Neke ki te tumu manako rikiriki

TAUTURU NO TE NGUTUARE TANGATA

Akapeea me Aroa i Tetai e Tetai

Akapeea me Aroa i Tetai e Tetai

I te au mataiti e topa atura, kare te au tokorua akaipoipo e putuputu ana i te aroa i tetai e tetai. Me te tupu ra teia i roto i toou oraanga akaipoipo, ka manata ainei koe?

 Taau ka anoanoia kia kite

E mea puapinga te aroa i roto i te pirianga akaipoipo. Mei te kai e te vai tei anoanoia kia meitaki e kia matutu te kopapa, ka riro te tu aroa ei akamatutu e te akaketaketa i te oraanga akaipoipo. Noatu i muri ake i tetai tuatau roa te noo akaipoipo anga, ka anoanoia te au tane e te au vaine kia akapapu ki tetai e tetai e te akaperepere tikai ra ratou i tetai e tetai.

Kare te aroa mou e manako iaia uaorai. Ka akatupu te reira i te mataora ki tetai ke. Kare e ka akaari ua tetai i te tu aroa me kite aia i te anoano no te rave atu i te reira, mari ra ka akara te tokorua meitaki i te anoano o tona tokorua ma te tauta ua atu i te aroa iaia.

Tei matauia, ka anoano maata atu te au vaine i te aroa o ta ratou au tane. Penei e inangaro oonu to te tane i tana vaine. Inara me aroa ua aia i te akamata anga e te openga o te ra e me piri ainga raua, penei ka ekoko te vaine me te inangaro maira te tane iaia.

 Taau ka rauka i te rave

E akaari i te aroa na roto i te tuatua. Te au tuatua mama mei te “Inangaro au ia koe” me kore “Akaperepere tikai au ia koe” ka kite te tokorua e te akaperepereia ra aia.

Kaveinga Pipiria: “No te ki oki o te ngakau ra e tuatuaʼi te vaa.”​—Mataio 12:34.

Tauturu: Kare koe e anoanoia kia kotinga i taau au tuatua aroa. E tata i te reira​—ki runga i te aenga pepa, te au imere, me kore te au karere taniuniu.

E akaari i te aroa na roto i taau e rave ra. Te takave, te ongi, me kore te mou rima, ka akaari papu te reira “Inangaro au ia koe.” Ka tau katoa te amiri maru, te akara aroa, me kore te oake i tetai apinga aroa. Akapeea me rave i te au mea tukeke no te tauturu i taau vaine​—te apai i te au kete apinga, te akatuera i te ngutupa, te orei i te kapu, te pua i te kakau, e te tunu kai?

Kaveinga Pipiria: “Auraka to tatou i te aroa vaa ua, e te aroa arero; ei aroa rave ra.”​—1 Ioane 3:​18.

Tauturu: E aroa ua rai i toou tokorua, mei te taime i aaere ei korua ma te akainangaro i tetai e tetai.

E akanoo i te tuatau no tetai e tetai. Me noo kapiti korua ko korua anake ua, ka akaketaketa te reira i te oraanga akaipoipo e ka riro ei akapapu ki toou tokorua e te mareka tikai ra koe i tona pirianga taeake. E tika, penei ka ngata rai i te akanoo i tetai tuatau me e tamariki tetai me kore e maata te au angaanga puapinga no te uriuri i te au ra tataki tai. Penei ka rauka ia koe i te parani i tetai angaanga māmā ua mei te aaere kapiti​—ko korua anake ua.

Kaveinga Pipiria: “Kia timata oki kotou i te au mea e maata ua atu te meitaki.”​—Philipi 1:​10.

Tauturu: Tetai au tokorua akaipoipo e maata ta ratou angaanga, e akanoo ana ratou i te au “po ori aere” me kore “te au openga epetoma ori aere” no te noo kapiti.

Ka tau kia mārama koe i toou tokorua. E tuke te tu o tetai e tetai ma te anoano no te aroa. E tuatua kapiti akapeea korua me aroa i tetai e tetai, penei ka anoano maataia te reira. E oti, e aruaru i te akono i te anoano o toou tokorua. Akamaara, e mea puapinga te oraanga akaipoipo matutu.

Kaveinga Pipiria: Te aroa . . . kare e kimi i te meitaki nona uaorai.”​—1 Korinetia 13:4, 5.

Tauturu: Auraka e māro kia aroaia mai koe, e ui kia koe uaorai, ‘Eaa taku ka rave ei tauturu i toku tokorua kia aroa mai iaku?’