Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa ta te Pipiria e Karanga ra no te au Tātatau?

Eaa ta te Pipiria e Karanga ra no te au Tātatau?

Te pauanga a te Pipiria

 E tai ua taime to te Pipiria taiku anga i te au tātatau, ia Levitiku 19:28, karanga ra: “Auraka rava oki ei tata i tataia ki runga ia kotou na.” Kua akaue te Atua i te ngati Iseraela kia akatakake ia ratou mei te au iti tangata tei tātatau i to ratou pakiri ki te ingoa e te au akatutu anga o to ratou atua. (Deuteronomi 14:2) Noatu kare te au Kerititiano e aru ana i te Ture tei orongaia ki to Iseraela, e mea tau kia akamanako meitaki i te kaveinga no teia ture.

Ka anoanoia ainei tetai Kerititiano kia tātatau e kia tarai i tona kopapa?

 Teia te au irava Pipiria ei tauturu ia koe kia akamanako meitaki:

  •   ‘Kia akamanea te au vaine ia ratou uaorai ma te akatietie kore.’ (1 Timoteo 2:9) Ka tau teia kaveinga no te vaine e te tane. E akangateitei tatou i te manako ngakau o tetai, auraka e akakakā ia tatou uaorai.

  •   Ka inangaro tetai pae i te akatinamou e te akataka i to ratou uaorai tu, e ka tātatau tetai pae i to ratou kopapa. Inara, te akamaroiroi maira te Pipiria i te au Kerititiano: “Kia tuku atu kotou i to kotou au kopapa ei atinga ora, e te tapu, e tau oki i te Atua, ko te akamori e tau ïa ia kotou.” (Roma 12:1) Akamanako meitaki me “e tau ïa” e eaa koe i inangaro ei i tetai tātatau. Penei te inangaro ra koe i te aru i tetai peu tei matauia e kia kiteaia mai e tei roto koe i tetai pupu, penei a tetai rā kua taui koe i toou manako inara tureti kua taraiia te tātatau. E akamanako meitaki koe i te reira kia rave i tetai ikianga tau.—Maseli 4:7.

  •   “Te kimianga o te aronga maroiroi ra, tei runga ïa i te apinga maata: kareka ta te aronga rapurapu ua ra, tei te putaua ïa.” (Maseli 21:5) E rapurapu ana tetai pae kia rauka te tātatau, inara ka takino te reira i te au pirianga taeake e te ngai angaanga. E ākā moni ka pou e e ākā angaanga i te kiriti i te reira. Akakite maira te kimikimi anga—e te au pitiniti ona moni no te kiriti i te au tātatau—e maata te aronga e tātatau to ratou tei karanga e kua tataraara tikai ratou no te rave i te reira.