Neke ki te tumu manako rikiriki

Akapeea Koe e Kite Tikai ei i te Atua ei Oa?

Akapeea Koe e Kite Tikai ei i te Atua ei Oa?

Te pauanga a te Pipiria

 Ka rauka ia koe te kite tikai i te Atua na te apii anga no runga iaia e te akamareka iaia. Ka ‘akavaitata i reira te Atua kia koe.’ (Iakobo 4:8) Te akapumaana maira te Pipiria e “kare ra aia i atea ke atu ia tatou katoa nei.”—Angaanga 17:27.

 Te au takainga kia kite i te Atua

 E tatau i te Pipiria

 •  Ta te Pipiria e akakite maira: “Te au tuatua tapu katoa i tataia ra, e mea akauruia mai e te Atua.”—2 Timoteo 3:16.

 •  Aiteanga: Na te Atua i Tata i te Pipiria. Kua tuku aia i tona au manako ki roto i te manako o te aronga tei tata i te Pipiria. Na roto i teia puka umere, kua akakite mai te Atua i tona anoano. Kua akakite katoa mai aia i tona tu, tona aroa, te tu tika, e te tangi aroa.—Exodo 34:6; Deuteronomi 32:4.

 •  Taau ka rauka i te rave: Tatau i te Pipiria i te au rā. (Iosua 1:8) Akamanako i taau e tatau ra, e ui kia koe uaorai: ‘Eaa ta teia e apii maira iaku no runga i te Atua?’—Salamo 77:12.

   Ei akaraanga, e tatau ia Ieremia 29:11, e oti ui kia koe uaorai: ‘Eaa ta te Atua e inangaro maira noku—e ’au me e kino? E Atua akaoko ainei aia, me te inangaro maira aia i tetai oraanga meitaki noku no te tuatau ki mua?’

 Akara meitaki i te au mea tei angaia

 •  Ta te Pipiria e akakite maira: “Te au mea oki [no te Atua] tei kore e tau kia akara ra, tei kitea puia nei ïa, i te au mea katoa i angaia nei, mei te maani anga mai i teianei ao.”—Roma 1:20.

 •  Aiteanga: Te akaari maira ta te Atua au mea i anga i tona tu, mei te tutu manea tei peniia e tetai tangata peni me kore te matini umere tei maaniia e tetai tangata karape. Ei akatutuanga, te mekameka e te mea umere o te roro tangata te akaari maira i to te Atua tu pakari, e te ririnui o te ra e te au etu te akaari maira i tona mana ririnui.—Salamo 104:24; Isaia 40:26.

 •  Taau ka rauka i te rave: E akara meitaki i te au mea natura e e apii i te reira. Ia koe e akara ra, e ui kia koe uaorai, ‘Eaa ta teia au mea natura e te umere e akaari maira no runga i te Atua?’ a E tika, e maata te au mea kare e rauka i te au mea natura i te akakite mai no runga i Tei Anga ia tatou. No reira aia i oronga mai ei i te Pipiria.

 Taangaanga i te ingoa o te Atua

 •  Ta te Pipiria e akakite maira: “Ka akaora au iaia: ka akateitei au iaia ki runga, no te mea te kite ra aia i toku ra ingoa. E kapiki mai aia iaku ra, e naku e karanga atu kiaia.”—Salamo 91:14, 15.

 •  Aiteanga: Te kite maira te Atua, ko Iehova i te aronga tei kite i tona ingoa e te taangaanga ra e te akangateitei ra i te reira. b (Salamo 83:18; Malaki 3:16) Na te akakite anga mai i tona ingoa, kua akaari mai te Atua e koai aia. “Ko au ko Iehova; ko toku ïa ingoa,” i nana ei.—Isaia 42:8.

 •  Taau ka rave: E taangaanga i to Iehova ingoa me taiku iaia.

 Tuatua kia Iehova na roto i te pure

 •  Ta te Pipiria e akakite maira: “Te vaitata mairā Iehova i te aronga i kapiki atu iaia.”—Salamo 145:18.

 •  Aiteanga: Te piri vaitata ra a Iehova ki te aronga tei pure kiaia ma te akarongo. Na te pure anga e akamorianga te reira tei akangateitei tikai i te Atua.

 •  Taau ka rave: E pure putuputu ki te Atua. (1 Tesalonia 5:17) E akakite i toou au manamanata e toou au manako kiaia.—Salamo 62:8. c

 Akamatutu i te akarongo ki te Atua

 •  Ta te Pipiria e akakite maira: “Kare ra e akarongo ra kare rava aia e mareka.”—Ebera 11:6.

