Neke ki te tumu manako rikiriki

Akaketaketa i Toou Irinaki Anga i te Atua

Kia Kite Meitaki i te Atua

Koai ra te Atua?

E ingoa ainei to te Atua e te manako maira ainei aia ia tatou?

Koai te Ingoa o te Atua?

Kua kite ainei koe e ingoa to te Atua?

Ka Kite Ainei Koe i te Atua Akara Koreia?

Apii kia akara na roto i “te mata o to kotou ngakau.”

Te Tuatua Mou no te Atua e te Mesia

Eaa te tuke i rotopu i te Atua ko Iehova e Iesu Mesia?

Mei Teaa ra te tu o te Atua?

Eaa te au tu meitaki o te Atua?

Te Kite Maira Ainei te Atua ia Koe?

Eaa te au akaraanga e te manako maira te Atua ia koe?

E tu Tangi Ainei to te Atua?

Akapapu maira te Pipiria e te kite, te mārama e te manako maira te atua ia tatou.

Te Puapinga o te Irinaki

Riro te Tuatua Mou Pipiria ei Akamerengo i Toku Inangaro no te au Pauanga

Akamutu a Mayli te irinaki ki roto te Atua te takake anga tona papa. Akapeea aia i rauka mai ei te ngakau au e te akarongo?

Akaaoanga no te Irinaki

Eaa ra te Atua i Akatika ai i te Mamae Kia Tupu?

Oronga mai te Pipiria i te pauanga taka meitaki e te akapumaana.

No Teaa ra te Tangata e Karanga ai e e Kino te Atua?

Irinaki te manganui e kino te Atua. Eaa ta te Pipiria e karanga ra?

Akavaitata ki te Atua

Akapeea Koe me Akavaitata Atu ki te Atua?

Apii e me te akarongo maira te Atua i te au pure ravarai, akapeea tatou me pure, e eaa atu ta tatou ka rave kia akavaitata atu ki te Atua.

Ta te Atua Apinga Aroa Maata—No Teaa ra i Akaperepereia Ai?

Eaa te tumu i puapinga ai tetai apinga aroa i tetai? Ka tauturu teia au tumu ia tatou kia āriki oonu i te oko.

Akapeea Koe e Puapingaia ai Mei te Aroa o te Atua

Tauturu te au Irava ia tatou kia akatupu i te akarongo i roto i ta Iehova taputou no te tangata.