Neke ki te tumu manako rikiriki

Tei te au Ngai Katoatoa Ainei te Atua?

Tei te au Ngai Katoatoa Ainei te Atua?

Te pauanga a te Pipiria

 Te kite ra te Atua i te au mea katoatoa e ka rauka iaia te rave angaanga i tetai ua atu ngai tana i inangaro. (Maseli 15:3; Ebera 4:13) Inara, kare te Pipiria e apii ana e tei te au ngai katoatoa te Atua e i roto i te au mea pouroa. Mari ra, te akaari maira i tona tu e pera tona ngai e noo ra.

  •   To te Atua tu: E Vaerua te Atua. (Ioane 4:​24) Kare aia e kitea e te mata tangata. (Ioane 1:​18) Te au orama i roto i te Pipiria no te Atua, te taiku putuputu ra iaia i tetai ngai mou tikai. Kare rava te reira e akaari mai e tei te au ngai katoatoa Aia.​—Isaia 6:1, 2; Apokalupo 4:2, 3, 8.

  •   To te Atua nooanga: E noo ana te Atua i te ao vaerua, tei tuke ki te au mea angaia. Roto i te ao vaerua, te taiku ra te Pipiria i to te Atua “nooanga i te rangi.” (1 Ariki 8:​30) Te akakite ra te Pipiria i tetai atianga i akaputuputu mai ei te au angera i te “akakite ia ratou uaorai kia Iehova,” a mei te mea e e ngai takake tetai tei reira te Atua.​—Iobu 1:6.

Me kare te Atua i te au ngai katoatoa, ka rauka ainei iaia te akono mai iaku?

 Ae. Akaperepere te Atua i te tangata. Noatu e noo ana aia i te ao vaerua, te kite maira te Atua i te aronga i te enua nei tei inangaro i te akamareka iaia, e ka tauturu atu aia ia ratou. (1 Ariki 8:​39; 2 Paraleipomeno 16:9) Akamanako ana akapeea a Iehova te akaari anga i tona aroa no te aronga akamori mou:

  •   Me pure koe: E viviki a Iehova i te akarongo ki taau pure.​—2 Paraleipomeno 18:31.

  •   Me taitaia koe: “Te vaitata nei a Iehova i te aronga ngakau paruparu ra; e te akaora nei aia i te aronga ngakau taitaia.”​—Salamo 34:18.

  •   Me anoano koe i te aratakianga: “E apii atu [a Iehova] ia koe, e akakite atu ei kia koe i taau arataa kia aere ra,” i roto i tana Tuatua te Pipiria.​—Salamo 32:8.

Manako tarevake no te irinakianga tei te au ngai katoatoa te Atua

 Manako tarevake: Tei te au ngai katoatoa te Atua i roto i te au mea angaia.

 Mea tika: Kare te Atua e noo ana i te enua nei me kore i tetai ua atu ngai tana i anga i te ao katoa. (1 Ariki 8:​27) E tika, te akakite ra te au etu e tana au mea i anga “i te kakā o te Atua.” (Salamo 19:1) Inara, kare te Atua e noo ana i roto i tana au mea i anga, mei tetai tangata peni tutu rai kare e noo ana ki roto i te tutu tana i peni. Noatu ra, ka riro te reira tutu ei akakite no runga i te tu o te tangata peni. Koia katoa, ka riro teianei ao ei akakite i “te au mea oki nona tei kore e tau kia akara ra,” koia oki te au tu o Tei Anga mai, mei tona mana ririnui, kite pakari e te aroa.​—Roma 1:​20.

 Manako tarevake: Tei te au ngai katoatoa te Atua e kite ei aia i te au mea ravarai e tupu ra e kia kotinga kore tona mana.

 Mea tika: Ko te vaerua tapu o te Atua koia oki, tona mana ririnui, e mana rave angaanga nana. Na roto i tona vaerua tapu, ka rauka i te Atua i te kite i te au mea katoatoa, te rave i tana i inangaro i tetai ua atu ngai i te tuatau tana i inangaro noatu e kare tei te reira ngai aia.​—Salamo 139:7.

 Manako tarevake: Te apii ra a Salamo 139:8 e tei te au ngai katoatoa te Atua i te na ko anga e: “Kia kake au ki runga i te au rangi ra, tei reira koe! kia totoa oki au i toku roi i ade, i na, tei reira koe!”

 Mea tika: Kare teia irava e akataka maira i to te Atua nooanga. Mari ra te apii ra e kare e ngai e ngaro ei tatou mei te Atua e kare e rauka iaia te tauturu mai ia tatou.

a Ko Iehova te ingoa o te Atua i roto i te Pipiria.