Neke ki te tumu manako rikiriki

TAUTURU NO TE NGUTUARE TANGATA

Me Tuke te Manako

Me Tuke te Manako

I roto i te oraanga akaipoipo e tupu ana te turanga ngata no te mea e tuke te inangaro, te tu e te au peu a te nga tokorua akaipoipo. Ka tupu katoa te tu ngata tikai i roto i teia au ikianga puapinga:

 • Eaa te maata o te taime ka akapou ki te kopu tangata

 • Akapeea me akatere i ta raua moni

 • Me ka inangaro tamariki raua

Eaa taau ka rave me kare e au ana to korua manako?

 Taau ka anoanoia kia kite

Au to raua inangaro, kare e aiteite te manako. Noatu kua au to raua inangaro i ta raua i iki, kare to raua manako e aiteite ua ana no te reira.

“Kua maata mai au i roto i tetai ngutuare tangata piri vaitata tikai. I te au openga epetoma e piri ana matou ki toku nga ruau, te au uncle, te au aunty e te au cousin. Ko te kopu tangata o taku tane, kare ratou e taokotai roa ana. No reira, e tuke to maua manako no runga i te taime ka akapou ki te kopu tangata e te komakoma atu ki tetai o ratou e noo mamao ana.”Tamara.

“E tuke te utuutuia anga mai maua ko taku vaine i te pae o te akatere moni. I te au marama mua o to maua akaipoipo anga, e karo ua ana maua no runga i teia. Ka pou eia taime ta maua uriuri anga i teia, e aere ua rai, kua rauka ia maua i te akatika i te reira.”Tyler.

Te akara ra tetai tokorua i tetai ngai manea, inara e tuke to raua manako no runga i ta raua e kite ra. Aite rai teia ki tetai tokorua me tuke to raua manako no runga i ta raua ka iki

Kare e maru tetai au manamanata me ka tuku ua koe i te au. Ei akaraanga, akapeea me maki tetai nga metua ongai, naai e akono? Me kore, akapeea me inangaro tetai o raua i te tamariki? *

“Kua komakoma ana maua ko taku vaine no runga i te inangaro tamariki. Te maata ua atu ra tona manako no runga i teia, e kua tuke roa to maua manako i teianei. Kare o tai o maua e tuku i te au.”Alex.

Noatu me tuke to korua manako, ka meitaki ua rai to korua oraanga. Te karanga ra tetai aronga kite e, me kare korua e rauka i te rapakau i tetai manamanata e māro atu koe i taau tukuanga tika—me kare aia e āriki mai, e akaruke koe iaia. Inara, te ngai kino o teia “manako” te tuku ra koe i toou uaorai inangaro na mua ake i taau i tia ki te Atua kia noo tinamou koe ki toou tokorua.

 Eaa taau ka rave

E akatupu i taau i tia no toou oraanga akaipoipo. Me akatupu koe i taau i tia, ka rauka ia korua i te akatikatika i te au manamanata.

Kaveinga Pipiria: “E ta te Atua i topiri ra, auraka te tangata e akataka ke atu.”—Mataio 19:6.

E akamanako oonu. Ei akaraanga, inangaro tetai tokorua akaipoipo i te tamariki e kare tetai e inangaro. E akamanako ana i teia:

 • Te ketaketa o to korua pirianga.

  Ka maranga ia korua te au taitaia ka na roto mei te utuutu tamariki?

 • Apainga a te metua.

  Kare ko te kai, te kakau e te ngai nooanga ua ka anoanoia, e maata te ka ō mai ki roto i teia apainga.

 • Turanga o te moni.

  Ka rauka ia koe i te parani i taau angaanga, ngutuare tangata, e tetai au angaanga ke?

Kaveinga Pipiria: “Koai ïa tangata i o kotou na, kia akakoro i te are e akatu, kare e timata ana i te noo ki raro, ka tatau ei i te apinga ei ou e oti ei, i te rava anga tona apinga?”Luka 14:28.

Akamanako i te au mea katoa ka ō mai. Penei ka rauka ia korua i te uriuri maru i te au manako taii. Me no runga i te inangaro tamariki, ka ui te tokorua emiemi kiaia e:

 • ‘Me tuatua au kare au e inangaro tamariki, te aiteanga ainei kare rava me kore kare i teianei?’

 • ‘Emiemi ainei au no te mea kare au e riro mai ei metua meitaki?’

 • ‘Mataku ainei au e kare o maua taime ko toku tokorua?’

I tetai tua, ka akamanako te tokorua inangaro tamariki i teia au uianga:

 • ‘Kua papa ainei maua no te akono i te apainga ei metua?’

 • ‘Ka rauka ainei ia maua i te tutaki i te au mea e ō maira no te akono tamariki?’

Kaveinga Pipiria: “Kareka te pakari no runga maira, e mea . . . maru.”Iakobo 3:17.

Akara i te au tumu meitaki i manako akapera ai toou tokorua. Te akara ra tetai tokorua i tetai ngai manea, inara e tuke to raua manako no runga i ta raua e kite ra. Kua aite rai teia, ki tetai tokorua e tuke to raua manako no runga i ta raua ka iki—ei akaraanga, akapeea me akatere i ta raua moni. Mua ake ka uriuri ei te au manako taii, e uriuri i ta korua ka āriki.

 • Eaa ta korua i uriuri e kua āriki?

 • Eaa te tumu meitaki o tona manako?

 • Kia ketaketa roa atu to korua oraanga akaipopo, ka rauka ainei ia koe, ia korua i te āriki ua i to tetai manako?

Kaveinga Pipiria: “Auraka rava e tangata e kimi i tona uaorai meitaki, e kimi ra te tangata ravarai i to etai ke ra.”—1 Korinetia 10:24.

^ para. 9 E meitaki kia uriuri i te au ikianga puapinga i mua ake ka akaipoipo ei. Inara, e tupu ana tetai au turanga kare i manakoia ana, me kore ka taui te manako o tetai tokorua.—Koheleta 9:11.