Neke ki te tumu manako rikiriki

Koai Ma ka Aere ki te Rangi?

Koai Ma ka Aere ki te Rangi?

Te pauanga a te Pipiria

 Kua iki te Atua i tetai au Kerititiano tiratiratu e meangiti ua te numero te ka aere ki te rangi me mate ratou. (1 Petero 1:3, 4) Me ikiia, ka anoanoia ratou kia akono i to ratou oraanga kia rotai ki te au kaveinga Pipiria e rauka ai ia ratou te tutaki i te rangi.​—Ephesia 5:5; Philipi 3:​12-​14.

Eaa ta ratou ka rave me aere ki te rangi?

 Ka riro ratou ei au ariki e ei kau taunga i te pae ia Iesu no tetai 1,000 mataiti. (Apokalupo 5:​9, 10; 20:6) Ko ratou te “rangi ou,” me kore te kavamani i te rangi te ka tutara ki rungao i te “enua ou,” me kore te tangata i te enua nei. Ka tauturu teia au tutara i te akaoki i te au tangata ravarai ki te au turanga tuatua tika tei akakoroia e te Atua.​—Isaia 65:17; 2 Petero 3:​13.

Eia ratou ka akatuia ki te rangi?

 Akakite maira te Pipiria e e 144,000 tangata ka akatuia ki te rangi. (Apokalupo 7:4) Ia Apokalupo 14:​1-3, kua akara atura te apotetoro ko Ioane i “te Punua-mamoe ki runga i te maunga ra i Siona, ma te tangata katoa i vaitata iaia okotai anere e a ngauru ma a i te tausani.” I roto i teia orama, te akatutu ra “te Punua-mamoe” ia Iesu, tei akatuia. (Ioane 1:​29; 1 Petero 1:​19) Te akatutu maira te “maunga ra i Siona” i te taoonga teitei o Iesu e te 144,000 tutara i te rangi.​—Salamo 2:6; Ebera 12:22.

 Te “aronga kapikiia . . . e te ikiia” kia tutara kapiti kia Karaiti i te Patireia, kua kapikiia ratou ko te “anana iti.” (Apokalupo 17:14; Luka 12:32) Te akaari mai nei teia e e iti ua ratou me akaaiteia ki te katoa anga o te mamoe a Iesu.​—Ioane 10:16.

Au manako tarevake no te aronga ka aere ki te rangi

 Manako Tarevake: Ka aere te au tangata meitaki ki te rangi.

 Te Tika: Taputou te Atua i te oraanga mutu kore no te maata anga o te aronga meitaki ki runga i te enua nei.​—Salamo 37:11, 29, 34.

  •   Karanga a Iesu: “Kare rava e tangata i tae ki runga i te rangi.” (Ioane 3:​13) Te akaari maira aia kare te au tangata meitaki tei mate i mua ake iaia, mei ia Aberahama, Mose, Iobu, e Davida, i aere ana ki te rangi. (Angaanga 2:​29, 34) Mari ra, kua manakonako ratou no te akatuakaouia mai ki te enua nei.​—Iobu 14:13-​15.

  •   Kapikiia te tuakaouanga ki te rangi e ko “te tuakaouanga mua.” (Apokalupo 20:6) Te akakite maira teia e e tuakaouanga ke atu tetai ka aru mai. Te tuakaouanga i te enua nei.

  •   Te apii ra te Pipiria e i raro ake i te tutaraanga o te Patireia o te Atua, ka “kore rava te mate.” (Apokalupo 21:3, 4) Ka akatupuia teia taputou i te enua nei, no te mea kare te mate i tupu i te rangi.

 Manako Tarevake: Ka iki te tangata tataki tai i te oraanga i te rangi me kore i te enua nei.

 Te Tika: Na te Atua e iki no te au Kerititiano tiratiratu “te tutaki . . . kapiki anga,” koia oki, te aere anga ki te rangi. (Philipi 3:​14) Kare tetai tangata e ikiia no tona inangaro maata i te aere ki reira.​—Mataio 20:20-​23.

 Manako Tarevake: E manakonakoanga iti ake te ora mutu kore i te enua nei, kua orongaia ki te aronga kare i tau no te rangi.

 Te Tika: Kapiki te Atua i te aronga tei tau i te oraanga mutu kore i te enua ko “toku ra iti tangata,” “tei ikiia e au ra,” e ko “ratou i akameitakiia mai e Iehova.” (Isaia 65:21-​23) Tei ia ratou te akameitakianga no te akatupu i to te Atua akakoroanga mua no te tangata ravarai​—te oraanga mutu kore i te enua parataito.​—Genese 1:​28; Salamo 115:16; Isaia 45:18.

 Manako Tarevake: Te numero 144,000 tei taikuia ia Apokalupo e akatutuanga kare i te numero tika tikai.

 Te Tika: Noatu e au numero akatutuanga tetai i roto i te puka o Apokalupo, e au numero tika tikai tetai. Ei akaraanga, te taikuia ra “te ingoa o te au Aposetolo a te Punua-mamoe tino ngauru ma rua ki rungao.” (Apokalupo 21:14) Akamanako ana i teia akapapuanga e e tika tikai te numero 144,000.

 Ia Apokalupo 7:4 kua tataia no “te maata anga o te aronga i akairoia ra [me kore i akatinamouia no te rangi], okotai anere e a ngauru ma a i te tausani i akairoia.” Roto i te irava i aru mai, te taiku ra no tetai pupu ke: “E aronga maata rava, kare takiri e pou kia tatau.” Ka rauka katoa i te “aronga maata” te ora mei te Atua. (Apokalupo 7:​9, 10) Me e akatutuanga te numero 144,000, te taiku ra ki tetai pupu kare e rauka i te tare, kua puapinga kore i reira te akatakaanga i te tuke i rotopu i teia nga pupu e rua. a

 Tetai katoa, kua akakiteia mai e kua “okoia ïa [e 144,000] aronga no roto i te tangata nei, ei popo mua.” (Apokalupo 14:4) Te tuatua “popo mua” te taiku ra ki tetai manga pupu tei ikiia. Te akamārama ra no te aronga ka tutara kapiti kia Karaiti i te rangi e ki rungao i te aronga maata rava i te enua nei.​— Apokalupo 5:​10.

a Pera katoa kua tata te Professor Robert L. Thomas no teia numero 144,000 ia Apokalupo 7:4: “E numero mou ïa kua tuke ki te numero i te pene 7:9. Me māramaia e e akatutuanga te reira, kare tetai au numero i te au numero tika tikai.”​—Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, kapi 474.