Neke ki te tumu manako rikiriki

TAUTURU NO TE NGUTUARE TANGATA

Akapeea me Tauturu i te Tamariki me Tarevake Mai

Akapeea me Tauturu i te Tamariki me Tarevake Mai

Ka inga rai me kore ka tarevake rai taau tamariki. Akapeea ra koe me tauturu iaia?

 Taau ka anoanoia kia kite

Ka tarevake rai tatou. Te karanga ra te Pipiria e “te apa anake nei tatou.” (Iakobo 3:2) Ka tarevake rai te tamariki. Me tupu teia, ka kimi ratou i te au ravenga ei akatikatika i te reira, ka autu atu ratou i te au turanga ngata. Kare te tamariki i anauia mai i teia tu, ka rauka ra ratou kia apiiia. “Kite mai maua ko taku tane, e meitaki ake te tamariki i te kite e kua inga ratou e kua akakoromaki i te reira, i te manako e e kare i tupu ana te reira,” i karanga ai tetai mama ko Laura. “Ka akakoromaki ua ratou, noatu kare i tano ki ta ratou i akakoro.”

E ngata i tetai au tamariki i te akakoromaki. Tetai au tamariki tei tarevake, kare e rauka ia ratou i te akakoromaki no te mea na te nga metua e akatikatika ana i te reira. Ei akaraanga, me kare tetai tamaiti e pāti i tana apii, viviki tona nga metua i te akaapa i te puapii. Me karo tetai tamaiti raua ko tona oa, viviki tona nga metua i te akaapa i te oa.

Akapeea i reira te tamariki e kite ei i tona tarevake, me ka paruru ua te nga metua ia ratou?

 Taau ka rauka i te rave

 • Apii i taau tamariki, kia kite eaa te ka tupu no ta ratou angaanga.

  Te karanga ra te Pipiria: “Ko ta te tangata e ruru ra, ko tana ra ïa e kokoti.”—Galatia 6:7.

  E tupuanga to te au angaanga ravarai. E tutakianga to te au apinga i kino. Ka akautungaia tei tarevake. Ka anoanoia te tamariki kia mārama meitaki i te puapinga i rotopu i te tumu i tupu ei tetai apinga e eaa te apiianga, e me ō aia ki roto i teia turanga ka akaapaia rai aia. No reira, auraka e akaapa atu i tetai ke, me kore e kimi kotoeanga no taau tamariki. Mari ra, e akatika iaia kia na roto i te au tupuanga kino tei tau ki tona turanga. E akamārama koe kiaia no te kino tana i rave, e te tumu i tupu ei te reira.

 • Tauturu i taau tamariki kia kimi ravenga akapeea me akatikatika i te reira.

  Kaveinga Pipiria: “Kia taki itu ua atu te inga anga o te tangata tuatua-tika, e tu akaou mai aia.”—Maseli 24:16.

  Me tarevake tatou ka tupu te maromaroa, inara kare ko te openga ïa. E tauturu i taau tamariki kia akamanako akapeea aia me akatikatika i te manamanata, eiaa e manako maromaroa. Ei akaraanga, me kare taau tamaiti i pāti i tana apii, e akamaroiroi koe iaia kia aruaru i tana apii e kia manako papu e ka pāti aia me tarere akaou. (Maseli 20:4) Me tupu te karo i rotopu i taau tamaine e tona oa, e tauturu iaia kia kite akapeea me akameitaki i to raua turanga, kia akatupu i te ‘au, noatu kare aia i tarevake.—Roma 12:18; 2 Timoteo 2:24.

 • Apii i taau tamariki kia akaaka.

  Kaveinga Pipiria: “Teia taku tuatua kia kotou katoatoa e ope rava ake, . . . eiaa e maata te manako iaia uaorai, i tei tau iaia kia manako ra.”—Roma 12:3.

  Me akakite koe ki taau tamaiti me kore tamaine e “meitaki atu” aia i tetai ke, kare teia i te apiianga tau. No te mea, te tamariki kite tikai i te apii, kare ratou e pāti ua ana i ta ratou tarere. E te tamariki tukatau i te kanga tipoti, kare ratou e re ua ana. Ko te tamariki e tu akaaka to ratou, ka rauka ia ratou i te akakoromaki i te au turanga ngata.

  Te karanga ra te Pipiria me rokoia tatou e te kino, ka riro te reira i te akamaroiroi ia tatou e te akatupu i te akakoromaki. (Iakobo 1:2-4) No reira, me maromaroa taau tamariki no tei tarevake, e tauturu iaia kia akamanako meitaki i te reira.

  Te apiianga i te tamariki kia autu me tarevake, e te apii ua atu i tetai tu karape, ka anoanoia toou taime e te maroiroi. Ka paunaia te taime, no te mea me mapu mai ratou, ka kite ua ratou akapeea me akatikatika i to ratou turanga. “Te au mapu tei akakoromaki i te au manamanata, kare ratou e rave i tetai angaanga neneva me kore tamamaeia ratou,” i karanga ai te puka Letting Go With Love and Confidence. “Ka meitaki atu ratou me na roto i te au turanga ou e te manako koreia.” Te mea puapinga, ka vai rai teia tu me maata ua mai ratou.

Tauturu: Akanoo i tetai akaraanga. E akamaara, eaa taau i rave kia autu i te au turanga ngata, ka tauturu teia i taau tamariki me na roto ratou i te reira.