Neke ki te tumu manako rikiriki

Ka Takoreia Ainei te Enua?

Ka Takoreia Ainei te Enua?

Te pauanga a te Pipiria

 Kare, kare rava te enua e takoreia, e tauia ki te ai, me kore ka angaia tetai enua ou. Apii mai te Pipiria e kua anga te Atua i te enua kia nooia e te tangata e tuatau ua atu.

  •   “Ka riro te enua no te aronga tuatua-tika, ka noo tamou rai ratou i reira.”​—Salamo 37:29.

  •   “[Na te Atua] i akamou i te tumu o te enua, kia kore roa e ngaueue e tuatau ua atu.”​—Salamo 104:5.

  •   “Te enua nei, te vai ua nei rai ïa.”​—Koheleta 1:4.

  •   “Koia te Atua, ko tei akaaite i te enua e nana i anga; nana i akatinamou, kare ra aia i anga ei mea puapinga kore ua; kua anga ra aia kia tangataia.”​—Isaia 45:18.

Ka takino ainei te tangata i te enua?

 Kare te Atua e akatika i te tangata kia takino takiri i te enua na te akataero anga i te reira, na roto i te tamaki e tetai ua atu tu. Mari ra, ka takore aia i “te aronga i mate ei to te ao ra.” (Apokalupo 11:18) Akapeea aia me rave i te reira?

 Ka takore te Atua i te au kavamani a te tangata, tei kore i rauka i te paruru i te enua, e ka mono ki te Patireia apakore o te rangi. (Daniela 2:​44; Mataio 6:​9, 10) Ko te Tamaiti a te Atua, Iesu Karaiti, te tutara o teia Patireia. (Isaia 9:6, 7) Iaia i te enua nei, akaari aia i tona mana ki rungao i te au mea natura. (Mareko 4:​35-​41) Ei Ariki no te Patireia o te Atua, ka taangaanga a Iesu i tona mana ki rungao i te enua e te au mea natura katoatoa. Ka anga akaou me kore ka akaou aia i te turanga o te enua kia aite ki te turanga i roto i te kainga i Edene.​—Mataio 19:28; Luka 23:43.

Te apii ra ainei te Pipiria e ka tauia te enua ki te ai?

 Kare. Kua tupu mai teia manako tarevake no roto i ta 2 Petero 3:7 e tuatua ra: “Kareka te rangi e te enua e vai nei, te tāpuia nei ïa e taua tuatua ra no te ai.” Akara tatou e rua manako puapinga kia mārama i te aiteanga o teia tuatua:

  1.   Tukeke te aiteanga me taangaanga te Pipiria i te tuatua “rangi,” “enua,” e te “ai.” Ei akaraanga, karanga a Genese 11:1: “Okotai ua oki o to te ao katoa nei reo.” Te taiku nei te tuatua ao me kore “enua” ki te tangata.

  2.   Te akaari maira te aerenga tuatua i roto ia 2 Petero 3:7 e ko te rangi, te enua, e te ai e taikuia ra, e akatutu ua anga te reira. Te aiteite ra te manako o te irava 5 e te 6 no runga i te Vaipuke i to Noa tuatau. I taua tuatau ra kua takoreia te ao taito, inara kare to tatou paraneta i takoreia. Mari ra, kua takore atu te Vaipuke i te au tangata kino, me kore i te “enua.” (Genese 6:​11) Kua takore katoa te reira i te “rangi”—koia oki te au tutara e akaaere ra i te au tangata i runga i te enua. No reira kua takoreia te au aronga kino, e kare ko te paraneta. Kua ora mai a Noa e tona ngutuare mei te takoreanga o teianei ao e kua noo ki te enua nei i muri ake i te Vaipuke.​—Genese 8:​15-​18.

 Mei te Vaipuke rai, ko te takoreanga me kore “ai,” i roto ia 2 Petero 3:7 ko te akapouanga te reira i te au tangata kino o teianei ao, e kare ko te enua. Taputou te Atua i tetai “rangi ou e te enua ou” te ka nooia e te au tangata “tuatua-tika.” (2 Petero 3:​13) Ka tutara te “rangi ou,” me kore te aratakianga ou​—te Patireia o te Atua ki rungao i te “enua ou,” me kore te au tangata tuatua tika. I raro ake i te akatereanga a teia Patireia, ka akariroia te enua ei parataito akamoeau.​—Apokalupo 21:​1-4.