Neke ki te tumu manako rikiriki

Kua Taui me Kore kua Akatarevakeia Ainei te Pipiria?

Kua Taui me Kore kua Akatarevakeia Ainei te Pipiria?

 Kare. Me akaaiteia ki te au tataanga taito, ka kite tatou e kare te Pipiria i taui noatu te au tauatini mataiti o te kopi anga i te reira ki runga i te au apinga pe ua.

Ko te aiteanga ainei e kare rava e tarevake i ō mai ki roto i te kopi anga te reira?

 E tauatini ua atu au tataanga taito o te Pipiria tei kiteaia. Tetai au tataanga, e maata te ngai tukeke, te akaari maira e kua tarevake te kopi anga. Te maataanga o teia au ngai tuke, e mea iti ua e kare te karere i taui. Inara, kua kitea mai tetai au tauianga maata i roto i tetai au tataanga taito, i te akara anga e mea akakoro kia taui i te karere Pipiria. Akamanako ana e rua akaraanga:

  1.   Ia 1 Ioane 5:7, te taiku ra tetai au urianga takere o te Pipiria i teia au tuatua: “i te rangi, te Metua, te Logo, e te Vaerua Tapu: e teia toko toru ra e okotai ia.” Inara, i roto i te au tataanga taito irinakiia, kua akapapu mai e kare teia au tuatua i roto i te tataanga mua. Kua tāruia te reira ki roto i muri mai. a No reira, kua akapae te au urianga Pipiria irinakiia i teia au tuatua ki vao.

  2.   E tauatini ua atu taime kua tataia te ingoa o te Atua i roto i te au tataanga taito o te Pipiria. Inara, e maata te urianga Pipiria tei mono i te reira ki te au taoonga mei te “Atu” me kore “Atua.”

Akapeea tatou i papu ei e kare e tarevake e vai nei rai i roto i te Pipiria?

 I teia tuatau, e maata tikai te au tataanga taito tei kitea mai e e mea māmā tikai i te akataka i te au ngai tarevake. b Me akaaiteia teia au tataanga, eaa ta te reira i akaari mai no runga i te tu tano tikai o te Pipiria i teia tuatau?

  •   No runga i te tataanga o te Au Tuatua Tapu Epera (kapiki katoaia ko te “Koreromotu Taito”), karanga te tangata kite a William H. Green: “Penei ka rauka kia tuatuaia e kare atu e tataanga tika tikai tei tataia mei teia te tu.”

  •   No runga i te Au Tuatua Tapu Ereni Kerititiano, koia te “Koreromotu Ou,” tata te tangata apii Pipiria ko F. F. Bruce: “E maata ua atu te akapapuanga no te au tataanga o te Koreromotu Ou me akaaiteia ki au tataanga ke mai o te aronga tata i taito, kare ra tetai e ekoko i te tu papu tikai o te reira au tataanga ke.”

  •   Karanga a Sir Frederic Kenyon, e tangata maata no te au tataanga taito o te Pipiria e ka rauka i tetai tangata “te mou i tana Pipiria ki roto i tona rima e te karanga ma te kore e ekoko e te emiemi e te mou nei aia i te Tuatua mou tikai a te Atua, tei ora mai mei tera uki ki tera uki i te au anere mataiti i aereia mai e kare i tauiia.”

Eaa atu tetai akapapuanga e kare te karere a te Pipiria i taui?

  •   Kua taporoporo te aronga tata ngati Iuda e te Kerititiano i te au tua te akaari ra i te au tarevake kino tikai a te iti tangata o te Atua. c (Numero 20:12; 2 Samuela 11:​2-4; Galatia 2:​11-​14) Pera katoa, kua taporoporo ratou i te au tuanga te akaapa ra i te ngati Iuda no to ratou tu akarongo kore e te akakite ra i te tarevake o te au apiianga a te tangata. (Hosea 4:2; Malaki 2:8, 9; Mataio 23:8, 9; 1 Ioane 5:​21) Na te kopi meitaki anga i teia au papaanga, kua akaari te aronga tata i to ratou tu tiratiratu e to ratou akangateitei i te Tuatua tapu a te Atua.

  •   Kare ainei me na te Atua i akauru i te Pipiria, e mea tau i reira ka akapapu aia e e tika tikai te reira e tae ua mai ki teia tuatau? d (Isaia 40:8; 1 Petero 1:​24, 25) Ko te tika, kua akakoro aia kia puapingaia te katoatoa mei te reira, kare ko te aronga ua i taito mari ra ko tatou katoa. (1 Korinetia 10:11) Ae, “te au tuatua ravarai oki i tataia i muatangana, i tataia ïa kia kite tatou; kia rauka to tatou tatari anga, i te akakoromaki e te pumaana o te tuatua i tataia ra.”​—Roma 15:4.

  •   Kua taiku a Iesu e tana au pipi i te au urianga o te Tuatua Tapu Epera ma te kore e ekoko i te tu tika tikai o teia au tataanga taito.​—Luka 4:​16-​21; Angaanga 17:​1-3.

a Kare teia au tuatua i roto i te tataanga taito o te Codex Sinaiticus, te Codex Alexandrinus, te Vatican Manuscript 1209, te Latin Vulgate mua, te Philoxenian-Harclean Syriac Version, me kore te Syriac Peshitta.

b Ei akaraanga, kua kitea mai tere atu i te 5,000 tataanga Ereni no te Koreromotu Ou, koia te Au Tuatua Tapu Ereni Kerititiano.

c Kare te Pipiria i akaari mai e kare te au tavini o te Atua e apa ana. Mari ra te akakite tika maira te reira: “Kare atu oki e tangata e kore ei te ara.”​—1 Ariki 8:​46.

d Te akakite ra te Pipiria e noatu kare te Atua i taiku mai i te au tuatua katoatoa ka tata ki raro, kua arataki ra aia i te manako o te aronga tata.​—2 Timoteo 3:​16, 17; 2 Petero 1:​21.