Neke ki te tumu manako rikiriki

Akapapu Maira Ainei te Totou no te Mesia e ko Iesu te Mesia?

Akapapu Maira Ainei te Totou no te Mesia e ko Iesu te Mesia?

Te pauanga a te Pipiria

 Ae. I te enua nei, e maata ta Iesu au totou i akatupu no runga i “te Mesia te Ariki,” te ka riro mai “ei Ora no to te ao.” (Daniela 9:​25; 1 Ioane 4:​14) E i muri ake i tona matenga, kua akatupu ua atu rai a Iesu i te au totou no runga i te Mesia.​—Salamo 110:1; Angaanga 2:​34-​36.

 Eaa te aiteanga o te ingoa “Mesia”?

 Ko te tuatua Ebera Ma·shiʹach (Mesia) e te tuatua Ereni Khri·stos (Karaiti), to raua aiteanga “Tei Akatainuia.” No reira, te aiteanga o te ingoa “Iesu Karaiti” koia oki “Iesu Tei Akatainuia,” me kore “Iesu te Mesia.”

 I te tuatau Pipiria, ka akatainuia tetai tangata na te riringi anga i te manongi ki runga i tona mimiti me ikiia aia ki runga i tetai taoonga mana teitei. (Levitiku 8:​12; 1 Samuela 16:13) Kua iki te Atua e ko Iesu te Mesia​—te taoonga mana teitei rava atu. (Angaanga 2:​36) Inara, kare te Atua i akatainu ia Iesu ki te manongi, mari ra ki te vaerua tapu.​—Mataio 3:​16.

 E maata ainei te tangata te ka akatupu i te au totou no te Mesia?

 Kare. Mei te ira mangamanga rima te ka akataka mai e okotai tangata, koia katoa e okotai rai Mesia, me kore Karaiti te ka akatupu i te au totou Pipiria. Inara, akamatakite mai te Pipiria e “e au Mesia pikikaa oki te ka tu mai ki runga, e te peroveta pikikaa, e ka akakite mai i te akairo e te au ravenga mamaata; e tae ua atu te vare i te aronga i ikiia ra.”​—Mataio 24:24.

 Ka mama mai ainei te Mesia a te tuatau ki mua?

 Kare. Totou te Pipiria e e uanga te Mesia no te Ariki ko Davida o Iseraela. (Salamo 89:3, 4) Inara, kua ngaro te au akapapaanga ui tupuna a te ngati Iuda e tae ua atu ki te tuatau o Davida, penei kua takoreia te reira te tamaki anga a Roma ia Ierusalema i te 70 T.N. a Mei te reira taime mai, kare e rauka i tetai tangata i te akapapu e no roto mai aia i te kopu Ariki o Davida. Noatu rai e kare e akapapaanga ui tupuna e vaira i to Iesu tuatau, kare i rauka ana i tona au enemi i te patoi i tana akakiteanga e e uanga aia no Davida.​—Mataio 22:41-​46.

 Eia totou no te Mesia tei tataia i roto i te Pipiria?

 Kare e rauka i te akapapu eia tikai au totou no te Mesia. Ei akaraanga, e tukeke te tu e tareia ana te au totou, e pera te au irava tei akataka meitakiia no te Mesia. E maata te au totou no te Mesia tei akakiteia i roto ia Isaia 53:​2-7. Penei ka karanga tetai pae e ko teia au irava katoa e tai ïa totou, e penei ka karanga tetai pae ko te au akakiteanga tataki tai e au totou takake ïa.

