Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Aiteanga Kia Riro Mai ei “Tangata Samaria Meitaki”?

Eaa te Aiteanga Kia Riro Mai ei “Tangata Samaria Meitaki”?

Te pauanga a te Pipiria

Te tuatua “Tangata Samaria Meitaki” te taiku putuputuia ra ei tangata tauturu i tetai e anoano ra i te tauturu. Akamata mai teia tuatua i roto i tetai tua, me kore parapore a Iesu ei akaari e ka tauturu aroa tetai tangata i tetai noatu e iti tangata ke e no te ngai ke mai. a

I teia atikara

 Eaa te parapore o te “Tangata Samaria Meitaki”?

Ko teia te tua ta Iesu i akakite mai: Te aere ra tetai tangata ngati Iuda mei Ierusalema ki Ieriko. Iaia e aere ra, kua keiaia, kua taiaia, e kua akarukenaia kia mate.

Kua aere mai tetai orometua ngati Iuda e i muri mai tetai arataki ngati Iuda na te pae i te tangata i kino. Noatu e iti tangata okotai ratou, kare roa raua i tapu ana i te tauturu atu i taua tangata.

Muri mai kua aere mai tetai tangata ke. E tangata Samaria aia. (Luka 10:33; 17:16-18) Kua aroa atura, kua vaî te tangata Samaria i te puta o taua tangata. E oti kua apai atu iaia ki tetai ngai tapae anga. Kua akono aia i taua tangata i taua po. I tera mai rā, kua tutaki aia i te pu o te ngai tapae anga kia akono i taua tangata e kua tutaki i tetai ua atu apinga ka anoanoia.—Luka 10:30-35.

 Eaa a Iesu i akakite mai ei i teia parapore?

Kua akakite a Iesu i te tua ki tetai tangata i manako ua e ko tona uaorai iti tangata e te akonoanga tona tangata tupu. Inangaro a Iesu i te apii i tetai apiianga puapinga ki tera tangata—kia mārama taua tangata e ko te tuatua “tangata tupu” kare e ko tona uaorai taeake ngati Iuda. (Luka 10:36, 37) Kua kapitiia mai teia tua i roto i te Pipiria ei apii i tetai apiianga puapinga ki te katoatoa te inangaro ra i te akamareka i te Atua.—2 Timoteo 3:16, 17.

 Eaa te apiianga a te parapore?

Te apii maira te tua e ko te tangata tupu meitaki ka akaari aia i tona aroa na roto i tana ka rave. Ka akono aia i te au anoano o tetai tangata i takinokinoia—noatu eaa te tu, te iti tangata me kore te enua o taua tangata. Ka takinga meitaki te tangata tupu i tetai tangata mei tana katoa e anoano ra kia akonoia mai aia.—Mataio 7:12.

 Koai te aronga Samaria?

E noo ana te aronga Samaria i te tua tokerau ia Iudea. Kua kapitiia mai te uanga tukeke no te akaipoipo i rotopu i te ngati Iuda e te aronga kare i te ngati Iuda.

Tae anga ki te anere mataiti mua T.N., kua akanoo te aronga Samaria i ta ratou uaorai akonoanga. Kua āriki ratou i nga puka e rima o te Au Tuatua Tapu Epera inara kua kopae ratou i te toenga.

E akavaavaa ana te ngati Iuda i to Iesu tuatau i te aronga Samaria e kare ratou e tuatua atu kia ratou. (Ioane 4:9) Kua tuatua tetai au ngati Iuda i te tuatua “Samaria” ei tuatua akakino anga.—Ioane 8:48.

 E tua tika tikai ainei te “Tangata Samaria Meitaki”?

Kare te Tuatua Tapu i akakite mai e me kua akanooia te parapore o te tangata Samaria ki tetai mea i tupu ana. Inara, e taangaanga putuputu ana a Iesu i te au peu e te au ngai tei kitea meitakiia i roto i tana apiianga kia mārama te aronga e akarongo ra kiaia te tumu i taiku ei aia i te reira.

Te au akakiteanga no te ngai i akanooia te tua e tika tikai i roto i te papaanga enua. Ei akaraanga:

  • Te mataara no Ierusalema ki Ieriko—tere atu e 20 kiromita te mamao—e 1 kiromita te aere anga ki raro. Tika rai ta te papaanga e akakite maira e ko te aronga e aere ra ‘kua aere atura no Ierusalema.’—Luka 10:30.

  • Ko te au orometua e te ngati Levi e noo ra i Ieriko e aere ana ratou ki Ierusalema na runga i teia mataara.

  • E pipini ana te aronga keikeia i te pae mataara, te tiaki anga i te aronga ka aere mai—i te tangata e aere ra koia anake ua.

a Te parapore o te “Tangata Samaria Meitaki” kua kitea katoaia e ko te parapore o te “Tangata Tupu Samaria.”