Neke ki te tumu manako rikiriki

Eia Ingoa o te Atua?

Eia Ingoa o te Atua?

Te pauanga a te Pipiria

 Okotai ua ingoa o te Atua. I te reo Ebera kua tataia te reira e יהוה e ko “Iehova” i te reo Rarotonga. a Akakite te Atua na roto i tana peroveta ko Isaia: “Ko au ko Iehova; ko toku ïa ingoa.” (Isaia 42:8) Ka kiteaia teia ingoa e 7,000 taime i roto i te au tataanga taito o te Pipiria​—e maata ua atu i tetai taoonga ke no te Atua, pera katoa te ingoa o tetai tangata ke. b

E ingoa ke ainei to Iehova?

 Noatu e okotai ua ingoa no te Atua i roto i te Pipiria, e maata te au taoonga e te akatakaanga no runga iaia. I roto i te pia i raro mai, ko te au taoonga e te akatakaanga te akaari maira te au tu o Iehova.

Taoonga

Irava

Aiteanga

Allah

(Kare e irava)

No roto mai i te reo Arapia, teia tuatua ko “Allah” kare i te ingoa mari ra e taoonga tona aiteanga “te Atua.” I roto i te au Pipiria reo Arapia e tetai ua atu au reo, e taangaangaia ana a “Allah” e ko “te Atua.”

Mana Katoatoa

Genese 17:1

E mana ririnui tona. Ka kiteaia te tuatua Epera ʼEl Shad·daiʹ, “Atua Mana Katoatoa,” e itu taime i roto i te Pipiria.

Te Alepha e te Omega

Apokalupo 1:8; 21:6; 22:13

“Te momua e te akaopenga, ko to mua e ko to muri,” tona aiteanga kare e Atua Mana Katoatoa i angaia i mua ake ia Iehova e kare rai o muri ake iaia. (Isaia 43:10) Te Alepha e te omega, ko te reta mua e te reta openga i roto i te ara reta Ereni.

To te Au Rā Taito

Daniela 7:​9, 13, 22

Kare ona akamataanga; mei tupua roa mai aia e tuatau ua atu.​—Salamo 90:2.

Tei Anga

Isaia 40:28

Nana i anga i te au mea ravarai.

Metua

Mataio 6:9

Koia te tumu o te ora.

Atua

Genese 1:1

Tau kia akamori iaia; Tei ririnui. Te akataka ra te tuatua Epera ʼElo·himʹ i to Iehova tu ngateitei, kakā, e te meitaki maata.

Te Atu o te au atu

Deuteronomi 10:17

Te Atua teitei, kare i aite ki te au “idolo” tei akamoriia e tetai pae.​—Isaia 2:8.

Orometua Maata

Isaia 30:20, 21

Te oronga ra aia i te apiianga e te aratakianga puapinga.​—Isaia 48:17, 18.

Tei Anga

Salamo 149:2

Nana i anga i te au mea ravarai.​—Apokalupo 4:​11.

Te Atua Mataora

1 Timoteo 1:​11

E tu rekareka e te mataora tona.​—Salamo 104:31.

Tei Akarongo i te pure

Salamo 65:2

Te akarongo ra aia ki te au pure a te aronga irinaki.

Te Vai Nei Au, ko Au Rai e Vai Nei

Exodo 3:​14

Ka riro mai aia i tei anoanoia kia akatupu i tona akakoroanga. Kua uriia teia “Ka Riro Mai Au i taku uaorai i mareka ra” me kore “Ka Riro Au i Taku Rai ka Akariro.” (The Emphasised Bible, by J. B. Rotherham; New World Translation) Te akamārama ra teia akatakaanga i te aiteanga o te ingoa ko Iehova i roto i te irava ka āru mai.​—Exodo 3:​15.

Vareae

Exodo 34:14

I roto i te au urianga Pipiria ke, kua uriia “auraka oki koe e akamori i tetai atua ke” e te akamori iaia anake ua.

Ariki mutukore

Apokalupo 15:3

Kare e akamataanga e kare e openga o tana tutaraanga.

