Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa ta te Pipiria e Akakite ra no te au Maki Mate?

Eaa ta te Pipiria e Akakite ra no te au Maki Mate?

Te pauanga a te Pipiria

 Kua totou te Pipiria e ka tupu te au maki kino (te maki totoa, kapiti mai te au maki mate) i te tuatau openga. (Luka 21:11) Kare teia au maki i te akavaanga me kore akautunga anga na te Atua. Ko te tika, na roto i tona Patireia, ka akakore takiri te Atua i te au maki kino e te rikarika.

 Totou ainei te Pipiria i te au maki mate?

 Kare te Pipiria i totou mai i te au maki ka tupu mei te maki KOVITI-19, te AIDS, me kore te Spanish flu. Kareka kua totou te reira i te “maki-mate” e te “mate.” (Luka 21:11; Apokalupo 6:8) E akairo teia au mea no te “tuatau openga,” tei kapiki katoaia ko “te openga o teianei ao.”—2 Timoteo 3:1; Mataio 24:3.

 Kua akautunga ainei te Atua i te tangata ki te maki?

 Te akakite maira te Pipiria e i tetai au atianga, kua taangaanga te Atua i te maki ei akautunga tangata. Ei akaraanga, kua akautunga te Atua i tetai pae ki te maki repera. (Numero 12:1-16; 2 Ariki 5:20-27; 2 Paraleipomeno 26:16-21) Inara, e au tupuanga takake teia e kare teia au maki rikarika i totoa viviki atu ki te katoatoa, kapiti mai te aronga meitaki. Mari ra, e akavaanga te reira na te Atua i te aronga kare i akarongo kiaia.

 E akautunga ainei te au maki o teia tuatau no ko mai i te Atua?

 Kare. Te karanga ra tetai pae e te taangaanga nei te Atua i teia au maki mate e tetai au maki ke ei akautunga i te tangata. Inara, kare te Pipiria e turu i tera manako. Eaa te tumu?

 Tetai, koia oki kua tu te aronga akamori Atua i te maki i te tuatau i topa e i teia tuatau katoa. Tetai akaraanga, ko te tangata akarongo ko Timoteo, kua “maki putuputu” aia. (1 Timoteo 5:23) Kare ra te Pipiria i karanga e kua mareka kore te Atua iaia. Pera katoa i teia tuatau, ka tu tetai au tavini tiratiratu o te Atua i te maki kino e te rikarika. Maata te taime, kua tu ratou i te maki no te mea tei te ngai tarevake ratou i te tuatau tarevake.—Koheleta 9:11.

 E tetai, te apii maira te Pipiria e kare i tae ake te tuatau me akava te Atua i te aronga kino. Mari ra, akakite te reira e “teia taua rā e oraʼi ra”​—tona aiteanga, teia te tuatau e pati pumaana nei te Atua i te tangata katoatoa e akavaitata atu kiaia kia ora mai ratou. (2 Korinetia 6:2) Tetai mataara ka oronga te Atua i teia patianga, na roto i te angaanga tutu aere i tetai karere mataora ki te ao katoa​—“te evangelia o te basileia nei.”​—Mataio 24:14.

 Ka ope ainei te au maki mate?

 Ae. Kua totou ke ana te Pipiria e kare e roa atu, kare e tangata e maki akaou. I raro ake i te tutara o tona Patireia, ka rapakau te Atua i te au maki ravarai. (Isaia 33:24; 35:5, 6) Ka akakore aia i te mii, te mamae, e te mate. (Apokalupo 21:4) E ka akatuakaou aia i te aronga mate e ka rauka ia ratou te oraanga kopapa meitaki i te enua nei ma te au turanga apa kore.—Salamo 37:29; Angaanga 24:15.

 Au irava i roto i te Pipiria no te maki

 Mataio 4:23: “Aere aturā Iesu na Galilea katoa e kako rava ake, i te apii anga i roto i to ratou au sunago ra, e te tuatua anga i te evangelia o te basileia, e te akaora anga i te au maki ravarai, e te au mate katoa o te tangata.”

 Aiteanga: E akaraanga meangiti ua ta Iesu au temeio no ta te Patireia o te Atua ka rave no te tangata katoatoa.

 Luka 21:11: “I tera ngai i tera ngai, e . . . maki-mate.”

 Aiteanga: Te au maki e totoa ra ki te au ngai ravarai, e akairo te reira no te tuatau openga.

 Apokalupo 6:8: “I na, e oroenua teatea: e tona ingoa to tei noo ki rungao, ko Mate ïa, e ko ade tei aru i muri ake iaia ra. E e mana tei orongaia mai no raua kia ta i . . . to te ao nei i te . . . mate.”

 Aiteanga: Te totou no te au akaoro oroenua e ā o Apokalupo, te akaari maira e ka tupu te au maki mate i teia tuatau.