Neke ki te tumu manako rikiriki

Tika ta te Pipiria i Akakite

Au Enua e te Ngai

Kua Kite Ainei Koe?​—Me-Tiunu 2013

Eaa a Nineve i taito, te oire maata o Asura i kapikiia e ko te “te oire toto”? Eaa te ngati Iuda i patu i tetai patu runga te tauu are?

Au Tangata i Roto i te Pipiria

Kite Mai te Aronga Kimikimi e e Tangata Tika Tikai te Ariki ko Davida

Karanga tetai aronga kimi apa e e pikikaa ua te tua no runga i te Ariki ko Davida o Iseraela, e e mea maani ua te reira. Eaa tei kiteaia mai e te aronga kimikimi?

Tetai Atu Akapapuanga Keri Apinga Taito

Penei kare koe i kite ana koai a Tatanai, inara kua akapapu te aronga keri apinga taito e koai aia.

Kua Kite Ainei Koe?—Peperuare 2020

Akapeea te aronga keri apinga taito te akapapu anga ia Belesazara o Babulonia?

Kua Kite Ainei Koe?—Mati 2020

Eaa te akapapuanga kare no roto i te Pipiria, e akaari maira kua tuikaa ana to Iseraela i Aiphiti?

No Roto Aia i te Pamiri o Kaiapha

Te kitenaia anga te pia ivi o Miriam, kua akapapu mai te reira e te tuatua ra te Pipiria no runga i te aronga tika tikai.

Kua Kite Ainei Koe?​—Noema 2015

Eaa a Iosepha i varu ei iaia i mua ake ka aere ei ki mua ia Pharao? Te karanga ra te papaanga o Angaanga e ko te papa o Timoteo e tangata Ereni. Te aiteanga i reira e no Ereni mai aia?

Kua Kite Ainei Koe?​—Tiurai-Aukute 2015

Te turuturu ra ainei te au apinga taito i te papaanga Pipiria? I naea te au riona i ngaro ei mei te au enua Pipiria?

Oraanga i te Tuatau o te Pipiria

Kua Kite Ainei Koe?—Te Punanga Tiaki Nu. 5 2017

Kare ainei i te mea kino no Iesu kia tuatua i te aronga kare i te ngati Iuda ei “kuri”?

Kua Kite Ainei Koe?​—Me-Tiunu 2015

Eaa ra i puapinga ai no te apotetoro ko Paulo kia riro ei tangata Roma? Akapeea te au tiaki te tutakiia anga i te tuatau Pipiria?

Kua Kite Ainei Koe?—Mati-Aperira 2014

Eaa te au aloe e taangaangaia ana i te au tuatau o te Pipiria? Eaa te au atinga te ka arikiia i ko i te iero i Ierusalema?