 •  Aiteanga: Kia piri vaitata tatou ki te Atua, ka anoanoia te akarongo. I roto i te Pipiria, e maata atu te anoanoia ra kia irinaki ua e te vai ua ra te Atua. Ka anoano katoaia kia irinaki pu tikai iaia, e tana au taputou e te au turanga. E puapinga te irinaki i tetai pirianga meitaki.

 •  Taau ka rave: Kia rauka te akarongo mou ka anoanoia te kite mou. (Roma 10:17) No reira e apii i te Pipiria e e akapapu kia koe uaorai e ka rauka ia koe te irinaki i te Atua e tana akoanga. Ka mataora te Au Kite o Iehova i te apii i te Pipiria kia koe. d

 E rave i ta te Atua e mareka ra

 •  Ta te Pipiria e akakite maira: “Teia oki te inangaro i te Atua, ko te akono i tana au akauenga.”—1 Ioane 5:3.

 •  Aiteanga: Te piri vaitata ra a Iehova ki te aronga tei akaperepere iaia na te akarongo meitaki anga i tana au akauenga.

 •  Taau ka rave: Ia koe e apii ra i te Pipiria, akara eaa ta te Atua e reka ra e kare e reka ana. E ui kia koe uaorai, ‘Eaa te au akatikatika anga taku ka rave no te akamareka i Tei Anga iaku?’—1 Tesalonia 4:1.

 Ka akono te Atua ia koe me taangaanga koe i tana akoanga

 •  Ta te Pipiria e akakite maira: “Ka tongi ana kia kite i te meitaki o Iehova!”—Salamo 34:8.

 •  Aiteanga: Te pati nei te Atua ia koe kia kite e kia tongi i tona meitaki. Me kite koe i tona aroa e te tauturu, ka inangaro koe i te piri vaitata kiaia.

 •  Taau ka rave: Ia koe e tatau ra i te Pipiria, e taangaanga i te akoanga a te Atua kia puapingaia koe. (Isaia 48:17, 18) E akara i te akaraanga o te au taeake, te tauturu anga te Atua i to ratou manamanata, kia rauka te oraanga meitaki e te mataora no ratou e pera te kopu tangata. e

 Te au manako tarevake kia kite i te Atua

 Manako tarevake: E ririnui e e puapinga roa te Atua kia inangaro mai i te piri vaitata kia tatou.

 Te tika: Noatu e Atua ririnui e te puapinga rava Aia, te pati maira aia ia tatou kia piri vaitata kiaia. E maata te au akaraanga i roto i te Pipiria o te au tane e te au vaine tei riro mai ei oa nona.—Angaanga 13:22; Iakobo 2:23.

 Manako tarevake: Kare e rauka ia tatou kia kite e kia piri vaitata ki te Atua no te mea e mea ngaro aia.

 Te tika: E ngata rai tetai au mea kia kite e kia mārama no runga i te Atua, mei tona Vaerua kitea koreia. Noatu ra, ka rauka rai ia tatou i te piri vaitata ki te Atua. Te tika, te karanga ra te Pipiria e ka anoanoia tatou kia apii no runga iaia kia rauka te ora mutu kore. (Ioane 17:3) Na roto i te au tuatua ka mārama tatou, te akakite maira te Pipiria no runga i Tei Anga ia tatou, tona tu, tona akakoroanga no te tangata e te enua, e tana au turanga. (Isaia 45:18, 19; 1 Timoteo 2:4) Mei tei taikuia, te akakite katoa maira te Pipiria i te ingoa o te Atua. (Salamo 83:18) Ka rauka i reira ia tatou i te kite i te Atua e te piri vaitata kiaia.—Iakobo 4:8.

a Ei akaraanga no te pakari o te Atua i roto i te au mea natura, akara i te tuanga “E Mea Maaniia Ainei?

b E manganui tei mārama i te aiteanga o te ingoa o Iehova e “Ka Akatupu Aia.” Na te akakiteanga mai i tona ingoa kia tatou, te karanga nei te Atua: ‘Ka akatupu au i toku anoano e te akakoroanga. E akatupu ua ana au i taku i tuatua.’

c Akara i te atikara “Why Pray? Will God Answer Me?

d Kia kite maata atu, akara i te vitio Eaa te Raveia Ana i ko i te Are Uipaanga Patireia?

e Akara i te tuanga “Taui te Pipiria i te Oraanga.”