Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Tamaki o Aramagido?

Eaa te Tamaki o Aramagido?

Te pauanga a te Pipiria

 Te tamaki o Aramagido te akataka ra i te tamaki openga i rotopu i te au kavamani a te tangata e te Atua. Te patoi ra teia au kavamani e to ratou aronga turuturu i te Atua i teianei na te māroanga kia kore e kauraro ki ta te Atua tutaraanga. (Salamo 2:2) Ka takore te tamaki o Aramagido i te tutaraanga a te tangata.​—Daniela 2:​44.

 Te kupu “Aramagido” ka kiteaia e tai taime i roto i te Pipiria ia Apokalupo 16:16. Te totou maira a Apokalupo i “tetai ngai, ko Aramagido te ingoa i te tuatua Ebera,” ka akaputuputuia “te ui ariki o te ao katoa nei . . . i te tamaki i taua rā maata o te Atua mana katoatoa ra.”​—Apokalupo 16:14.

 Koai ma ka tamaki i te tuatau o Aramagido? Ka arataki a Iesu Mesia i te nuku vaeau o te rangi kia upokotu i te au enemi o te Atua. (Apokalupo 19:11-​16, 19-​21) Kapiti mai ki teia au enemi te aronga tei patoi i to te Atua mana akaaere e tei makitakita Iaia.​—Ezekiela 39:7.

 Ka tupu ainei te tamaki o Aramagido ki te Middle East? Kare. Ka tupu te tamaki o Aramagido mei tetai enua e tae ua atu ki tetai enua koia oki, i teianei ao katoa.​—Ieremia 25:32-​34; Ezekiela 39:17-​20.

 Tetai tuatua no Aramagido, “Har–​Magedon” (i te reo Ebera Har Meghiddohnʹ), te aiteanga “Maunga o Megido.” E oire a Megido i te enua o Iseraela o mua ana. Te akaari maira te tuatua enua o te tangata i te au tamaki puapinga tei tupu i reira, e kua tataia tetai o teia i roto i te Pipiria. (Te Au Akava 5:​19, 20; 2 Ariki 9:​27; 23:29) No reira, kare a Aramagido e akataka ra i te ngai taito o Megido. Kare e maunga maata akaou i reira, e kare te ō o Iezereela i te ngai maatamaata kia tamaki atu te aronga patoi pouroa i te Atua. Mari ra, ka tupu a Aramagido i teianei ao, ka putuputu mai te ao katoa i te tuatau openga no te patoi i te tutara a te Atua.

 Eaa te turanga i te tuatau o te tamaki o Aramagido? Noatu kare tatou e kite akapeea te Atua me taangaanga i tona mana, tei iaia te au mea ka taangaanga no te tamaki mei tana i rave i mua ana​—te ua toka, ngaruerue enua, vaipuke, aʼi e te teio, te uira, e te maki mate. (Iobu 38:22, 23; Ezekiela 38:19, 22; Habakuka 3:​10, 11; Zekaria 14:12) Ma te oripu ua, ka tamate te au enemi o te Atua i tetai e tetai, i reira ratou e kite pu tikai e te tamaki atura te Atua kia ratou.​—Ezekiela 38:21, 23; Zekaria 14:13.

 Ka takoreia ainei teianei ao me tae mai a Aramagido? Kare te paraneta e takoreia no te mea kua akamouia te enua no te tangata e ka vai ua rai te reira e tuatau ua atu. (Salamo 37:29; 96:10; Koheleta 1:4) Ia Aramagido kare te au tangata katoatoa e takoreia, ka akaoraia te “aronga maata rava” koia oki te au tavini o te Atua.​—Apokalupo 7:​9, 14; Salamo 37:34.

 I te pae mai i te enua, te tuatua “ao” i roto i te Pipiria tetai aiteanga te taiku ra ki te aronga kino tei patoi i te Atua. (1 Ioane 2:​15-​17) Na teia tu, ka apai mai a Aramagido i “te openga o teianei ao [me kore te aronga kino].”​—Mataio 24:3, King James Version.

 Aea e tupu ei a Aramagido? I te uriuri anga no runga i te “mate maata” te ka taopenga atu ki te tamaki o Aramagido, karanga a Iesu: “Kareka te reira rā e te reira ora, kare rava tetai e kite, kare oki te au angela o te rangi, ko toku Metua anake ra.” (Mataio 24:21, 36) Noatu te reira, te akaari maira te Pipiria e ka tupu a Aramagido i te tuatau e mana ra a Iesu, tei akamata mai i te 1914.​—Mataio 24:37-​39.