Neke ki te tumu manako rikiriki

Aru i to Ratou Akarongo​—Au Tane e te au Vaine o te Pipiria

Au Mea Angaia ki te Vaipuke

Enoka: “Kua Pereperekavana te Atua Iaia”

Me te akono ra koe i toou ngutuare me kore e ngata i te rave i te mea tika, ka apii koe mei te akarongo o Enoka.

Noa—Kua Akaoraia Aia ‘ma e Tokoitu’

Akapeea a Noa e tona ngutuare te ora anga mai mei tetai tuatau tumatetenga roa atu?

Vaipuke Kia Exodo

Sara: “I na, e Vaine Purotu Koe”

I Aiphiti, kite te aronga tutara o Pharao i to Sara purotu manea. Penei ka poitirere koe i tei tupu.

Sara: Kapiki te Atua Iaia e Tamaine Ariki

No teaa ra i tau ei teia ingoa ou no Sara?

Rebeka—“Ka Aere Rai Au”

Kapiti ki te akarongo, kua akaari a Rebeka i te au tu manea.

Iobu—“Kare Rai Au e Pa i te Tuatua-Tika Naku Ra!”

Akapeea te tua o Iobu me tauturu ia tatou kia akakoromaki i te manamanata e te timata anga?

Iobu—Akamaru a Iehova i Tona Mamae

Te ka akariri maata ia Satani e ka akarekareka maata i te ngakau o Iehova, koia oki me aru tatou i te akarongo o Iobu!

Mei ia Exodo ki te Ariki Mua o Iseraela

Rahaba—Kua ‘Akatikaia Aia ei Vaine Tuatua Tika no Tana Angaanga’

Akapeea te tua o Rahaba te akaari mai e kare tatou e puapinga kore ki te Atua? Eaa ta tatou ka apii mei tona akarongo?

Debora—“Tu Maira Au ei Metua Vaine i Iseraela”

Eaa ta te tua Pipiria no Debora ka apii ia tatou no te akarongo e te ngakau toa?

Mei te Ariki Mua o Iseraela ki to Iesu Anau Anga

Ionatana​—“Kare Oki ïa Peu ia Iehova”

Arataki a Ionatana e rua tangata ei tamaki i te pupu vaeau, e rongonui atura te reira tamaki.

Davida—“Na Iehova Oki te Tamaki”

Eaa tei tauturu ia Davida kia ta ia Golia? Eaa taau ka apii mai mei ia Davida?

Davida e Ionatana​—‘Piri Rava Akera to Raua Ngakau’

Akapeea to raua tupuanga tuke e te mataiti, i te akariro ia raua ei nga oa piri mou? Akapeea teia me tauturu ia koe i teia tuatau kia akatupu i te pirianga oa?

Elia—Kua Akakoromaki Aia Noatu te Turanga Tika Kore

I tupu ana te tu tika kore kia koe? Inangaro ainei koe te kite i te Atua me akatika i te reira? Akamanako eaa taau ka mou mai mei te akarongo o Elia.

Elia​—Akakoromaki Aia e Tae ua Atu ki te Openga

Riro to Elia tu akakoromaki ei tauturu ia tatou kia akaketaketa i to tatou uaorai akarongo i te au tuatau ngatā.

To Iesu Anau Anga ki te Mate o te au Apotetoro

Maria—Kua Autu Aia i te Mamae Mei te Puta Koke Rai

Ka riro te akaraanga no te metua vaine o Iesu ko Maria ei tauturu ia koe me tupu te mamae mei te puta koke rai kia koe.

Timoteo—“Taku Tamaiti Akaperepere e te Pikikaa Kore i te Atu Nei”

Eaa tei tauturu ia Timoteo kia taui mei tetai tamaiti akama ki te akaaere Kerititiano mako tikai?