Neke ki te tumu manako rikiriki

APII MEI TE VITIO

Au Puka o te Pipiria

Tauturu mai teia au vitio ia tatou kia mārama i te au mea i tataia no runga i te au puka o te Pipiria. Taangaanga i te au apii tei mou mai kia meitaki atu taau uaorai apii e te tatau Pipiria.

Tuatua no Genese

Oronga mai a Genese i te au akakiteanga puapinga no runga i te akamataanga o te tangata e pera te mamae e te mate.

Tuatua no Ezera

Tiratiratu Iehova ki tana taputou kia akaora i tona iti tangata mei te tuikaaanga i Babulonia e kia akamata akaouia te akamori mou i Ierusalema.

Tuatua no Nehemia

E au apiianga puapinga ta te puka Pipiria o Nehemia e oronga maira no te aronga akamori mou pouroa i teia tuatau.

Tuatua no Esetera

Ka riro tei tupu i te tuatau o Esetera i te akaketaketa i toou akarongo ki roto ia Iehova e ka rauka iaia te akaora i Tona iti tangata me takingakinoia i teia rā.

Tuatua no Iobu

Ka timata pouroaia tei inangaro ia Iehova. Tei tupu kia Iobu ka riro ei akamaroiroi ia tatou kia vai tiratiratu kia Iehova e Tona turanga mana ngateitei.

Tuatua no Salamo

Te turu ra a Salamo i to Iehova mana ngateitei, te tauturu e te akapumaana i tei inangaro Iaia, e te akakite maira akapeea teianei ao me taui i raro ake i Tona Patireia.

Tuatua no Maseli

Aru i te au aratakianga no te au tuanga tukeke o te oraanga—mei te tuanga o te pitiniti ki te tuanga o te oraanga ngutuare tangata.

Tuatua no Koheleta

Akakite mai te ariki ko Solomona i te au mea puapinga tikai kia aruaruia i roto i te oraanga e kua akaaite i te tuke o te reira ki te au mea puapinga kore.

E Peʼe na Solomona

Akaaiteia te inangaro mou o te tamaine Sulami no te tamaiti tiaki mamoe ki “te uira o Iehova ra.” Eaa ra te tumu?

Tuatua no Isaia

Ka riro te au totou tika na Isaia i te akaketaketa i to tatou akarongo ki roto ia Iehova e koia to tatou akaora, e ka akatupu aia i tana i taputou.

Tuatua no Ieremia

Kua vai tiratiratu rai a Ieremia noatu te ngatā o te turanga. Akamanako ana akapeea te au Kerititiano o teia tuatau me aru i tona akaraanga meitaki.

Tuatua no Te Aue o Ieremia

Tataia e te peroveta ko Ieremia, akakite Te Aue o Ieremia i te taitaia maata tei tupu kia Ierusalema e te akaari ra e me tataraara ka rauka te akakore anga ara.

Tuatua no Ezekiela

Kua tavini a Ezekiela i te Atua ma te ngakau tae e te mataku kore, noatu te ngatā o te turanga. E akaraanga meitaki tikai aia no tatou i teia rā.

Tuatua no Daniela

Vai tiratiratu a Daniela e tona au oa kia Iehova i te au turanga ravarai. Ka riro to ratou akaraanga e te akatupuanga o te totou ei puapinga no tatou i teia tuatau openga.

Tuatua no Hosea

Ka apii mai te totou a Hosea no runga i to Iehova tu aroa no te aronga rave i te kino, tei tataraara e te akamori kia tau kiaia.

Tuatua no Ioela

Totou a Ioela no runga i te rā o Iehova e eaa ta tatou ka rave e ora ai tatou. Mea puapinga tikai tana totou no tatou i teia tuatau.

Tuatua no Amosa

Taangaanga a Iehova i teia tangata ngakau akaaka no te rave i tetai angaanga puapinga. Eaa ta tatou ka apii mei teia akaraanga o Amosa?

Tuatua no Obadia

Te puka meangiti roa atu i roto i te Tuatua Tapu Epera. E au totou no tetai manakonakoanga e te taputou e ka akaoki akaouia te turanga ngateitei o Iehova ei Tutara.

Tuatua no Iona

Āriki te peroveta i ta Iehova akoanga iaia, tana angaanga, e te akaari anga i te aroa e te takinga meitaki. Ka riro tona akaraanga ei akamaroiroi katoa ia koe.

Tuatua no Mika

Ka riro teia totou no ko mai i te Atua i te akaketaketa i to tatou irinakianga e te pati maira a Iehova kia rave tatou i te mea tau e te puapinga.

Tuatua no Nahuma

Oronga mai te totou te akapapuanga e ka akatupu te Atua i tana i tuatua e ka oronga aia i te akapumaana no tei kimi i te au e te ora i raro i tona Patireia.

Tuatua no Habakuka

Ka rauka ia tatou te irinaki e kua kite a Iehova i te tuatau meitaki e te ravenga meitaki i te akaora i te tangata.

Tuatua no Zephania

Eaa tatou ka matakite ei i te manako e kare te rā o Iehova e tae mai?

Tuatua no Hagai

Te akaari maira te au totou a Hagai i te puapinga o te tuku i te akamorianga a te Atua na mua i to tatou uaorai anoano.

