Neke ki te tumu manako rikiriki

TAUTURU NO TE NGUTUARE TANGATA

Tuatua ki te Tamariki no Runga i te Inu Kava

Tuatua ki te Tamariki no Runga i te Inu Kava

“Te taime mua i uriuri ei maua ki ta maua tamaine no runga i te kava, e ono ona mataiti. Kua poitirere maua te kite anga e e maata tana i kite, i ta maua i manako.”​—Alexander.

 Taau ka anoanoia kia kite

Puapinga kia tuatua ki te tamariki no runga i te kava. Auraka e tiaki kia mapu takiri taau tamaiti. “Naringa i tuatua ana maua ki ta maua tamaiti, mei tona tamariki anga mai, no te tu mako no te inu kava” i karanga ai a Khamit, i Rutia. “Na roto i tetai mataara ngata i apii ei au i te puapinga o te reira. I tona 13 mataiti i akamata ai aia i te inu putuputu i te kava.”

Eaa ra i puapinga ai kia koe?

  • Ka riro te au oa apii, e te au mea e akaariia ra i runga i te nuti pepa e te tivi no runga i te kava, ei akakeu i taau tamaiti.

  • Kia tau ki te U.S. Centers for Disease Control and Prevention, i roto i te katoaanga o te aronga tei inu kava i Marike, e 11 patene ia ratou e au mapu.

Te akamaroiroi mai nei te au taote i te au metua e kia apii i ta ratou tamariki, mei to ratou rikiriki anga, no runga i te au tu kino o te inu kava. Akapeea ra koe me rave i te reira?

 Taau ka rauka i te rave

Kia papa ua i te pau i te au uianga a taau tamaiti. E inangaro to te tamariki kia kite i te au mea, e e inangaro to te tamariki mamaata kia kite maata atu. No reira i meitaki ei kia papa ua koe i te pau i tana au uianga. Ei akaraanga:

  • Me inangaro taau tamaiti kia kite e mei teaa rai te tongi anga o te kava, penei ka karanga koe e kua aite rai te uaina ki tetai vai kava kava, e e kavangu rai te pia.

  • Me inangaro taau tamaiti kia inu i te kava, penei ka karanga koe e e kino oki te reira no te tamariki. Akakite i te ka tupu mai: Na te kava e tamaru mai i te kopapa o tetai tangata, inara me inu maataia, ka anini te katu, ka akaneneva mai tetai tangata, e ka tuatua aia i te au tuatua ka tataraapa aia.​—Maseli 23:29-​35.

Apii ia koe uaorai. Karanga te Pipiria: “E angaanga te tangata karape katoa ma te kite.” (Maseli 13:16) Kia mārama koe eaa te ka tupu no te inu kava e eaa te au ture i toou enua. Ka papa i reira koe i te tauturu i taau tamaiti.

E mea meitaki kia uriuri manako. “Penei ka aere ke te manako o te tamariki me tuatua koe no runga i te inu kava,” i akakite ei a Mark, tetai metua tane i Paratane. “Ui atu au ki taku tamaiti, e varu mataiti, me e mea tau me kore e tarevake i te inu kava. Kua akariro au i to maua ngai pukapukaanga ei ngai mako, e kua tauturu te reira iaia kia akakite mai i tona manako.”

Ka akakeu maataia taau tamaiti me tuatua putuputu koe kiaia no runga i te inu kava. Kia tau ki tona mataiti, e meitaki kia kapiti atu i te au tuatua no te inu kava i te taime rai ka tuatua ai no runga i te au mea puapinga o te oraanga, mei te akamatakite anga i runga i te mataara e no te pirianga ainga.

Akanoo i te akaraanga meitaki. Kua aite rai te tamariki ki tetai apinga ngote vai—ka apiiia ratou mei tetai ke—e kua karanga te aronga kimikimi e ka riro te au metua ei akakeuanga maata ki runga i ta ratou tamariki. Te aiteanga, me inu koe i te kava ei akamaru mai e ei akakore i te au taitaia o te oraanga, ka manako mai taau tamaiti e ko te inu kava te ravenga ua kia akakore i te au manamanata. No reira, e akanoo i te akaraanga meitaki. E kia inu meitaki koe i te kava.

Ka apii mai taau tamariki mei toou akaraanga no te inu kava