Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Puaka Taae Kutekute o Apokalupo Pene 17?

Eaa te Puaka Taae Kutekute o Apokalupo Pene 17?

Te pauanga a te Pipiria

 Te puaka taae kutekute, tei akakiteia ia Apokalupo pene 17, e akatutuanga te reira no te akaaereanga te ka taokotai i te akatere i te au enua o teianei ao. Kua akamata ki te League of Nations e teianei ko te United Nations.

Akatakaanga i te puaka taae kutekute

 1.   E akaaereanga poritiki. E “nga mimiti e itu” to teia puaka taae kutekute tei akatutu “e itu ïa maunga” e “ko nga ariki toko itu,” me kore au mana tutara. (Apokalupo 17:9, 10) Kua taangaangaia te au maunga e te au puaka taae i roto i te Pipiria ei akatutu i te au kavamani.—Ieremia 51:24, 25; Daniela 2:44, 45; 7:17, 23.

 2.   Mei te akatereanga poritiki o teianei ao te tu. Te akatutu ra te puaka taae kutekute i te puaka taae e itu mimiti o Apokalupo pene 13, e e akatereanga poritiki o teianei ao. E itu mimiti, e tai ngauru tara, ma te au ingoa akakino to teia nga puaka taae. (Apokalupo 13:1; 17:3) Kua taka meitaki teia au tu. E akatutuanga teia puaka taae kutekute, mei te, akatereanga poritiki o teianei ao.—Apokalupo 13:15.

 3.   No ko mai te mana i te au tutara anga ke. “E no nga toko itu ra” teia puaka taae kutekute, e no ko mai tona mana i te au tutara anga ke.—Apokalupo 17:11, 17.

 4.   Akataeake i te akonoanga. Te noo ra a Babulonia Maata, te au akonoanga pikikaa katoatoa o teianei ao, ki runga i te puaka taae kutekute, e kua akanauruia te puaka taae e teia au pupu akonoanga.​—Apokalupo 17:​3-5.

 5.   Akangateitei kore i te Atua. Kua ki te puaka taae i “te au ingoa akakino.”​—Apokalupo 17:3.

 6.   Kare e angaanga no tetai tuatau. Tei roto te puaka taae kutekute i “te vaarua takere kore,” a e kare e angaanga, no tetai tuatau inara ka tu akaou mai te reira.​—Apokalupo 17:8.

Akatupuia te totou Pipiria

 Akamanako akapeea te United Nations e i mua ake, ko te League of Nations, te akatupu anga i te totou Pipiria o te puaka taae kutekute.

 1.   E akaaereanga poritiki. Te turu ra te United Nations i te akatereanga poritiki na te mouanga i “te mana tutara o tona au Mema katoatoa.” b

 2.   Mei te akatereanga poritiki o teianei ao te tu. I te 2011, kua tare te United Nations i tona 193 mema enua. Te akatere ra te reira i te au pa enua e te au iti tangata i teianei ao.

 3.   No ko mai te mana i te au tutara anga ke. No ko mai te mana o te United Nations i tona au mema enua e na te reira anake e akatere e te tutara.

 4.   Akataeake i te akonoanga. Kua turuturuia te League of Nations e te United Nations e te au akonoanga o teianei ao. c

 5.   Akangateitei kore i te Atua. Kua akanooia te United Nations ei “akatupu i te ‘au e te tinamou i te ao katoa.” d Penei e akakoroanga meitaki teia, inara te akangateitei kore ra te UN i te Atua na te rave anga i ta te Atua i karanga e na tona Patireia anake e akatupu i te reira.​—Salamo 46:9; Daniela 2:​44.

 6.   Kare e angaanga no tetai tuatau. Kua akanooia te League of Nations i muri poto ua ake i te Tamaki I o te Ao ei akatupu i te ‘au, inara kare i rauka i te reira te tāpu i te manamanata o te ao katoa. Kua akamutu te reira te akamata anga te Tamaki II o te Ao i te 1939. I te 1945, te ope anga te Tamaki II o te Ao, kua akanooia te United Nations. Aiteite ua tona au akakoroanga, e tana au ravenga, e te akaaereanga ki te League of Nations.

a Kia tau ki ta Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, te tuatua Ereni tei uriia “vaarua takere kore” e “ngai oonu” te reira. Akakite te King James Version e e “vaarua ope kore” te reira. I roto i te Pipiria, e ngai me kore e turanga areauri te reira e kare e angaanga i reira.

b Akara i te Article 2 of the Charter of the United Nations.

c Ei akaraanga, kua akakite tetai konitara tei akatere i te au akonoanga Porotetani i Marike i te 1918 e ka riro te League ei “akaaereanga poritiki o te patireia o te Atua i te enua nei.” I te 1965, kua akaputuputu te au akonoanga Buda, Katorika, Eastern Orthodox, Hindu, Islam, Iuda, e te Porotetani ki San Francisco no te turu e te pure no te United Nations. E i te 1979, kua akakite a Pope John Paul II i tona manakonakoanga e ka riro te UN “ei akaaereanga ngateitei o te ‘au e te tika.”

d Akara i te Article 1 of the Charter of the United Nations.