Atu

Salamo 135:5

Koia te akaaere me kore te pu; Reo Epera ʼA·dhohnʹ e te ʼAdho·nimʹ.

Iehova Sabaota

Isaia 1:9; Roma 9:​29

Koia te rangatira o te au nuku angera maata. Te taoonga “Iehova Sabaota” ka uri katoaia, ko Iehova e tona au nuku i te rangi.​—Roma 9:​29.

Tei Teitei

Salamo 47:2

Koia tei teitei roa.

Tei Tapu Roa

Maseli 9:​10

Koia tei tapu (ma e te viivii kore) i tetai ua atu.

Potera

Isaia 64:8

E mana akaaere tona i rungao i te tangata e te au pa enua, mei te potera e anga ra i te āriki karakaraea.​—Roma 9:​20, 21.

Akaora

Isaia 41:14

Koia tei akaora me kore i oko i te tangata mei te ara e te mate na roto i te atinga oko o Iesu Karaiti.​—Ioane 3:​16.

Mato

Salamo 18:​2, 46

Koia te punanga ketaketa e te ora.

Akaora

Isaia 45:21

Nana e akaora i te tangata mei te kino e te mate.

Tiaki

Salamo 23:1

Te akono ra aia i tona aronga akamori.

Atu Ngateitei

Genese 15:2

Nona anake te mana teitei; Reo Epera ʼAdho·naiʹ.

Tei Teitei Roa

Daniela 7:​18, 27

Koia te tutara teitei roa atu.

Te ingoa no te au ngai i roto i te Au Tuatua Tapu Epera

 Kua tapaia tetai au ngai i roto i te Pipiria ki te ingoa o te Atua, kare ra teia i te au ingoa ke nona.

Ngai

Irava

Aiteanga

Iehova-Ire

Genese 22:13, 14

“Tei ia Iehova te akara.”

Iehova-nisi

Exodo 17:15

“Ko Iehova taku reva.” Te Atua ko Iehova, ka oro tona iti tangata kiaia no te paruruanga e te tauturu.​—Exodo 17:13-​16.

Iehova-saloma

Te Au Akava 6:​23, 24

“Ko Iehova te tumu o te au.”

Iehova-sama

Ezekiela 48:35, tataanga rikiriki i raro, American Standard Version

“Tei Reirā Iehova.”

Au tumu kia kite e kia taangaanga i te ingoa o te Atua

  •   E mea puapinga ki te Atua tona ingoa ko Iehova no te mea kua tuku aia i te reira e tauatini ua atu taime i roto i te Pipiria.​—Malaki 1:​11.

  •   Kua akakite putuputu te Tamaiti a te Atua ko Iesu i te puapinga o te ingoa o te Atua. Ei akaraanga, kua pure aia kia Iehova: “Kia tapu toou ingoa.”​—Mataio 6:9; Ioane 17:6.

  •   Te aronga tei kite e tei taangaanga i te ingoa o te Atua, te rave ra i te takainga mua no te akatupu i te pirianga oa kia Iehova. (Salamo 9:​10; Malaki 3:​16) Me rauka i teia pirianga, ka puapingaia ratou mei te taputou a te Atua: “No te mea te inangaro maira aia iaku, ka akaora au iaia: ka akateitei au iaia ki runga, no te mea te kite ra aia i toku ra ingoa.”​—Salamo 91:14.

  •   Karanga te Pipiria: “Vai ua rai oki te au mea e karangaia e e atua, tei te rangi ra, tei reira ïa; tei te enua nei, tei reira ïa; (e manganui oki te atua, e manganui oki te atu, mei te reira te tu.)” (1 Korinetia 8:5, 6) Noatu ra, taka meitaki te ingoa o te Atua mou, ko Iehova.​—Salamo 83:18.

a E taangaanga ana tetai aronga tata Ebera ia “Yahweh” no te ingoa o te Atua.

b Ka kiteaia te ingoa poto o te Atua ko “Ia,” e 50 taime i roto i te Pipiria, tei roto katoa i te “Aleluia,” tona aiteanga “Akapaapaa kotou ia Iehova.”​—Apokalupo 19:1, tataanga rikiriki i te pae.