Neke ki te tumu manako rikiriki

TAUTURU NO TE NGUTUARE TANGATA

Tauturu i Taau Tamaiti Kia Akameitaki Atu i Tana Apii

Tauturu i Taau Tamaiti Kia Akameitaki Atu i Tana Apii

Kare taau tamaiti e reka ana i te apii, kare katoa aia e rave ana i tana apii i te kainga. Tei tupu mai? Kino atura te reira, pera katoa tona tu. Ka akapeea ra koe me tauturu i taau tamaiti kia akameitaki atu i tana apii?

 Taau ka anoanoia kia kite

Tupu te manamanata me māroia tetai tamaiti. Ka taitaia rai taau tamaiti i te apii e i te kainga me māroia aia! Penei ka tuatua pikikaa aia, ka uuna aia i tana ripoti, ka tāina aia i toou ingoa ei akairo e kua akara ana koe i tana ripoti, e ka noo aia ki te kainga, kia akakore i te manako taitaia. Ko te tika ra, ka kino atu te manamanata.

Penei kare e meitaki i te tutaki iaia. Karanga tetai metua tane ko Andrew e, “I tauta ana maua ko taku vaine i te tutaki i ta maua tamaine me meitaki aia i tana apii, inara kua akamata aia i te akamou ua ki runga i tera tutaki. E me kare aia e meitaki ana i tana apii, maromaroa tikai aia no tei kore e tutakiia.”

Eiaa e akaapa i te puapii. Penei ka manako mai taau tamaiti e kare e anoanoia kia tauta atu rai aia kia meitaki atu i tana apii. Penei ka akaapa aia i tetai ke no tona au tarevake, e ka irinaki aia e na ratou rai e akatanotano i te reira. Te tika, te ngere ra taau tamaiti i tetai tuanga puapinga o te oraanga​—koia oki, nana te apainga no tana e rave nei.

 Taau ka rauka i te rave

Akatere meitaki i toou manako. Me tupu te riri kia koe, e ngari ake eiaa e uriuri manako ki taau tamaiti no runga i tana apii. Karanga tetai metua tane ko Brett e, “Tupu te meitaki kia maua ko taku vaine me maru maua e me āu ua te katoatoa.”

Kaveinga Pipiria: ‘Kia rapurapu ua i te akarongo, kia tavarevare i te tuatua, kia tavarevare oki i te riri.’​—Iakobo 1:​19.

Kia kite eaa tikai te manamanata. Tetai au tumu kare e meitaki atu te apii a tetai tamaiti, kua tatiaeaeia aia, penei no te tauianga apii, te au tarere, te pekapeka i roto i te ngutuare tangata, kare e moe meitaki ana, kino tana au parāni, e kare e manako meitaki ana. Auraka e manako e e tamaiti kope aia.

Kaveinga Pipiria: “Ko tei pakari i tana akonoanga, e rauka iaia te meitaki.”​—Maseli 16:20.

Kia tau te turanga e te ngai no te apii. Akanoo i te au tuatau tau no te apii i te kainga. Kia tau te ngai ka rave taau tamaiti i tana apii e kare e tamanamanata anga (mei te tivi e te tereponi apaipai). Ka riro te apii i te kainga ei tauturu i taau tamaiti me tatuangaia te reira. Karanga a Hector, tetai metua tane no Tiamani mai e, “Kare matou e tiaki kia tae ki te tuatau tarere apii, mari ra ka rave matou i tetai au tuanga apii i te kainga i mua ake ka raveia ai te tarere.”

Kaveinga Pipiria: “E atianga to te au mea katoa nei.”​—Koheleta 3:1.

Akamaroiroi iaia no te apii. Ka akamaroiroiia taau tamaiti kia rave i te apii me kite aia i teianei e akapeea aia te puapinga anga mei te reira. Tetai akaraanga, no runga i te tare numero, ka tauturu te reira iaia kia akaputu meitaki i tana moni.

Kaveinga Pipiria: ‘E aruaru i te pakari, e aruaru i te kite. . . . E akateitei koe i te reira.’​—Maseli 4:5, 8.

Tauturu: Turuturu i taau tamaiti i tana apii, auraka ra koe e rave i te reira nona. Karanga a Andrew e, “Kua irinaki ta maua tamaine kia maua kia rave i tana apii i te kainga, e kare rai aia i rave i tana tuanga.” E apii atu i taau tamaiti akapeea me rave i tana apii i te kainga koia anake ua.