Neke ki te tumu manako rikiriki

Te Pipiria

Kapuanga e te Tano Tikai

Eaa te Pipiria?

E akamata i taau kimikimi anga no te karere a te Atua tei kapikiia ko te tuatua a te Atua.

Kua Taui me Kore kua Akatarevakeia Ainei te Pipiria?

I te mea e puka takere te Pipiria, akapeea i papu ei ia tatou e kare te karere a te Pipiria i taui?

I Naea te Atua i Anga Ai te Ao Rangi e Pini Ua Ake?

Teia te pauanga i roto i teia nga tuatua “muatangana” e te “mārama” i roto ia Genese e akapeea te reira te taangaangaia anga.

Rotai Ainei te Kite Taieni ki te Pipiria?

E tarevake ainei te Pipiria i te pae taieni?

Tatau e Kia Mārama i te Pipiria

Eaa te Aiteanga “e Mata ra, ei Mata ïa te Tutaki”?

Te oronga maira ainei te ture “e mata ra, ei mata ïa te tutaki” i te tikaanga no tetai kia tutaki i te kino ki te kino?

Eaa te Aiteanga Kia Riro Mai ei “Tangata Samaria Meitaki”?

Ei apiianga meitaki, akakite mai a Iesu i teia tua e ka akono tetai i tetai, noatu eaa to ratou tu, iti tangata me kore enua.

Totou e te Akatutu

Akapapu Maira Ainei te Totou no te Mesia e ko Iesu te Mesia?

E maata ainei te aronga tei kapikiia e Mesia?

Eaa ta te Papaanga Pipiria e Akakite ra no Runga i te Mataiti 1914?

Te tou ra te totou no te “itu ua atu tuatau” i roto ia Daniela pene 4 ki te tuatau tikai i tutara ai te tangata.

Te Puka o Apokalupo​—Eaa Tona Aiteanga?

Karanga teia puka e ka mataora te aronga tei tatau, tei mārama, e tei taangaanga i tana karere me rave ratou i te reira.

Eaa te Puaka Taae Kutekute o Apokalupo Pene 17?

E ono akatakaanga kia kite i te puaka taae viivii.

Eaa a Babulonia Maata?

Akakite ra te Pipiria i te reira e e vaine akaturi e e oire katoa.

Openga o Teianei Ao

Eaa te Akairo o “te au Rā Openga,” me kore “te au Tuatau Openga”?

Totou te Pipiria i te au mea e manganui te ka akairo i te au rā openga i te taime okotai.

Eaa te Tamaki o Aramagido?

Te kupu Aramagido ka kiteaia e tai taime i roto i te Pipiria, e tamaki tei uriuriia i roto i te au Tuatua Tapu.

Ka Takoreia Ainei te Enua?

Ka poitirere koe i ta te Pipiria e akakite maira.

Eaa ta te Patireia o te Atua ka Akatupu?

Apii e eaa taau ka tapapa atu me tutara te kavamani o te Atua ki rungao i te enua.

Tangata, Ngai e te Apinga

Au Vaine i Roto i te Pipiria—Eaa te au Apii Anga no Tatou?

Eaa te tuke i teia au vaine meitaki i roto i te Pipiria ki te au akaraanga kino.

Koai a Ioane Bapetizo?

Kua teateamamao tana karere totou i te ngakau o tona au taeake ngati Iuda kia āriki i te Mesia tei taputouia.

Anga Ainei te Atua i te au Mea Ora na Roto i te au Mea Tupu ua Mai?

Kare e apinga i roto i te Pipiria te patoi ra i te kite taieni no runga i te au tauianga i roto te au tu oraanga tukeke.

Tauturu Puapinga

Ka Kitea te Manakonakoanga Kiea?

Ka riro tetai tuatua tei irinakiia ei akameitaki atu i toou oraanga i teianei ma te papu no te tuatau ki mua.

Ko te Moni Ainei te Tumu o te au Kino Katoa?

Te tuatua matauia ko te “moni te tumu o te au kino katoa” e taiku anga Pipiria tarevake e te pikikaa.

Me tu Koe i te Maki Kare e Rapakauanga—Ka Tauturu Ainei te Pipiria?

Ae! E toru takainga te ka tauturu ia koe kia akakoromaki i te maki kare e rapakauanga.