Tuatua no Zekaria

E maata te au orama e te au totou tei akamaroiroi ana i te au tavini o te Atua. Akapapu katoa mai teia au totou e ka tauturu a Iehova ia tatou.

Tuatua no Malaki

E totou teia e kare a Iehova e taui i tana au kaveinga, tona tu takinga meitaki e te aroa. Akakite katoa maira i te au apiianga puapinga no tatou i teia rā.

Tuatua no Mataio

E mea mataora i te kite i te au mea i roto i te puka o Mataio, te puka mua o te au puka evangeria e ā.

Tuatua no Mareko

Te mea poto roa atu o te au Evangeria, akaata mai te puka o Mareko i tetai tutu poto ua o ta Iesu tutaraanga ei Ariki no te Patireia o te Atua a te tuatua ki mua.

Tuatua no Luka

Eaa te au tupuanga umere ta te Evangeria o Luka i akakite mai?

Tuatua no Ioane

Akaari maira te puka o Ioane i to Iesu inangaro no te tangata, tona tu akaaka, e te au akapapuanga e koia te Mesia, te Ariki o te Patireia o te Atua.

Tuatua no te Angaanga a te au Aposetolo

Tauta pakari te au Kerititiano i te akariro i te tangata ei pipi. Tauturu teia puka ia koe kia rave maroiroi i taau angaanga tutu evangeria ma te mataora.

Tuatua no Roma

Au akaueanga akauruia no runga i to Iehova tu papakitai kore e te puapinga o te akarongo ia Iesu.

Tuatua no 1 Korinetia

Kapiti mai i roto i ta Paulo reta te akoanga no runga i te tu taokotai, tu tau, aroa, e te irinaki i te tuakaouanga.

Tuatua no 2 Korinetia

Ka akamaroiroi e ka tauturu a Iehova, “te Atua nona anake te pumaana,” i tona au tavini.

Tuatua no Galatia

Ka tau rai ta Paulo reta i tata ki to Galatia i mua ana kia tatou i teia tuatau. Ka tauturu te reira i te au Kerititiano mou pouroa kia vai tiratiratu.

Tuatua no Ephesia

Akakite mai teia reta akauruia i to te Atua akakoroanga kia akatupuia te au e te taokotaianga na roto ia Iesu.

Tuatua no Philipi

Me vai tiratiratu tatou me timataia mai, ka akamaroiroi tatou i tetai ke kia pera katoa.

Tuatua no Kolosa

Ka akamareka tatou ia Iehova me taangaangaia ta tatou i apii mai, me akakore i te ara a tetai ke e me āriki tatou i to Iesu turanga e tona mana akaaere.

Tuatua no 1 Tesalonia

Ka anoanoia tatou kia vai ara ua i te pae vaerua, “akara matariki marie i te au mea katoa,” “auraka e tukutuku i te pure,” e te akamaroiroi i tetai e tetai.

Tuatua no 2 Tesalonia

Akatano a Paulo i te manako tarevake no runga i te tae anga mai te rā o Iehova, e kua akamaroiroi i te au taeake kia vai tiratiratu i roto i te akarongo.

Tuatua no 1 Timoteo

Tata a Paulo ia 1 Timoteo no te akakite i te au akanoonooanga i roto i te putuputuanga e te akamatakite no te au apiianga pikikaa e te anoano maata i te moni.

Tuatua no 2 Timoteo

Akamaroiroi a Paulo ia Timoteo kia rave akaope i tana angaanga orometua.

Tuatua no Tito

Akakite ta Paulo reta kia Tito i te manamanata o te putuputuanga i Kereta e te akanoonooanga pae vaerua no te aronga pakari.

Tuatua no Philemona

Apii anga meitaki tikai to roto i teia reta no runga i te tu akaaka, te takinga meitaki, e te akakore anga ara.

Tuatua no Ebera

Akatumuia te akamorianga Kerititiano ki runga i te au apinga tei puapinga rava atu i te iero a te tangata e te atinga manu.

Tuatua no Iakobo

Taangaanga a Iakobo i te au akatutuanga no te apii i te au kaveinga puapinga no tetai Kerititiano.

Tuatua no 1 Petero

Akamaroiroi ta Petero reta mua ia tatou kia tavini ua rai e kia uri i to tatou au tumatetenga ki te Atua.

Tuatua no 2 Petero

Akamaroiroi te rua o ta Petero reta ia tatou kia vai tiratiratu ia tatou e tiaki atura i te rangi ou e te enua ou.

Tuatua no 1 Ioane

Akamatakite mai ta Ioane reta no runga i te akakakore Mesia e ma te tauturu ia tatou kia kite eaa ta tatou ka inangaro e eaa te ka kopae.

Tuatua no 2 Ioane

Akamaara mai te rua o ta Ioane reta ia tatou kia aaere na te tuatua mou e kia patoi i te aronga tuatua pikikaa.

Tuatua no 3 Ioane

Apii mai te toru o ta Ioane reta i te meitaki o te tu takinga meitaki Kerititiano.

Tuatua no Iuda

Akakite a Iuda i te au ravenga kikite a tetai pae e tauta ra i te takino i te au Kerititiano.

Tuatua no Apokalupo

Akakite mai te au orama i roto ia Apokalupo akapeea te Patireia o te Atua me akatupu i tana i akakoro no te tangata e te enua.