Ko Te Punanga Tiaki te makatini tuʼa maata ravaia i teianei ao. I te au itiu tataki tai, e neneiia ana tere atu i te 42 mirioni kopi. Aru mai te Awake! mei te 41 mirioni kopi tei tuʼaia e te au itiu tataki tai. Kua neneiia teia nga makatini e te Au Kite o Iehova e e tuʼaia ana ki roto i te au enua e 236.

Akapeea tetai au puka me akaaiteia? Kia tau ki te Association of Magazine Media, ko te makatini oko maataia i Marike, kua neneiia e te AARP, e akaaereanga tei tākete i te aronga e 50 tuma mataiti. Tere atu i te 22.4 mirioni o teia makatini e tuʼaia ana. Ko te ADAC Motorwelt o Tiamani, vaitata rai e 14 mirioni kopi e neneiia ana, e ko te Gushi Hui (au tua) o Tinito e 5.4 mirioni kopi e neneiia ana.

I te au nuti pepa, ko te Yomiuri Shimbun o Tiapani te nuti pepa tua maata ravaia. Tere atu i te tai ngauru mirioni o te reira nuti pepa e neneiia ana.

E maata katoa te urianga o te au puka a te Au Kite. E uriia ana Te Punanga Tiaki ki roto i te 190 tuma reo, e e uriia ana te Awake! ki roto i te 80 reo. Ei akaaite anga, e neneiia ana te Reader’s Digest ki roto i te 21 reo, tera ra e tuke tona akakiteanga i tera enua i tera enua.

Kare mei tetai au makatini ke tei taikuia mai, kua turuia Te Punanga Tiaki e te Awake! e te moni oronga ua, kare e au akakitekiteanga, e kare katoa e okoia ana.

Te akakoroanga o Te Punanga Tiaki koia oki kia akamārama i te au apiianga Pipiria—i ta te au Tuatua Tapu e akakite ra no te Patireia o te Atua. Kua akamata teia i te neneiia mei te mataiti 1879 mai. E uriuri ana te Awake! i te au tumu manako no te katoatoa, mei te au mea natura e te apii taieni, ei akaketaketa i te akarongo ki roto i Tei Anga mai ia tatou. Te akamārama maata ra e akapeea te Pipiria i riro ei ei akapuapinga i to tatou oraanga.