Neke ki te tumu manako rikiriki

Oraanga Akaipoipo

Au Ravenga Mataora

Irinaki ki te Atua Kia Mataora te Oraanga Akaipoipo

E rua uianga mama ua ka tauturu ia koe i te akameitaki atu i toou oraanga akaipoipo.

Puapingaia te Ngutuare​—Angaanga Kapiti

Te manako ra ainei koe i toou tokorua akaipoipo mei tetai tangata te noo ra i toou ngutuare?

Autu Anga i te Mataiti Mua o te Akaipoipo

Koi akaipoipo akenei koe? Ka tauturu te Pipiria ia koe kia akaketaketa i toou oraanga akaipoipo.

Me Akatupu i te tu Akakoromaki

Me akaipoipo te nga tangata apa ua, ka tupu te manamanata. Na te akakoromaki e tauturu ia raua kia tamaru i to raua pekapeka e kia maru te oraanga akaipoipo.

Akono Anga i Toou Tokorua ma te Akangateitei

Akapeea te tane e te vaine me pukapuka ma te kore e karo?

Akapeea me Aroa i Tetai e Tetai

Akapeea te au tokorua akaipoipo me akaari e te aroa tikai ratou i tetai e tetai? Akara e a au manako kaveinga Pipiria.

Akono Anga i te Papauanga i Roto i Toou Akaipoipo

Akapeea toou akaipoipo e matutu ei? Eaa te ka akaparuparu i te reira? Akapeea me akono i te papauanga i roto i toou akaipoipo?

Kia Vai Tiratiratu ki Tetai e Tetai

E maata atu ainei te o maira ki te tu tiratiratu i roto i te akaipoipo i to te kopae i te akaturi?

E te au Tane Paruru i to Kotou Ngutuare Tangata

Penei ka paruruia tetai ngutuare i te pae kopapa, kareka i te pae manako e te ngakau te ngere ra.

Manamanata e te Tauturu

Tauturu no te Aronga Tei Takinokinoia i te Kainga

Kia kite koe kare noou te apa e kare e ko koe anake ua.

Kia au ua e to Korua Nga Metua

Ka rauka ia koe i te akangateitei i toou nga metua e te paruru i toou uaorai akaipoipo.

Me Inangaroia te Tauturu no Tetai Tokorua Maki

Tatau e toru manako te ka akamatutu i te oraanga akaipoipo me inangaroia te tauturu no tetai tokorua maki.

Me Tuke te Manako

Akapeea te aronga akaipoipo e rapakau ei i te manamanata ma te au?

Akono Anga i te Au Manamanata i Roto i te Akaipoipo

No teaa ra te manamanata akaipoipo i tupu ei, e eaa taau ka rave ei paruru i toou oraanga akaipoipo?

Akatikatika Anga i te Au Manamanata i Roto te Akaipoipo

Ka tauturu te au kaveinga Pipiria ia koe kia akatikatika i te au manamanata ma te aroa e te akangateitei. Akamanako e a mataara.

Puapingaia te Ngutuare​—Akakore i te Ara

Eaa te ka tauturu kia kore koe e akamou ki runga i te au tarevake o toou tokorua?

Au Akaaoanga no te Nga Metua Ou

Apii akapeea te au kaveinga Pipiria me tauturu i te nga metua kia akatanotano ki teia turanga ou.

Me Tupu te Tumatetenga

Kimi i te tauturu e anoano ra koe.

Akatakake e te Tatara

Ka Puapingaia Ainei te Oraanga Me Akaturi Toou Tokorua Akaipoipo?

Kite mai te aronga kua akaturi to ratou tokorua akaipoipo i te akapumaana anga mei te Pipiria.

Oraanga ou i Muri Ake i te Tataraanga

Vaitata te maataanga me tatara e ngata atu te oraanga i muri mai. Oronga te Pipiria i te tauturu kia akakoromaki i te au akaaoanga.

Eaa to te Au Kite o Iehova Manako no te Tatara?

Oronga ainei te Au Kite o Iehova i te tauturu no te au tokorua i roto i te oraanga akaipoipo manamanata? Ka anoanoia ainei te aronga pakari o te putuputuanga kia akatika i te tatara no tetai Kite?