Neke ki te tumu manako rikiriki

No Mua Roa te Ture a te Atua no te tu Ma

No Mua Roa te Ture a te Atua no te tu Ma

Muri ua ake te tomo anga te ngati Iseraela ki roto i te Enua Taputouia e 3,500 mataiti i topa, karanga te Atua e nana e paruru ia ratou mei “te au maki kikino o Aiphiti.” (Deuteronomi 7:15) Tetai ravenga ka paruru Aia ia ratou, na te oronga anga i te au ikuikuanga no te akono i te maki e te tamā anga kia kore te maki totoa. Ei akaraanga:

  • Raro i te ture, kua umuumuia te iti tangata kia paî e kia orei i to ratou kakau.—Levitiku 15:4-27.

  • No runga i te repo tangata, akakite te Atua e: “E ngai tika oki toou ki vao mai i te puakapa ei aere anga noou ki vao: E ei oe iti oki taau i roto i nga taoonga naau ra; e kia aere ua atu koe ki vao i toou ra tere, ka ko koe i te rua i taua oe ra, ka ariu ei ka tapoki atu ei i tei mei roto ia koe na.”—Deuteronomi 23:12, 13.

  • Kua anoanoia te aronga kua tuia i te maki piri kia akaatea mai mei te katoatoa. I mua ake ka oki mai ki roto i te oire tangata, kua anoanoia te aronga kua meitaki to ratou maki kia orei i to ratou kakau e kia paî ki te vai e “ka mā ïa” ratou.—Levitiku 14:8, 9.

  • Me amiri tetai i te kopapa mate, kua viivii ïa.—Levitiku 5:2, 3; Numero 19:16.

Kua akaata mai te au ture a Iseraela i te kite e te mārama takake no te rapakau maki e te turanga mā i mua roa ake ka akapapuia e te kite taieni.

I te au pa enua ke, kua aruia te au turanga takere no te tu mā. Ei akaraanga:

  • Kua tiria te tita ki runga i te mataara. Kua riro te vai taero, te kai pe, pera te tita i te akatupu i te turanga viivii e no reira e maata te au pepe anau ou i makiia e kua mate.

  • Kare te au taote o tera tuatau i kite no runga i te au tiemu e te manu akatotoa maki. Kua taangaanga to Aiphiti i te au “rapakauanga” mei te toto o te moko, te tutae manu, te kiore toka mate, te mimi e te varaoa taito. E taangaanga katoaia ana te repo manu e te repo tangata i roto i ta ratou rapakauanga maki.

  • Kua tu to Aiphiti i te au maki tukeke no te vai taeroia o te Kauvai Nile e tona au kauvai. No reira, e maata te au pepe i Aiphiti kua mate no te maki eke e te au maki tukeke mei te kai taero.

I tetai tua, kua meitaki te oraanga kopapa o te ngati Iseraela na te aru anga i te au turanga mā o te Ture a te Atua.