i muri ake. I te mataiti i topa, kua kimikimi te opati Betela i Marike i te au putuputuanga kia kite i te au uruoaanga tei akanooia te aronga matapo kia tae atu e ko teea te au apinga (pepa taraiia, te apinga tata uira, me kore te screen reader) ta ratou e taangaanga ra.

Kua tukuia te au puka pepa taraiia ki te au uruoaanga e aronga matapo tei tae ki reira, e kua rauka ia ratou te au puka ou i taua taime rai i ta te katoatoa. Kua tukuia teia au puka ou ki te aronga matapo na roto i te i-mere e tai epetoma i muri ake i te uruoaanga.

Karanga tetai Kite matapo: “E tikaanga manea tikai kia rauka mai te au puka ou i taua taime rai i ta te katoatoa. Te na ko ra a Salamo 37:4 e ka oronga mai a Iehova i ta to ngakau e anoano ra. Ko teia tana i rave i teia openga epetoma!” Kua aue tetai tangata e kua karanga: “Te manako ra ratou iaia. Kia akameitakiia a Iehova no te akono mai ia matou.