Neke ki te tumu manako rikiriki

E MEA MAANIIA AINEI?

Te Kite o te Manumanu ua Rakau te Rere Aere

Te Kite o te Manumanu ua Rakau te Rere Aere

Kua kite tetai tangata tei tauta i te tairi i tetai rango e e aka angaanga te reira. Ma te rere viviki, ka rauka i te rango i te rere ke atu me opuia aia.

Kua kite mai te au taineti e ko tetai tu rango, ko te rango manumanu, ka aite tana rere aere mei te jet fighter rai, inara i roto anake i tetai tuanga ua o te tekoni. Me anauia mai ratou, “ka kite ratou i te rere karape tikai,” i karanga ai te Tangata Kite ko Michael Dickinson. “Ka akaaiteia mei tetai pepe ou i roto i te ngai akaoro o te pairere tamaki e ka kite akapeea i te akaoro i te reira.”

Kua nenei te aronga kimikimi i te au tu rere aere a teia rango manumanu e kua kiteaia mai e e tairi ana ratou i to ratou peau e 200 taime i te tekoni okotai. E oti, ka rauka ia ratou i te tairi viviki i to ratou peau no te akatano i to ratou kopapa no te rere ke atu ki te ngai ke.

Akapeea me akateateamamao no te rere ke atu? Kua kite mai te aronga kimikimi e ka rauka i teia rango te ariu atu e 50 taime viviki atu i tetai tangata tei kamo i tona mata. “E rave ana te rango i tetai tare anga viviki, no tetai tuatau poto, ka kite ratou tei ea te tumatetenga e ka kite viviki akapeea i te oro ke atu,” i akamārama ai a Dickinson.

Akapeea te roro o teia rango te rave anga i teia, e mea umere tikai ïa, e ka inangaro te aronga kimikimi i te kite.

E oro ke ana te rango i te tumatetenga na te taui anga i tona rere anga i roto anake i tetai tuanga ua o te tekoni

Eaa toou manako? E mea tupu ua mai ainei te kite karape o te rango no te rere viviki? Me e mea maaniia te reira?