Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa ta te Pipiria e Akakite Maira no te au Tumatetenga Natura?

Eaa ta te Pipiria e Akakite Maira no te au Tumatetenga Natura?

Te pauanga a te Pipiria

 Kare na te Atua e akatupu ana i te au tumatetenga natura i teia tuatau, inara te manako maira aia i te au tangata tei takinokinoia. Ka takore te Patireia o te Atua i te au tumatetenga natura. Ka akapumaana te Atua i te aronga tei rokoia e te au tumatetenga natura.​—2 Korinetia 1:3.

 Eaa tatou i papu ei e kare te au tumatetenga natura i te akautunga na te Atua?

 E tuke te au tumatetenga natura ki te ririnui natura ta te Atua i taangaanga, tei tataia i roto i te Pipiria.

  •   Ka takore e ka takinokino te au tumatetenga natura i te au mea ora. Kare ta te Atua angaanga akavaanga tei tataia i roto i te Pipiria e rave ana i te reira. Ei akaraanga, te takore anga te Atua i te au oire taito o Sodoma e Gomora, kua akaora aia i te tangata meitaki ko Lota e tana nga tamaine e rua. (Genese 19:29, 30) Kua akara te Atua i te ngakau o te tangata i te reira tuatau e kua takore i te aronga kino anake ua.​—Genese 18:23-​32; 1 Samuela 16:7.

  •   E takore ana te au tumatetenga natura ma te kore e akamatakiteanga. Inara e akamatakite ana te Atua i te aronga kino i mua ake ka taangaanga ei i tona ririnui natura ki runga ia ratou. Te aronga tei akarongo i te au akamatakiteanga kua oro e kua ora ratou i te tumatetenga.​—Genese 7:​1-5; Mataio 24:38, 39.

  •   Na te tangata i akatupu i te kino i tupu ei te au tumatetenga natura. Akapeea ra? Na te takino anga i te ao rangi natura e na te patu anga i te au are i te au ngai te tupu ra te ngaruerue enua, te vaipuke, e te reva kino. (Apokalupo 11:18) Kare no te Atua te apa no te au ikianga tau kore a te tangata.​—Maseli 19:3.

 E akairo ainei te au tumatetenga natura no te tuatau openga?

 Ae, te akakite maira te au totou Pipiria e ka tupu te au tumatetenga i “te openga o teianei ao,” me kore i “taua tuatau openga.” (Mataio 24:3; 2 Timoteo 3:1) Ei akaraanga, karanga a Iesu no to tatou tuatau e: “E onge oki, e te maki-mate, e ngaruerue te enua i tera ngai, i tera ngai.” (Mataio 24:7) Kare e roa atu ana, ka takore te Atua i te au mea te akatupu ra i te mamae i te enua nei, e pera te au tumatetenga natura.​—Apokalupo 21:3, 4.

 Akapeea te Atua me tauturu i te aronga tei takinokinoia e te au tumatetenga natura?

  •   Ka akapumaana te Atua i te aronga tei takinokinoia ma tana Tuatua, koia te Pipiria. Te akakite maira te Pipiria e te manako maira te Atua e te tangi aroa maira ia tatou. (Isaia 63:9; 1 Petero 5:6, 7) Te akakite katoa maira i tana taputou no tetai tuatau e kare te au tumatetenga natura e tupu akaou.​—Akara i “ te au irava Pipiria no te akapumaana i te aronga tei takinokinoia e te au tumatetenga natura.”

  •   Ka tauturu te Atua i te aronga tei takinokinoia na roto i tona iti tangata tei akamori iaia. E taangaanga ana te Atua i tona iti tangata tei akamori iaia i te enua nei kia aru i te akaraanga tei akanooia e Iesu. Kua totouia e ka akapumaana a Iesu i “te aronga ngakau paruparu” e “te aronga ravarai i mii ra.” (Isaia 61:1, 2) E tauta ana te iti tangata o te Atua tei akamori iaia kia pera.​—Ioane 13:15.

     E taangaanga katoa ana te Atua i tona iti tangata tei akamori iaia kia tauturu i te aronga tei takinokinoia e te au tumatetenga natura.​—Angaanga 11:28-30; Galatia 6:​10.

Tauturu te Au Kite o Iehova i te aronga tei takinokinoia e te uriia i Puerto Rico

 Ka rauka ainei i te Pipiria te tauturu kia papa tatou no te au tumatetenga natura?

 Ae. Noatu kare te Pipiria i te puka akateateamamao no tetai ua atu tumatetenga, te vaira ra te au kaveinga te ka tauturu ia tatou. Ei akaraanga:

  •   E parani meitaki no te au tumatetenga natura. “E kite mamao te tangata pakari i te kino, e kua pipini iora,” i karanga ai te Pipiria. (Maseli 22:3) E akateateamamao i mua ake ka tupu ei tetai tumatetenga. E akapapa meitaki i tetai au apinga inangaro vivikiia kia rauka ia koe te oro e e uriuri meitaki ki toou ngutuare tangata te ngai ka aravei kotou me tupu ake tetai tumatetenga.

  •   E akaperepere i te oraanga kare te apinga. Akakite te Pipiria: “Kare ua oki a tatou apinga i apai mai ki teianei ao; e kua kitea tikaia e kare takiri e apinga e tika kia apai katoa kia aere ke tatou nei.” (1 Timoteo 6:7, 8) Kia papa ua tatou i te akaruke i to tatou kainga e te au apinga no te oro e kia ora atu i te tumatetenga. E akamaara e puapinga atu to tatou oraanga i tetai ua atu apinga.​—Mataio 6:​25.