Neke ki te tumu manako rikiriki

Ka Kitea te Manakonakoanga Kiea?

Ka Kitea te Manakonakoanga Kiea?

Te pauanga a te Pipiria

 Ka inangaro te Atua i te oronga mai kia tatou tetai oraanga ma te ‘akakoroanga au’ a te tuatau ki mua, a i karanga ai te Pipiria. (Ieremia 29:11) Tetai tumu i oronga mai ei te Atua i te Pipiria koia oki “kia rauka to tatou tatari anga, i te akakoromaki e te pumaana o te tuatua i tataia ra.” (Roma 15:4) Ka oronga mai te aratakianga meitaki a te Pipiria i tetai manakonakoanga meitaki no te au ra ravarai, e ka oronga mai te au taputou i tetai manakonakoanga meitaki no te tuatau ki mua.

I teia kapi

 Akapeea te Pipiria me oronga mai i tetai manakonakoanga meitaki?

 Na te akaarianga mai i te au takainga tau e rauka ai ia tatou i te akameitaki atu i to tatou oraanga, ka tauturu te Pipiria ia tatou kia rauka tetai manakonakoanga meitaki. Akamanako ana i teia au akaraanga.

  •   E aere ki te Pipiria no tetai aratakianga meitaki. Akakite a Salamo 119:105 e: “E lamepa taau tuatua i toku nei vaevae, e turama no toku nei arataa.” E rua mea ka rauka i tetai lamepa marama i te rave. Ka turama te reira ki mua ia tatou, e ka turama i te ngai e aere ra tatou. Pera rai, ka tauturu te au kaveinga Pipiria ia tatou kia akakoromaki i te au manamanata i mua tikai ia tatou, te oronga anga mai i tetai manakonakoanga meitaki i te au ra ravarai. Ka akamaroiroi te Pipiria ia tatou “e rekarekaʼi te ngakau.” (Salamo 19:7, 8) E ka turama katoa te Pipiria i te marama ki runga i te akakoroanga manea o te Atua no te tangata a te tuatau ki mua i te enua nei. Ka oronga mai te reira manakonakoanga i te oraanga mataora.

  •   E tuku i te au taeake kia tauturu ia koe. Me puapinga kore ana te au mea, penei ka akamamao tatou ia tatou mei te ngutuare tangata e te au oa. Te akakite maira te Pipiria e kare teia i te mea meitaki, no te mea ka akatupu te reira i te au ikianga e te au angaanga neneva. (Maseli 18:1) Ka riro te ngutuare tangata akaperepere ei tauturu ia tatou. Penei e au manako meitaki to ratou no te akakoromaki i tetai manamanata. (Maseli 11:14) Penei ka akapumaana e ka akarekareka ratou ia tatou, ka akamaroiroi ia tatou kia akakoromaki e meitaki ua atu te au mea.—Maseli 12:25.

  •   Pure ki te Atua. Karanga te Pipiria: “E tuku koe i taau apainga kia Iehova ra, e nana koe e tauturu mai; kare rava aia e vaoo ua atu i te tangata tuatua-tika kia akangaueueia ra.” b (Salamo 55:22) Kua kapikiia a Iehova ko ‘te Atua o te irinakianga e te au.’ (Roma 15:13) Ka rauka ia koe te pure kiaia no runga i toou ‘au tumatetenga,’ no te mea te manako maira aia ia koe. (1 Petero 5:7) Karanga te Pipiria: “Kia akameitaki rava aia ia kotou, kia tauturu mai, kia akamaroiroi mai, e kia akatinamou ia kotou.”—1 Petero 5:10.

  •   E tuku i te manamanata ei akaketaketa i toou manakonakoanga. Taputou mai te Pipiria: “Ko tei akarongo mai [i te Atua] ra, ka noo marie ua ïa ma te ora; e akaea ua aia ma te mataku kore i te kino.” (Maseli 1:33) Te takore anga tetai uriia i te are o Margaret i Autireria kua ngere aia i tana au apinga. Inara, kare aia i taitaia roa ana, no te mea kua apii mai aia i tetai apiianga puapinga—te vaira te ra ka ngere rai tatou i ta tatou au apinga. No reira, kua akamou aia i tona manako ki runga i te au mea puapinga—tona ngutuare tangata e te au oa, tona pirianga ki te Atua, e te manakonakoanga o te Pipiria.—Salamo 37:34; Iakobo 4:8.

 Eaa te manakonakoanga a te Pipiria no te tangata?

 Te taputou maira te Pipiria i tetai oraanga meitaki no te tangata a te tuatau ki mua i te enua nei. Kare e roa atu ana ka tupu te reira. Te akaari maira te au manamanata i teia tuatau e te noo nei tatou i te “tuatau openga” o teianei ao. (2 Timoteo 3:1-5) Kare e roa atu ana, ka takore te Atua i te tu tika kore e te mamae. Ka rave aia i teia na roto i tetai kavamani koia oki te Patireia o te Atua. (Daniela 2:44; Apokalupo 11:15) Kua taiku a Iesu i teia kavamani i te rangi i roto i tana pure: “Kia tae toou basileia. Kia akonoia toou anoano i te enua nei.”—Mataio 6:9, 10.

 Kua akataka meitakiia to te Atua anoano i roto i te Pipiria. Teia te au manamanata ta te Patireia o te Atua ka takore:

  •   Kare e onge. “Ei reira e ua maata mai ei te enua.”—Salamo 67:6.

  •   Kare e maki. “Kare oki to reira e karanga e, Kua maki au.”—Isaia 33:24.

  •   Kare e mate. “E [na te Atua] e orei i te roi-mata katoatoa [o te tangata]; e e kore rava te mate, e te aue, e te mii; e te mamae oki, e kore katoa ïa; no te mea kua kore te au mea taito.”—Apokalupo 21:3, 4.

a Ka manakonako tatou i tetai mea tei anoano tatou ma te irinaki e ka rauka te reira. Ko te manakonakoanga katoa ta tatou ia ka tapapa atu me kore te akakoroanga o te manakonakoanga.

b Ko Iehova te ingoa o te Atua i roto i te Pipiria.—Salamo 83:18.