Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Aiteanga “e Mata ra, ei Mata ïa te Tutaki”?

Eaa te Aiteanga “e Mata ra, ei Mata ïa te Tutaki”?

Te pauanga a te Pipiria

 Ko te ture “e mata ra, ei mata ïa te tutaki,” no roto mai ïa i te Ture a te Atua ta Mose i oronga ki te ngati Iseraela e ko ta Iesu katoa i taiku i roto i tana Ako i runga i te Maunga. (Mataio 5:38; Exodo 21:24, 25; Deuteronomi 19:21) Ko te aiteanga, me akautungaia te tangata rave kino, kia tau te utunga ki te kino i raveia. a

 Kua tau teia ture no te aronga kua rave akakoro i te kino ki tetai ke. Akakite te Ture a Mose no te aronga rave kino: “E paruparu ra ei paruparu ïa, e mata ra ei mata ïa, e nio ra ei nio ïa, mei iaia i ravekino atu i tetai ra, kia akapera katoaia mai aia.”​—Levitiku 24:20.

 Eaa te akakoroanga o te ture “e mata ra, ei mata ïa te tutaki”?

 Kare te ture “e mata ra, ei mata ïa te tutaki” e oronga mai i te tikaanga no tetai kia tutaki i te kino ki te kino. Mari ra, kua tauturu teia ture i te au akava kia tuku mai i te utunga tau, tei kore e pakari roa e kare e iti roa.

 Kua riro katoa teia ture ei tāpu i te tangata kia kore e rave akakoro e te kimi ravenga no te takinokino i etai ke. Akamārama mai te Ture: “Ka riro oki tetai papaki i te kite [ta te Atua utunga i te tangata rave kino], e riro i te mataku; e kare atura e rave akaou i taua kino ra i rotopu ia kotou.”​—Deuteronomi 19:20.

 Ka aru ainei te au Kerititiano i te ture “e mata ra, ei mata ïa te tutaki”?

 Kare, kare te au Kerititiano e aru i teia ture. E tuanga te reira no te Ture a Mose, ta Iesu i akaope na roto i tona mate.​—Roma 10:4.

 Noatu ra, ka tauturu teia ture ia tatou kia mārama i to te Atua manako. Ei akaraanga, te akaari maira e e akaperepere te Atua i te tuatua tau. (Salamo 89:14) Akaari katoa mai te reira i tona turanga no te tuatua tau—koia, kia akoia te tangata rave kino “ma te tuatua-tau.”​—Ieremia 30:11.

 Au manako tarevake no te ture “e mata ra, ei mata ïa te tutaki”

 Manako Tarevake: E pakari roa te ture “e mata ra, ei mata ïa te tutaki.”

 Te Tika: Kare teia ture i akatika ana i te akautunga anga kino e te pakari tikai. Mari ra, me aru meitakiia, ka tauturu teia ture i te au akava kia tuku mai i te utunga tau me oti ratou i te akamanako eaa tei tupu, e me e mea akakoro rai te kino i raveia. (Exodo 21:28-30; Numero 35:22-25) No reira kua riro te ture “e mata ra, ei mata ïa te tutaki” ei araianga kia kore e tuku i te utunga pakari roa.

 Manako Tarevake: Te ture “e mata ra, ei mata ïa te tutaki,” kua akatika i tetai tangata kia akaoko atu me kore te tutaki i te kino ki te kino.

 Te Tika: Akakite te Ture a Mose: “Auraka koe e akaoko, auraka e akamoupuku i te tamariki a toou iti-tangata na.” (Levitiku 19:18) Kare te Ture i akatika i tetai tangata kia akaoko atu, mari ra kua tauturu iaia kia irinaki ki te Atua e tana akanoonooanga i te pae ture no te akatika i te tarevake.—Deuteronomi 32:35.

a Ko teia kaveinga, tei karangaia i roto i te reo Latin e lex talionis, ka kitea katoaia te reira i roto i te papaanga ture a tetai au enua i te tuatau taito.