Neke ki te tumu manako rikiriki

Vitio Pipiria—Apiianga Puapinga

Ka pau teia au vitio poto i te au uianga puapinga a te Pipiria: Eaa ra te Atua i anga ai i te enua nei? Eaa ra te turanga o tei mate? Eaa ra te Atua i akatika ai i te mamae kia tupu?

Kua Angaia Ainei te Ao Katoa e Pini Ua Ake?

E mārama koreia ana te tua Pipiria no te au mea tei angaia, e kua karangaia e e tua maani ua te reira. Ka irinakiia ainei ta te Pipiria e karanga ra?

E Ingoa Ainei to te Atua?

E maata to te Atua taoonga, te Mana Katoatoa, Tei Anga Mai, e te Atua. Kua taikuia te ingoa o te Atua e 7,000 taime i roto i te Pipiria.

Ka Rauka Ainei Tetai Pirianga Oa ki te Atua?

No te anere ua atu mataiti, kua inangaro te tangata kia kite i Tei Anga ia ratou. Ka tauturu te Pipiria ia tatou kia riro mai ei oa no te Atua. Ka akamata te reira na te apiianga i to te Atua ingoa.

Naai i Tata i te Pipiria?

Me na te tangata i tata, ka tau ainei kia karangaia e e Tuatua na te Atua? Noai te manako i roto i te Pipiria?

E Tika Ainei te Pipiria?

Me ko te Atua te tumu tata o te Pipiria, kare te reira e aite ki tetai ua atu puka.

Eaa ra te Atua i Anga ai i te Enua Nei?

Kua ki te enua i te au apinga manea. Tau te mamao no ko mai i te rā, te aara, e te viviki e taka ra. Eaa te Atua i akapou ei tetai tuatau no te anga i te enua?

Eaa ra te Turanga o Tei Mate?

Taputou mai te Pipiria i tetai tuatau e ka akatuakaouia mai te tangata mei te mate, mei ia Lazaro rai.

E Tika Ainei te Aʼi Tamamae Anga?

Akakite mai te Pipiria e “ko te Atua te aroa” no reira kare rava aia e tamamae i te tangata no ta ratou ara i mua ana.

Ko te Atua Ainei a Iesu Karaiti?

Aiteite ainei a Iesu Karaiti ki te Atua Mana Katoatoa? Me e nga peretana takake raua?

Eaa a Iesu i Mate Ei?

Te akakite maira te Pipiria eaa a Iesu i mate ei. E akakoroanga puapinga ainei tona matenga?

Eaa te Patireia o te Atua?

Roto i ta Iesu angaanga orometua, kua apii aia no runga i te Patireia o te Atua. No tetai au anere mataiti, kua pure tana au pipi no teia Patireia kia tae mai.

Akamata te Patireia o te Atua i te Tutara i te 1914

Tere atu ki te 2,500 mataiti i topa, kua akauru te Atua i te totou moemoea o tetai ariki ririnui tei akatupuia i teianei.

Kua Taui Teianei Ao Mei te 1914 Mai

Mei te 1914, te au tupu anga e te au tu o te tangata, kua akapapuia mai te au totou Pipiria o te “tuatau openga,” te akatupuia nei te reira.

Eaa ra te Atua i Akatika ai i te Mamae Kia Tupu?

Oronga mai te Pipiria i te pauanga taka meitaki e te akapumaana.

Te Āriki ra Ainei te Atua i te au tu Akamorianga Katoatoa?

Maata tei irinaki e kare e kino ana e ko teiea akonoanga taau ka iki.

Mareka Ainei te Atua i te au Itoro Akatikitikiia no te Akamorianga?

Ka akavaitata ainei teia au apinga ia tatou ki te Atua noatu kare tatou e kite mata ana iaia?

Akarongo Maira Ainei te Atua i te au Pure?

Akapeea me e pure tetai tangata no tona uaorai anoano? Akapeea me takinokino tetai tane i tana vaine e oti ka pati i te akameitakianga a te Atua?