Neke ki te tumu manako rikiriki

TAUTURU NO TE NGUTUARE TANGATA

Akapeea ra me Rave Kinoia Taku Tamaiti?

Akapeea ra me Rave Kinoia Taku Tamaiti?

Karanga mai taau tamaiti, kua rave kinoia aia i te apii. Eaa taau ka rave? Ka mārō ainei koe kia akautungaia te tamaiti i akakino mai iaia? Ka apii ainei koe i taau tamaiti i te tā atu? I mua ake ka iki ei koe i taau ka rave, akamanako ana i tetai au tika no te rave kino. *

 Eaa taku ka anoanoia kia kite no runga i te rave kino?

Eaa ra teia mea e rave kino? Te rave kino, te ō maira te akatupu tā, te tukituki, te akakoko, e mea akakoro tikai e ka tupu putuputu te mamae ngakau. Kareka ra i tetai tua, kare te tatiaeae e te akariri i te peu rave kino.

E puapinga kia kite tatou: No te mea, tetai aronga e akaaite ana ratou i te “rave kino” ki tetai mānga apinga ua. Me akariro koe i tetai au mea rikiriki ua ei ākā manamanata kare tikai koe e apii ana i taau tamaiti kia tauturu iaia uaorai​—ka anoanoia aia kia kite i teianei e me maata mai aia.

Kaveinga Pipiria: “Auraka kia rapurapu ua to ngakau i te riri.”​—Koheleta 7:9.

Te tika openga: Tetai taime ka anoanoia koe kia tauturu iaia, inara tetai au atianga ka anoanoia aia kia akatano e kia autu atu i te manamanata i rotopu iaia e tetai ke.​—Kolosa 3:13.

Akapeea ra me akakite mai taau tamaiti e kua putuputu roa te rave kino e e mea akakoro tikai?

 Akapeea Au me tauturu?

 • E akarongo marie ki taau tamaiti. E akamanako (1) eaa tei tupu (2) eaa aia i rave kinoia ai. I mua ake koe ka iki ei eaa taau ka rave, e akapapu eaa tikai tei tupu. Penei ka komakoma atu koe ki te puapii o taau tamaiti me kore ki te nga metua o tetai atu tamaiti.

  Kaveinga Pipiria: “Ko tei tuatua vave mai e kare i akakiteia atu, e neneva tona, e ka akama ïa aia.”​Maseli 18:13.

 • Me kua rave kinoia taau tamaiti, e tauturu iaia i te kite akapeea aia me ariu atu, na te reira e akameitaki mai me kore e takino atu. Te karanga ra te Pipiria: “Ko te tuatua maru ra tei akaanga ke i te riri: kareka te tuatua akakoko ra, ko te riri ïa te tupu.” (Maseli 15:1) E mea papu, me rave kino atu aia kare te reira e tamaru mai i te manamanata mari ra ka kino atu.

  Kaveinga Pipiria: “Auraka e tutaki atu te kino i te kino, e te akakino i te akakino.”​—1 Petero 3:9.

 • Akamārama ki taau tamaiti me kare aia e ariu atu, kare teia i te tu paruparu. Mari ra, te akaari ra aia i te tu ngakau toa, no te mea kare aia e tuku na te tamaiti rave kino e akatere mai iaia. Na roto i teia tu, kare aia e riro mei te tamaiti rave kino.

  E mea puapinga teia kia akamanako taau tamaiti me rave kinoia aia i runga i te initaneti. Me piri atu aia ki roto i tetai “tauetono rotoriri” i runga i te initaneti, ka akakinoia mai rai aia, e penei ka aite mai aia mei te tamaiti rave kino rai! No reira, eiaa e ariu atu​—e ravenga meitaki teia i te tamaru i te rave kino.

  Kaveinga Pipiria: “Kare e vaie ra, e mate ïa ai.”​—Maseli 26:20.

 • I tetai au atianga, ka rauka i taau tamaiti kia kopae i te ngai e te tangata te ka rave kino mai iaia. Tetai akaraanga, me kua kite aia i te ngai te reira te aronga rave kino ka tau aia i te aere na tetai mataara ke.

  Kaveinga Pipiria: “E kite mamao te tangata pakari i te kino, e kua pipini iora; te aere ua atura te kite kore, e mate atura.”​—Maseli 22:3.

Penei e tuatua atu ki te puapii o taau tamaiti me kore ki te nga metua o tetai atu tamaiti

TAMATA I TEIA: Tauturu i taau tamaiti kia akamanako eaa te mea tau kia rave e kia kore e rave. Ei akaraanga:

 • Eaa te ka tupu me patoi aia i te tamaiti rave kino?

 • Akapeea ra me karanga aia ki te tamaiti rave kino kia akamutu i tana e rave ra?

 • Akapeea ra me akakite aia ki te puapii no runga i te tamaiti rave kino?

 • Ka rauka ainei iaia i te tuatua kanga atu kia “akamaru” mai i te tamaiti rave kino?

Tukeke te au turanga me tupu te rave kino, me tei runga i te initaneti me kore tei mua tikai iaia. E kimi ra i tetai ravenga te ka tauturu i taau tamaiti. E akapapu kiaia e ka tauturu ua koe iaia e na roto nei i teia turanga.

Kaveinga Pipiria: “E aroa mairai te taunga i te au tuatau katoa ra, i anau maira te taeake no te tuatau e tumatetengaʼi ra.”​—Maseli 17:17.

^ para. 1 I roto i teia atikara e tamaiti ta matou i taiku, ka tau rai teia no te tamariki tamaine.