Neke ki te tumu manako rikiriki

TAUTURU NO TE NGUTUARE TANGATA

Akapeea me Akatere i Toou Riri

Akapeea me Akatere i Toou Riri

Penei ka rave me kore ka tuatua mai toou tokorua i tetai apinga te ka akariri mai ia koe, kare ra oki koe e riri vave. Kite mai aia e te manata ra koe e oti māro mai aia ia koe kia kite eaa te manamanata. Kino takiri toou riri. Ka akapeea ra koe me akatere i toou riri me tupu teia kia koe?

 Taau ka anoanoia kia kite

 • Ka takino te riri i toou oraanga kopapa. I roto i tetai kimikimianga kua kitea mai e e tupu ana rai te au tu maki, mei te toto kake, te maki pukuatu, te manako taitaia, e te maki kopu, ki te aronga kare e akatere meitaki i to ratou riri. No te tu riri, kare tetai pae e moe meitaki ana, tupu te manako apiapi, kino te pakiri, e te akamate te kopapa. Tika rai ta te Pipiria e karanga ra: “Akaruke i te riri otooto: auraka toou ra kinokino kia tae roa ki te rave i te mea kino.”​—Salamo 37:8.

 • Kino te oraanga kopapa me tupu te riri i roto i toou ngakau. Me varenga ua koe i te riri, ka aite rai te reira ki tetai maki kino i roto roa ia koe. Tetai akaraanga, penei ka manako kino koe no runga i tetai ke. Ngata i reira no tetai aronga i te akavaitata mai kia koe e ka tupu te manamanata i roto i toou oraanga akaipoipo.

 Taau ka rauka i te rave

 • Akamanako ana i te au tu meitaki o toou tokorua. E akamanako e toru au tu meitaki i roto i toou tokorua e reka ra koe. E me akariri akaou mai aia ia koe, e akamanako ana rai koe i taua au tu meitaki ra. Penei na teia e tauturu ia koe kia akatere meitaki i toou riri.

  Kaveinga Pipiria: “Kia mareka oki kotou.”​—Kolosa 3:​15.

 •  E akakore i te ara a toou tokorua. Mea mua, e tauta kia mārama i te manako o toou tokorua. Na teia e tauturu ia koe kia akatupu i te “aroa katoa anga” koia oki, te tu tangi aroa. (1 Petero 3:8) Muri mai, e ui kia koe uaorai, ‘E kino takiri ainei toku riri e kare e rauka iaku i te akakore i te ara a toku tokorua?’

  Kaveinga Pipiria: ‘Ko toou ïa kakā kia akakore i te ara.’​—Maseli 19:11.

 •  E akakite i toou manako ma te tu takinga meitaki e te tu maru. E tuatua koe i te tuatua “āu.” Ei akaraanga, eiaa e karanga e, “Kare roa koe e ringi mai ana iaku kia kite au e teiea koe,” e ngari ake i te karanga e, “Manamanata tikai āu me tureti koe e kare roa āu e kite e teiea koe.” Ka akatere meitaki koe i toou riri me akakite koe i toou manako ma te tu maru.

  Kaveinga Pipiria: “Ei tuatua aroa ua anake ta kotou, kia rapakauia i te tai.”​—Kolosa 4:6.

 •  Akarongo meitaki. Muri ake i taau tuatua, ko te taime teia no toou tokorua kia akakite mai i tona manako, e eiaa e tamanamanata iaia me tuatua mai. E oti, akamārama poto i tana i tuatua mai kia kite e me te mārama ra koe. Ka akatere meitaki koe i toou riri me akarongo meitaki ua koe.

  Kaveinga Pipiria: “Kia rapurapu ua te tangata ravarai i te akarongo, kia tavarevare i te tuatua.”​—Iakobo 1:​19.