Neke ki te tumu manako rikiriki

Ka Pure Ainei Au ki te Aronga Tapu?

Ka Pure Ainei Au ki te Aronga Tapu?

Te pauanga a te Pipiria

 Kare. Karanga te Pipiria e pure tatou ki te Atua anake na roto i te ingoa o Iesu. Akakite a Iesu ki tana au pipi: “Na ko kotou kia pure: E to matou Metua i te ao ra, Kia tapu toou ingoa.” (Mataio 6:9) Kare rava aia i apii i tana au pipi kia pure ki te aronga tapu, te au angera e tetai ua atu, mari ua ki te Atua.

 Akakite katoa a Iesu ki tana au pipi: “Ko au te mataara, e te tuatua-mou e te ora; kare ua e tangata e tae ki te Metua ra, mari ra ei iaku.” (Ioane 14:6) Ko Iesu anake ta te Atua i akamana ei pati tauturu Kiaia no tatou.—Ebera 7:25.

Akapeea me pure au ki te Atua e pera ki te aronga tapu?

 I roto i te Ture Ngauru, karanga te Atua: “E Atua vareae oki au ko te Atua noou nei ko Iehova.” (Exodo 20:5) Na roto i teea tu e “Atua vareae” aia? Te na ko ra te tataanga rikiriki o te New American Bible no runga i teia irava e te “umuumu ra [te Atua] kia tiratiratu tatou kiaia anake.” Ka inangaro te Atua kia tiratiratu me kore kia akamori—kapiti mai te pure—kiaia anake.—Isaia 48:11.

 Ka akariri tatou i te Atua me pure ki tetai ua atu, kapiti mai te aronga tapu e te au angera tapu. Te tupou anga te apotetoro ko Ioane ki raro ka akamori atu ei i tetai angera, kua tāpu te angera iaia e kua na ko atura: “Auraka koe e akapera; e taeake tavini au noou, e no to au taeake e akakite i te tuatua a Iesu ra; e akamori i te Atua.”—Apokalupo 19:10.