Neke ki te tumu manako rikiriki

E Tika Tikai Ainei te Tiaporo?

E Tika Tikai Ainei te Tiaporo?

Te pauanga a te Pipiria

 Ae, e tika tikai te Tiaporo. Koia “te ariki o teianei ao,” e koia te vaerua kino tei patoi i te Atua. (Ioane 14:30; Ephesia 6:11, 12) Te akaari maira te Pipiria i te au tu o te Tiaporo na roto i teia au tuatua akamārama anga:

Kare e e tu ua o te kino

 Te manako ra tetai pae ia Satani te Tiaporo e e tu ua o te kino te vaira i roto ia tatou. Inara, te akakite maira te Pipiria e kua karangaranga te Atua kia Satani. E tu tika e te tiamā to te Atua, no reira kare e tau kia tuatuaia e e kino aia. (Deuteronomi 32:4; Iobu 2:1-6) Pera katoa, kua timata a Satani ia Iesu, e tangata apa kore. (Mataio 4:8-10; 1 Ioane 3:5) No reira, te akaari maira te Pipiria e e vaerua ora te Tiaporo kare e e tu ua o te kino.

 Ka poitirere ainei tatou e kare te tangata e irinaki ana e e vaerua ora te Tiaporo? Kare, te akakite ra te Pipiria e te taangaanga ra a Satani i te au ravenga akavare no te akatupu i tona akakoroanga. (2 Tesalonia 2:9, 10) Tetai o teia au ravenga kikite, na te akapoiri anga i te manako o te tangata kia kore ratou e irinaki e te ora ra aia.—2 Korinetia 4:4.

Au manako tarevake no runga i te Tiaporo

 Mea Maani Ua: Ko Lucifer tetai ingoa o te Tiaporo.

 Te Tika: Te tuatua Epera “Lucifer” tei uriia i roto i tetai au Pipiria te aiteanga e “etu kakā.” (Isaia 14:12) Te akaari maira te katoa anga o te aerenga manako e te akatutu ra teia irava i te ui ariki o Babulonia, tei taakaakaia e te Atua no to ratou tu nengonengo. (Isaia 14:4, 13-20) Te kupu “etu kakā” e tuatua aviri teia ki te kopu ariki o Babulonia i muri mai i te upokotuia anga te reira.

 Mea Maani Ua: Te angaanga ra a Satani ei “roia patoi” no te Atua.

 Te Tika: E enemi te Tiaporo no te Atua, kare i te tavini. Kua patoi a Satani te Tiaporo i te Atua e kua akaapa pikikaa i te au tavini o te Atua.​—1 Petero 5:8; Apokalupo 12:10.