Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Akairo o “te au Rā Openga,” me kore “te au Tuatau Openga”?

Eaa te Akairo o “te au Rā Openga,” me kore “te au Tuatau Openga”?

Te pauanga a te Pipiria

 Te akataka maira te Pipiria i te au mea ka tupu te akairo maira i “te openga o [teia] akatereanga o te au mea,” me kore “te openga o teianei ao.” (Mataio 24:3; King James Version) Karanga te Pipiria i teia, ko “te au rā openga” e te “taime openga,” me kore “te au tuatau openga.”—2 Timoteo 3:1; Daniela 8:19; Easy-to-Read Version.

Eaa tetai au totou Pipiria no “te au rā openga”?

 E maata ta te Pipiria i totou ei “akairo” e ka tupu kapipiti te reira i te au rā openga. (Luka 21:7) Teia tetai au akaraanga:

 Tamaki maata. Totou a Iesu: “E tu mai tetai enua e tamaki mai ki tetai enua, e tetai basileia e tamaki mai ki tetai basileia.” (Mataio 24:7) Totou katoa a Apokalupo 6:4 i tetai akaoro oroenua tei akatutu i te tamaki te ka “apai ke i te au i te ao nei.”

 Onge. Totou a Iesu: “E onge oki.” (Mataio 24:7) Kua totou te puka a Apokalupo i tetai akaou akaoro oroenua tei akatutu i te onge maata.—Apokalupo 6:5, 6.

 Ngaruerue enua. Karanga a Iesu “e ngaruerue te enua i tera ngai, i tera ngai.” (Mataio 24:7; Luka 21:11) Ka akatupu teia au ngaruerue enua i te kino e ka matemate te tangata.

 Maki. Karanga a Iesu, e ka tupu te maki kino, e ka totoa “te maki-mate.”—Luka 21:11.

 Kino. Noatu e kua tupu te kino no tetai tuatau roa, kua totou a Iesu e “e maata te kino i te tupu anga” i te au rā openga.—Mataio 24:12.

 Takinoia te enua. Totou a Apokalupo 11:18 e ka takino te tangata i te enua e e “mate ei to te ao ra.” Na roto i te au ravenga ta ua e te au angaanga pikikaa e pera te takino anga i te ao rangi.

 Kino te tu o te tangata. Ia 2 Timoteo 3:1-4, totou te Pipiria e ka riro te tangata “ei mareka kore, ei viivii, . . . ei akaatikau koreromotu ra, ei tapepe pikikaa, ei mako kore, ei rotoriri, ei akavaavaa i te tangata memeitaki ra, Ei pikikaa, ei māro, ei ngakau akateitei.” Ka kino ua atu teia au tu e ka tau kia karangaia e kua “tupu te kino maata.”

 Pekapeka te ngutuare tangata. Ia 2 Timoteo 3:2, 3, totou te Pipiria e e “aroa kore” te tangata e “ei akarongo kore ki te metua” te tamariki.

 Kare e aroa no te Atua. Totou a Iesu: “Ka riro te rai o te tangata i te mea ngiti te anoano.” (Mataio 24:12) Karanga a Iesu e ka kore aere te aroa o te tangata no te Atua. Karanga a 2 Timoteo 3:4 e i te au rā openga, ka riro ratou “ei anoano i te au mea e navenave ei ra, kare i anoano i te Atua.”

 Pikikaa te akonoanga. Ia 2 Timoteo 3:5, totou te Pipiria e e tutu pikikaa ua to te tangata me akamori i te Atua e kare e aru ana i tana au turanga.

 Māramaia te au totou Pipiria. Kua totou te puka a Daniela e i “te tuatau openga,” e maata te ka mārama i te tuatua mou o te Pipiria, pera te mārama mou o teia au totou.—Daniela 12:4.

 Tutu aere i teianei ao. Totou a Iesu: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei.”—Mataio 24:14.

 Tupu maata te manako kore e te akavaavaa. Totou a Iesu e kare te tangata e irinaki e te vaitata maira te au rā openga. (Mataio 24:37-39) Totou katoa a 2 Petero 3:3, 4 e te vaira te aronga taitoito e te aviri, kare e irinaki.

 Tupu te au totou katoatoa. Karanga a Iesu e ka akairoia te au rā openga me tupu teia au totou katoatoa i te taime okotai, kare ko tetai manga ua e te maata anga.—Mataio 24:33.

Te noo ainei tatou i “te au rā openga”?

 Ae. Te akaari mai te turanga o teianei ao e pera te akapapaanga o te Pipiria e kua akamata te au rā openga i te 1914, te mataiti o te Tamaki I o te Ao. Kia kite akapeea teia au mea i teianei ao te akaari anga mai e te noo nei tatou i te au rā openga, akara i teia vitio:

 I te 1914, kua tutara te Patireia o te Atua i te rangi, e kua tiria mai a Satani te Tiaporo e tana au temoni mei te rangi ki te enua nei. (Apokalupo 12:7-12) Ka kiteaia to Satani tu ki runga i te tangata koia oki te au tu kino e te au angaanga kikino tei akairo i teia au rā openga e te “tupu [nei] te kino maata.”—2 Timoteo 3:1.

 E maata te tangata te taitaia nei. Te manata nei ratou i te tu o te tangata e kino ua atura. Te mataku nei tetai pae me e oraanga tetai a te tuatau ki mua.

 Inara, te vaira tetai pae e noatu te taitaia i teia ao kino e manakonakoanga meitaki to ratou. Kua papu ia ratou e ka takore te Patireia o te Atua i te au manamanata o teianei ao. (Daniela 2:44; Apokalupo 21:3, 4) Te tiaki ua nei ratou me akatupu te Atua i tana au taputou, e kua pumaana ratou i te au tuatua a Iesu: “Kareka te tāpu tikai e tae ua atu ki te openga ra, ka ora ïa.”—Mataio 24:13; Mika 7:7.