Neke ki te tumu manako rikiriki

Koai a Ioane Bapetizo?

Koai a Ioane Bapetizo?

Te pauanga a te Pipiria

 E peroveta a Ioane Bapetizo na te Atua. (Luka 1:76) Anauia aia i mua ua ake ka anauia ai a Iesu. Kua tono te Atua iaia kia teateamamao i te aerenga mai o te Mesia. Kua rave a Ioane i teia na te tutu aere anga ki te ngati Iuda kia akarongo ki te Atua.—Mareko 1:1-4; Luka 1:13, 16, 17.

 Kua tauturu ta Ioane karere i te aronga ngakau tae kia āriki ia Iesu o Nazareta ei Mesia tei taputouia. (Mataio 11:10) Kua raurau a Ioane ia ratou kia tataraara i ta ratou ara e kia papetitoia ei akairo e kua tataraara ratou. (Luke 3:3-6) No te mea e maata tana tangata i papetito, kua kapikiia aia ko Ioane Bapetizo. Ko Iesu ta Ioane papetitoanga puapinga rava atu. aMareko 1:9.

I roto i teia atikara

 Eaa te mea umere ia Ioane Bapetizo?

 Totouia tana angaanga: No tana angaanga tutu aere, kua akatupu a Ioane i te totou no runga i ta Iehova karere. (Malaki 3:1; Mataio 3:1-3) Kua “akonokono [aia] i tetai pae tangata e tau no te Atu”—kua tauturu aia i tona au taeake ngati Iuda kia āriki i te evangelia a te karere puapinga o te Atua ko Iehova, ko Iesu.—Luka 1:17.

 Akakoroanga: Karanga a Iesu e “kare atu ïa e maata atu ia Ioane bapetizo nei: ko te iti rava ra i te basileia o te ao ra, e maata atu ïa iaia.” (Mataio 11:11) No te mea e peroveta e e “tangata kave karere” a Ioane tei totouia, kare e tavini o te Atua i mua ake iaia i maata atu. Akakite katoa ta Iesu tuatua e kare a Ioane e noo i te Patireia o te rangi. b Kua mate teia peroveta tiratiratu i mua ake ka akanoo ei a Karaiti i tetai oraanga ki te rangi. (Ebera 10:19, 20) Ka noo a Ioane i te enua nei i raro ake i te Patireia o te Atua, ma te manakonakoanga ora mutu kore i Parataito.—Salamo 37:29; Luka 23:43.

 Koai to Ioane nga metua?

 E nga tokorua akaipoipo te nga metua o Ioane, ko Zakaria e Elizabeta. E taunga ngati Iuda a Zakaria. E anau anga umere to Ioane, no te mea kare e rauka i tona mama i te anau tamariki. E “maata rava to raua mataiti” ko Zakaria—Luka 1:5-7, 13.

 Naai i tamate ia Ioane Bapetizo?

 Na te Ariki ko Heroda Anetipa i akaue kia tipuia to Ioane mimiti. Na tana vaine ko Herodia i akaue iaia. Kua riri aia ia Ioane no te mea kua akakite aia kia Heroda, e ngati Iuda tutu ua aia, e kare tona akaipoipo e tau ana i raro ake i te ture ngati Iuda.—Mataio 14:1-12; Mareko 6:16-19.

 Akaenemi ainei a Ioane Bapetizo ia Iesu?

 Kare rava te Pipiria i akakite mai ana i te reira. (Ioane 3:25-30) Kua akakite a Ioane e nana e akateateamamao i te aerenga mai o te Mesia, kare kia taemoemo kiaia. Karanga a Ioane: “Kia kitea ra aia e to Iseraela, i aere mai ei au e bapetizo ki te vai nei.” Karanga katoa aia: “Ko te Tamaiti teia na te Atua.” (Ioane 1:26-34) Kua mataora tikai a Ioane te akarongo anga i ta Iesu angaanga tutu aere.

a “Kore roa [a Iesu] i rave i te ara.” (1 Petero 2:21, 22) Kua papetitoia aia, kare e kua anoanoia aia kia tataraara mari ra kia oronga iaia uaorai kia rave i to te Atua anoano. E kia oronga katoa a Iesu i tona ora no tatou.—Ebera 10:7-10.

b Akara i te atikara “Koai Ma ka Aere ki te Rangi?