Neke ki te tumu manako rikiriki

Tauturu no te Aronga Tei Takinokinoia i te Kainga

Tauturu no te Aronga Tei Takinokinoia i te Kainga

“E manamanata kino maata te takinokino anga i te au vaine te tupu nei i teianei ao, ka anoanoia kia akamutuia te reira,” karanga ai te World Health Organization. Tamanako mai teia akaaereanga e vaitata ki te 30 patene “au vaine i roto i teia oraanga kua takinokino to ratou tokorua ia ratou i te pae kopapa e te pae o te pirianga ainga.” Akakite mai te ripoti a te UN i ou akenei, e 137 vaine tei mate i te rā okotai i teianei ao, i te rima o to ratou tokorua me kore kopu tangata. *

Akaari maira te au tareanga i te maata o teia manamanata no te takinokino anga i te kainga, kare ra te reira e akaari mai i te mamae ngakau e te mamae kopapa, tei tupu ki te aronga tei takinokinoia.

E takinokinoia ana ainei koe i te kainga? Me kore kua kite ainei koe i tetai tei takinokinoia? Me koia ia, e akara i teia au manako Pipiria te ka tauturu ia koe.

 Kare noou te apa i takinokinoia ai koe

 Ka rauka te tauturu

 Kare ko koe anake ua

 Ka ope te takinokino anga i te kainga

 Ka rauka te tauturu no te aronga tei takinokinoia

 Kare noou te apa i takinokinoia ai koe

Akakite te Pipiria: “Ka ope takiri rava tatou i te aaki i te tuatua iaia uaorai i te Atua.”—Roma 14:12.

Akamaara i teia: Kua apa tei takinokino ia koe.

Me akaapa mai toou tokorua ia koe i te tumu i takinokino ei aia ia koe, koia tei tarevake. Kia akaperepereia te au vaine, eiaa e takinokino ia ratou.—Kolosa 3:19.

Tetai taime, penei kua takinokino tetai tangata no tona maki manako, tona tupuanga mai, me kore no te kona kava. Noatu te reira kua apa aia ki mua i te Atua no tana takinokino ia koe. Nana rai e rave i te tauianga i tona oraanga.

 Ka rauka te tauturu

Akakite te Pipiria: “Kia maata ra te aronga kimi tuatua kua mou ïa.”—Maseli 15:22.

Akamaara i teia: Me mataku koe e kare koe e kite eaa taau ka rave, ka rauka te tauturu.

Eaa koe ka anoano ei i te tauturu? E turanga ngata teia takinokino anga i te kainga. Me akamanako koe eaa taau ka rave, ka ngata ia koe i te paunu meitaki i teia au manako puapinga mei:

  • Toou oraanga

  • Te oraanga o taau tamariki

  • Toou turanga i te pae moni

  • Toou inangaro i toou tokorua

  • Toou inangaro i te mou piri i to korua pirianga me taui ake te tokorua

Ka ngata rai me kare koe e kite eaa taau ka rave. Koai taau ka pati tauturu?

Te au oa mou me kore tetai mema ngutuare, ka oronga mai ratou i te tauturu i te pae kopapa e te ngakau. Me tuatua koe ki tetai tei akaperepere ia koe, e ākā tauturu te reira.

Te au helpline no te aronga tei takinokinoia i te kainga, ka rauka viviki te tauturu. Ka tauturu te aronga o teia helpline i taau ka rave ei paruru ia koe. Me mārama toou tokorua e ka anoano aia i te tauturu no te akamutu i tana peu kino, ka tauturu te helpline iaia kia taui marie.

Tetai au tauturu ke me anoano viviki koe i te tauturu i te tuatau tumatetenga. Teia au ravenga tauturu ka kapiti mai te au taote, te au neti e te aronga tukatau tei tereniia.

 Kare ko koe anake ua

Akakite te Pipiria: “Te vaitata nei a Iehova * i te aronga ngakau paruparu ra; e te akaora nei aia i te aronga ngakau taitaia.”—Salamo 34:18.

Akamaara i teia: Taputou maira te Atua i te tauturu ia koe.

Akaperepere a Iehova ia koe. (1 Petero 5:7) Kua mārama aia i toou au manako oonu. Ka akapumaana mai aia ia koe na roto i Tana Tuatua, te Pipiria. E te pati maira aia ia koe kia pure kiaia. Me pure koe, e pati kiaia kia oronga mai i te pakari e te maroiroi ei tauturu ia koe kia akakoromaki i toou turanga.—Isaia 41:10.

 Ka ope te takinokino anga i te kainga

Akakite te Pipiria: “E noo ra ratou ravarai ki raro ake i tana uaorai vine, e ki raro ake i tana uaorai suke, e kare tetai e akamataku mai.”—Mika 4:4.

Akamaara i teia: Taputou maira te Pipiria a te tuatau ki mua ka noo ponuiaau ua te katoatoa i to ratou ngutuare.

Ka rauka i te Atua ko Iehova i te akakore takiri i to tatou manamanata. Taputou maira te Pipiria: “E nana e orei i te roi-mata katoatoa; e e kore rava te mate, e te aue, e te mii; e te mamae oki, e kore katoa ïa.” (Apokalupo 21:4) A te reira tuatau, ka kore te au manako kino e te mamae. (Isaia 65:17) Ko te tuatau ponuiaau teia ta te Pipiria e oronga maira kia koe.

^ para. 2 Taiku teia atikara i te au vaine tei takinokinoia, ka tau katoa ki te au tane.

^ para. 29 Ko Iehova te ingoa o te Atua i roto i te Pipiria.