Neke ki te tumu manako rikiriki

TAUTURU NO TE NGUTUARE TANGATA | ORAANGA AKAIPOIPO

Me Akatupu i te tu Akakoromaki

Me Akatupu i te tu Akakoromaki

“Ka timataia te tu akakoromaki o te nga tokorua i te au rā katoatoa. Penei i te tuatau kare koe i akaipoipo e mea iti ua te tu akakoromaki, inara e puapinga tikai te reira kia mataora te oraanga akaipoipo.”—John.

 Eaa koe ka anoano ei kia akakoromaki?

 • Roto i te oraanga akaipoipo, ka viviki koe i te kite i te tu apa o toou tokorua.

  “I te tuatau ka aereia i muri ake i te rā akaipoipo, e mea māmā ua i te kite i te au tu o toou tokorua kare koe e reka ana. Me akamata koe i te manako akapera, ka ngaro ua te akakoromaki.”Jessena.

 • Me kare oou akakoromaki, ka tuatua ua koe ma te kore e akamanako.

  “Viviki ua au i te akakite i toku manakoe tetai taime kua tarevake. Naringa au i akakoromaki, ka rauka te akamanako meitaki e kare e anoanoia kia tuatua.”Carmen.

  Akakite te Pipiria: “E akakoromaki anga roa to te aroa, e te takinga-meitaki.” (1 Korinetia 13:4) E mea tau i te nga tangata akaperepere i tetai e tetai kia akaari ua i te akakoromaki. Inara kare e akapera ana i te au taime. “Aite rai ki tetai atu tu meitaki,” i karanga ai a John tei taikuia i mua ana, “aere ua rai ka kore te akakoromaki. Ka tauta ua atu i te akaari i te reira.”

 Akapeea koe me akaari i te tu akakoromaki?

 • Me timataia toou akakoromaki e te tupuanga poitirere.

  Akaraanga: Akakinoia koe e toou tokorua. Taau ka rapurapu i te rave ka tuatua akakino iaia.

  Kaveinga Pipiria: “Auraka kia rapurapu ua to ngakau i te riri: tei te manava o te neneva ra te riri i te vai marie anga.”​Koheleta 7:9.

  Me akaari i te akakoromaki: E tiaki marie. I mua ake ka tuatua ai, e akamanako i te tumu i tuatua akapera ai toou tokorua, penei kare i te mea akakoro. “Ka viviki tatou i te riri i ta tatou i manako kua tuatuaia mai kare tikai i tei tuatuaia e to tatou tokorua,” karanga ai te puka Fighting for Your Marriage.

  Noatu e mea akakoro no toou tokorua i te akakoko ia koe, ka riro toou tu akakoromaki e te akakore i te tuatua ei rapakau i te manamanata, eiaa ei akamaata atu i te reira. Karanga te Pipiria e: “Kare e vaie ra, e mate ïa ai.”​—Maseli 26:20.

  “Me akamata koe i te akara i taau vaine ei enemi, e tāpu ma te akamanako eaa koe i akaperepere ei iaia e oti kia viviki koe i te rave i tetai angaanga meitaki nana.”Ethan.

  E akamanako:

  • Akapeea koe me ariu atu me tuatua e me rave toou tokorua i te kino kia koe?

  • Akapeea koe te akaari anga i te akakoromaki anga roa me tupu akaou teia kia koe?

 • Me timataia toou akakoromaki e tetai manamanata.

  Akaraanga: E tavarevare ua ana rai toou tokorua e kare korua e tae vave, ka anoanoia koe kia tiaki—ma te riri.

  Kaveinga Pipiria: “E tauturu atu tetai ki tetai, e akakore tetai i ta tetai ara.”​Kolosa 3:13.

  Me akaari i te akakoromaki: E tuku i toou oraanga akaipoipo i mua ake i toou anoano. Ui kia koe uaorai, ‘Me riri e me karo maua no tetai apinga tei tupu, ka tauturu ainei teia me kore ka takino i to maua pirianga?’ E akamaara katoa “te apa anake nei tatou i te au mea katoa e manganui.” (Iakobo 3:2) Tera te aiteanga, ka anoanoia rai koe kia akatikatika i toou tu.

  “Tetai taime e maata atu toku akakoromaki i toku au oa e i taku tane. Toku manako te tumu, no te mea maata te taime e akapou ana au kiaia e te kite i tona au tu apa. Inara e tuanga te akakoromaki no te aroa—te tika, e akairo no te tu akangateitei—no reira e puapinga te reira i roto i toku oraanga akaipoipo.”Nia.

  E akamanako:

  • E akakoromakianga roa ainei toou i te tu apa o toou tokorua?

  • Akapeea koe te akaari anga i te tu akakoromaki maata i te tuatau ki mua?