Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa ta te Pipiria e Karanga ra no te Titiri Pepe?

Eaa ta te Pipiria e Karanga ra no te Titiri Pepe?

Te pauanga a te Pipiria

 Kare te Pipiria e taangaanga ana i te kupu “titiri pepe” no runga i te akakore viviki i te pepe. Inara, te akaari maira te au irava Pipiria i te manako o te Atua no te oraanga tangata, kapiti mai i te pepe kare i anauia ake.

 E apinga aroa te oraanga mei te Atua. (Genese 9:6; Salamo 36:9) Akaperepere aia i te oraanga, kapiti mai i te oraanga o te pepe i roto i te kopu o te mama. No reira me tamate akakoro tetai tangata i te pepe kare i anauia ake, e tā tangata te reira.

 Karanga te Ture a te Atua ki to Iseraela e: “Kia tupu te karo i te tangata ra, e tukia atura tetai vaine nui, e maemo iora tana tamaiti, kare ra e kino ke: e akautungaia ïa aia, kia tau i ta te tane a taua vaine ra e akaaiteite mai kiaia ra; ei mua i te aroaro o te aronga akava aia e tutaki mai ei. E e kino ke rai tei tupu, mei te mate ra, ei mate ïa te utunga.”—Exodo 21:22, 23. a

 Akamata te oraanga o tetai tangata kiea?

 Manako te Atua i te akamata anga o te oraanga mei te tuatau i nui ei tetai vaine. I roto i tana Tuatua te Pipiria, kua akaari mai te Atua i tetai tama kare i anauia ake e e tangata tikai. Teia tetai au akaraanga te akaari maira kare Atua e akatuke i te oraanga o tetai pepe i roto i te kopu e tetai tei anauia.

  •   Raro i te aratakianga a te Atua, karanga te Ariki ko Davida ki te Atua: “Kua kite oki to mata i toku tu, i toku vai oti kore anga ra.” (Salamo 139:16) Kua akara te Atua ia Davida ei tangata i mua ake ka anauia aia.

  •   Kua kite te Atua e e akakoroanga takake tana na te peroveta ko Ieremia i mua ake ka anauia ai aia. Karanga te Atua kiaia: “Kare koe i angaia e au i roto i te kopu, i kite ei au ia koe; e kare koe i topa ki vao i te kopu ra, i akatakaiaʼi koe e au; kua akonoia koe e au, ei peroveta no te pa enua.”—Ieremia 1:5.

  •   Kua taangaanga rai te tata Pipiria ko Luka, e taote aia, i te tuatua Ereni no te akataka anga i tetai pepe kare i anauia ake e i tetai pepe ou.—Luka 1:41; 2:12, 16.

 Ka akakore ainei te Atua i te ara a tetai tei titiri pepe?

 Ka rauka i te aronga tei titiri pepe i te akakore anga ara a te Atua. Me āriki ratou i to te Atua manako no te oraanga, kare ratou e pokia e te ara maata. “E aroa e te takinga-meitaki to Iehova; kare e riri vave, te maata ra te aroa. . . . Mei te itinga o te rā e taka ke i te opunga o te rā ra, ko tana ïa akataka ke anga i ta tatou au ara ia tatou nei.” b (Salamo 103:8-12) Ka akakore a Iehova i te ara a te aronga tei tataraara no ta ratou ara, kapiti mai te titiri pepe.—Salamo 86:5.

 E kino ainei te titiri pepe me ō te oraanga o tetai mama me kore te pepe ki roto i te kino?

 No runga i ta te Pipiria e akakite ra no te ora o tetai pepe kare i anauia ake, kare tetai tangata e tika kia titiri i te pepe no te mea peneiake ka ō te oraanga o te mama me kore te pepe ki roto i te kino.

 Akapeea me tupu te turanga i te taime anau tamariki kua tupu te tumatetenga e ka anoanoia te akaora i te oraanga o te mama me kore to te pepe? Me ō te aronga ki roto i teia turanga, na ratou e iki e koai ka akaora.

a Kua uri tetai au urianga i te aerenga manako o teia ture ki to Iseraela i te manako maata e eaa tei tupu ki te mama, kare ki te pepe. Inara, te akakite maira te tataanga Ebera i te kino tei tupu ki tetai vaine me kore te pepe i roto i tona kopu.

b Ko Iehova te ingoa o te Atua i roto i te Pipiria.—Salamo 83:18.