 Au totou no te Mesia tei akatupuia e Iesu

Totou

Roto Ia

Akatupuanga

Uanga o Aberahama

Genese 22:17, 18

Mataio 1:1

Uanga o te tamaiti a Aberahama ko Isaaka

Genese 17:19

Mataio 1:2

Anauia mei te kopu tangata o Iuda i Iseraela

Genese 49:10

Mataio 1:1, 3

Mei te uanga o te Ariki ko Davida

Isaia 9:6

Mataio 1:1

Na te paretenia e anau mai

Isaia 7:​14

Mataio 1:​18, 22, 23

Anauia i Betelehema

Mika 5:2

Mataio 2:​1, 5, 6

Tapaia tona ingoa ko Imanuela b

Isaia 7:​14

Mataio 1:​21-​23

Akamata anga akaaka

Isaia 53:2

Luka 2:7

Tamateia te tamariki i muri ake i tona anau anga

Ieremia 31:15

Mataio 2:​16-​18

Tikinaia te tamaiti i Aiphiti

Hosea 11:1

Mataio 2:​13-​15

Kapikiia e tangata Nazareta c

Isaia 11:1

Mataio 2:​23

Ka na mua mai te tangata kave karere

Malaki 3:1

Mataio 11:​7-​10

Akatainuia ei Mesia i te 29 T.N. d

Daniela 9:​25

Mataio 3:​13-​17

Akakite te Atua iaia ei Tamaiti Nana

Salamo 2:7

Angaanga 13:33, 34

Maroiroi no te are o te Atua

Salamo 69:9

Ioane 2:​13-​17

Tutu aere aia i te nuti meitaki

Isaia 61:1

Luka 4:​16-​21

Angaanga orometua i Galilea, tupu te mārama maata

Isaia 8:23; 9:​1

Mataio 4:​13-​16

E tangata rave temeio mei ia Mose

Deuteronomi 18:15

Angaanga 2:​22

Mei ia Mose, kua akakite aia i to te Atua au manako

Deuteronomi 18:18, 19

Ioane 12:49

Akaora i te maataanga i to ratou au maki

Isaia 53:4

Mataio 8:​16, 17

Kare i arataki i te manako kiaia uaorai

Isaia 42:2

Mataio 12:17, 19

Akaari aia i te tu akaaroa no te aronga tei takinokinoia

Isaia 42:3

Mataio 12:​9-​20; Mareko 6:​34

Akakite aia i ta te Atua tuatua tau

Isaia 42:1, 4

Mataio 12:17-​20

E Tumu Korero Umere

Isaia 9:5, 6

Ioane 6:​68

Akakite aia i te ingoa o Iehova

Salamo 22:22

Ioane 17:6

Tuatua i te au parapore

Salamo 78:2

Mataio 13:34, 35

E Arataki aia

Daniela 9:​25

Mataio 23:10

Kare te maataanga e irinaki iaia

Isaia 53:1

Ioane 12:37, 38

Ei toka turorianga

Isaia 8:​14, 15

Mataio 21:42-​44

Kopaeia e te au tangata

Salamo 118:22, 23

Angaanga 4:​10, 11

Makitakitaia e kare e tumu

Salamo 69:4

Ioane 15:24, 25

Tomo autu ki roto ia Ierusalema na runga i te asini

Zekaria 9:9

Mataio 21:​4-9

Akameitakiia e te tamariki

Salamo 8:2

Mataio 21:15, 16

Aere mai aia ma te ingoa o Iehova

Salamo 118:26

Ioane 12:12, 13

Pikikaaia e tetai oa irinakiia

Salamo 41:9

Ioane 13:18

Pikikaaia no tetai 30 moni ario e

Zekaria 11:12, 13

Mataio 26:14-​16; 27:​3-​10

Akaruke tona au oa iaia

Zekaria 13:7

Mataio 26:31, 56

Tapepe atu te au kite pikikaa iaia

Salamo 35:11

Mataio 26:59-​61

Muteki ua aia i mua i te aronga akaapa

Isaia 53:7

Mataio 27:12-​14

Tutuaia ki te uavare

Isaia 50:6

Mataio 26:67; 27:27, 30

Motoia tona mimiti

Mika 5:1

Mareko 15:19

Pāpāia aia

Isaia 50:6

Ioane 19:1

Kare i patoi i te aronga i pāpā iaia

Isaia 50:6

Ioane 18:22, 23

Kaitamaki atu te au arataki kavamani iaia

Salamo 2:2

Luka 23:10-​12

Patiaia ki runga i te rakau tamamae na roto i tona rima e te vaevae

Salamo 22:16

Mataio 27:35; Ioane 20:25

Tuʼa keleroia tona kakau

Salamo 22:18

Ioane 19:23, 24

Kapitiia ki te aronga rave ara

Isaia 53:12

Mataio 27:38

Akakinoia, aviriia

Salamo 22:7, 8

Mataio 27:39-​43

Takinokinoia no te ara a te tangata

Isaia 53:5, 6

1 Petero 2:​23-​25

Akaraanga e kua akarukeia e te Atua

Salamo 22:1

Mareko 15:34

Orongaia te vineka e te au kia inu

Salamo 69:21

Mataio 27:34

Kua kaki vai i mua ake ka mate ei

Salamo 22:15

Ioane 19:28, 29

Tuku i tona vaerua ki te Atua

Salamo 31:5

Luka 23:46

Oronga atu i tona ora

Isaia 53:12

Mareko 15:37

Oronga i te oko no te ara a te tangata

Isaia 53:12

Mataio 20:28

Kare e ivi i aatiia

Salamo 34:20

Ioane 19:31-​33, 36

Ko ia ki te korare

Zekaria 12:10

Ioane 19:33-​35, 37

Tanu kapitiia ki te aronga apinga nui

Isaia 53:9

Mataio 27:57-​60

Akatuakaouia mai mei te mate

Salamo 16:10

Angaanga 2:​29-​31

Monoia te tangata pikikaa

Salamo 109:8

Angaanga 1:​15-​20

Akanooia ki te rima katau o te Atua

Salamo 110:1

Angaanga 2:​34-​36

a Akakite te McClintock and Strong’s Cyclopedia: “Kare e ekoko e kua takoreia te au retitaanga kopu tangata e te au akapapaanga ngutuare o te ngati Iuda i te tuatau i takoreia ai a Ierusalema, e kare i mua ake.”

b Te ingoa Imanuela i te reo Ebera, tona aiteanga “Te Atua ki o tatou nei,” te akataka maira i ta Iesu angaanga ei Mesia. Akapapu tona tae anga mai ki te enua e tana au angaanga e tei rotopu te Atua i te aronga te akamori ra Iaia.​—Luka 2:​27-​32; 7:​12-​16.

c Ko te tuatua “Nazareta,” no roto mai ïa i te tuatua Ebera neʹtser, te aiteanga “tupu mai.”

d No tetai akakite anga no runga i te akapapaanga Pipiria no te tae anga mai o te Mesia i te 29 T.N., akara i te atikara “Akapeea ta Daniela Totou i te Akakite Anga i te Taenga Mai o te Mesia.”

e Tei roto teia totou i te puka o Zekaria, inara kua karanga te tata Pipiria ko Mataio e kua “tuatuaia e Ieremia peroveta ra.” (Mataio 27:9) Te akaraanga, e tukuia ana te puka o Ieremia i tetai taime ki roto i te tuanga o te au Irava tei kapikiia e ko “te au peroveta.” (Luka 24:44) Na te taangaanga anga ia “Ieremia,” te taiku ra a Mataio ki te au puka katoatoa, kapiti mai te puka o Zekaria.