Neke ki te tumu manako rikiriki

TAUTURU NO TE NGUTUARE TANGATA | ORAANGA AKAIPOIPO

Akaruke i te Angaanga “ki te Angaanga”

Akaruke i te Angaanga “ki te Angaanga”

 I teia tuatau o te apinga apaipai, ka inangaro toou pu, te au oa angaanga, e tetai aronga kia vā ua koe 24-7, e e ngata kia akatanotano i te oraanga—kia akatakake i te ngai angaanga e kia akariro i toou oraanga akaipoipo e te ngutuare ei mea puapinga.

 Taau ka anoanoia kia kite

 •   Ka riro te apinga apaipai ei akapou i toou taime ki te angaanga e kare ki toou tokorua. Ka tae mai te au taniuniu anga, te au imere, e te au karere i te tuatau akangaroi, mei te mea rai e ka inangaroia kia tamate vivikiia te reira.

   “Te oraanga matauia kia akapou i tetai tuatau ki te ngutuare tangata i muri ake i te angaanga, e ngata ra te reira, ko te au imere e te au karere angaanga e tae maira kua akangaropoinaia te oraanga akaipoipo.”—Jeanette.

 •   Kia mako taau angaanga e te oraanga i te kainga, ka anoanoia koe kia akamanako meitaki. Me kare aau parani, ka takino taau ngai angaanga i toou oraanga akaipoipo.

   “Ko te tokorua te mea mua taau ka akangaropoina, no te mea ka manako koe, ‘Ka mārama ua aia. Ka akakoromaki ua aia. Akonei maua aravei ei.’”—Holly.

 Tauturu kia akatanotano i te oraanga

 •   E puapinga toou oraanga akaipoipo. Karanga te Pipiria: “Ta te Atua i topiri ra, auraka te tangata e akataka ke atu.” (Mataio 19:6) Me kare koe e akatika i tetai tangata kia “akataka ke atu” ia koe mei toou tokorua, eaa i reira koe ka akatika ai i te angaanga?

   “Manako te aronga na ratou e tutaki ana ia koe, e ka rauka ia ratou te taniuniu mai i tetai ua atu taime. Mei te mea e puapinga toku oraanga akaipoipo, ka akakite au e kare au e angaanga i toku au rā akangaroi, e ka aravei atu au ia ratou a tetai atu rā.”—Mark.

   Ui kia koe, ‘Te akaari maira ainei toku tu e te akariro ra au i toku oraanga akaipoipo ei mea puapinga atu i taku angaanga?’

 •   Karanga e kare me ka anoanoia. Karanga te Pipiria: “Tei te aronga akaaka ra te pakari.” (Maseli 11:2) Penei ka akakeu te tu akaaka ia koe kia manako pakari kia akaruke e kia vaio i tetai atu angaanga na tetai.

   “E tangata parama au, me inangaro tetai tangata i toku tauturu no tetai tumatetenga, ka apiapiia aia. Me kare au e tae vave, ka pati au i tetai tangata ke.”—Christopher.

   Ui kia koe: ‘Ka inangaro ainei au i te arai i tetai atu angaanga mei te mea ka manako toku tokorua e kua akangaropoinaia aia? Eaa ta te tokorua ka karanga?’

 •   Akapou kapiti i te tuatau. Karanga te Pipiria: “E atianga to te au mea katoa.” (Koheleta 3:1) Me e apainga teiaa taau i te angaanga, e akanoo i tetai tuatau no toou oraanga akaipoipo.

   “Te maata anga o te taime me tupu te au mea ravarai i te reira taime, ka akanoo maua i tetai ora—noatu me e taime kaikai me e ori aere i taatai—e tuatau te reira ko maua anake ua.”—Deborah.

   Ui kia koe: ‘E akanoo ana ainei au i tetai taime kia noo kapiti ki toku tokorua? Eaa ta te tokorua ka karanga?’

 •   Tamate. Karanga te Pipiria: “Kia timata oki kotou i te au mea e maata ua atu te meitaki.” (Philipi 1:10) Ka rauka ainei ia koe te tamate i taau apinga apaipai kia kore te ngai angaanga e tamanata ia koe?

   “E akamutu ana au i te angaanga i te taime i akanooia. E oti, ka tamate au i taku au karere i runga i taku tereponi.”—Jeremy.

   Ui kia koe: ‘Tei runga ua ana ainei au i taku apinga apaipai penei ua ake te inangaro mai ra toku pu me kore tangata angaanga iaku? Eaa ta te tokorua ka karanga?’

 •    Kia manako tau. Karanga te Pipiria: “Kia kitea meitakiia oki to kotou maru.” (Philipi 4:5) Ae, i tetai au taime ka tamanata rai te angaanga i toou oraanga akaipoipo. Ei akaraanga, penei ka riro te angaanga a te tokorua kia taniuniu tetai pae iaia i muri ake i te ora angaanga. Ma te manako tau, auraka e māro maata atu i te tokorua.

   “E pitiniti meangiti ta taku tane, e maata tana au angaanga ka rave rapurapu i muri ake i te ora angaanga. I tetai taime, e riri ana au, inara no te mea te akapou kapiti ra maua i tetai tuatau no maua ua, kua mako ua.”—Beverly.

   Ui kia koe: ‘Te manako ra ainei au i te apainga a toku tokorua, ma te kore e māro atu iaia? Eaa ta te tokorua ka karanga?’

 Au manako no te uriuri

 Mea mua, ka uriuri takake korua i teia au uianga. E oti, uriuri korua i te pauanga.

 •   I akaapa ana ainei toou tokorua e kua apai koe i te angaanga ki te kainga? Me koia ia, te akatika ra ainei koe?

 •   Eaa te au ngai kia akatanotano koe i toou oraanga angaanga?

 •   I manako ana ainei koe, kare e rauka i toku tokorua i te akaruke i te angaanga “ki te angaanga”? Me koia ia, te maara ra ainei ia koe eaa te reira?

 •   Eaa te au taui anga, ka inangaro koe i toou tokorua kia akatanotano i te oraanga angaanga?