Neke ki te tumu manako rikiriki

E Mea Maaniia Ainei?

Au Manu

Karape te Puakaoa Kia Ongi i te Aunga

Eaa tei akakeu i te au taineti kia kopi i te karape o te puakaoa kia ongi i te aunga?

Oraanga i Roto i te Tai

Te Apinga Tapipiri o te Mapii

Kitenaia mai e meitaki atu te apinga tapipiri o te mapii i tetai ua atu apinga tei angaia e te tangata. E te ravenga i pipiri ei te mapii ki tetai ngai māʼu?

Te Akaraanga Umere o te Kakave Eke

Kua maani te aronga taieni i tetai rima robot tei aite tona tu ki te kakave eke.

Te Pakiri o te Pilot Whale te ka Rauka i te Tama Iaia Uaorai

Eaa te au kamupani i reka ai i te au tu umere o teia toora?

Te tu Karape o te Pāpati

Tauta te aronga kite i te maani matini kia aite ki te tu karape o te pāpati, e kia kite i te ngai ka aere aia e i te akarakara takapini iaia.

Manumanu

Te tu e Tāmā ei te Ro Carpenter i Tona Antenna

Ka anoanoia teia manumanu i te tama iaia kia ora ua atu aia. Akapeea me rave i teia?

Te Peau-V o te Pepe Kapati Teatea

Eaa ta te au engineer i kite mai no te pepe kapati teatea i maaniia ai te au solar panel meitaki?

Te Kite o te Manumanu ua Rakau te Rere Aere

Aiteite te rere aere a teia au rango mei te jet fighter rai, i roto anake i tetai tuanga ua o te tekoni.