Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Vaerua Tapu?

Eaa te Vaerua Tapu?

Te pauanga a te Pipiria

 Ko te vaerua tapu, e mana angaanga ririnui te reira no te Atua. (Mika 3:8; Luka 1:​35) Ka tono te Atua i tona vaerua tapu ki tetai ua atu ngai no te akatupu i tona anoano.​—Salamo 104:30; 139:7.

 I roto i te Pipiria, kua uriia te tuatua “vaerua” ki roto i te reo Ebera ruʹach e te reo Ereni pneuʹma. Maataanga o te taime, te akataka ra teia ki te vaerua o te Atua me kore vaerua tapu. (Genese 1:2) Inara, kua taangaanga katoa te Pipiria i teia au tuatua:

 Te akaari maira teia au tuatua i tetai apinga kitea koreia e te mata tangata te ka akatupu i te au apinga te ka kitea e te katoatoa. Mei te reira rai, kua aite te vaerua o te Atua “ki te matangi, e apinga kitea koreia e te ririnui.”​—An Expository Dictionary of New Testament Words, by W. E. Vine.

 Kapiki katoa te Pipiria i te vaerua tapu o te Atua e ei “rima” me kore “maikao-rima.” (Salamo 8:3; 19:1; Luka 11:20; akaaite ia Mataio 12:28.) Mei tetai kamuta tei taangaanga i tona rima e te maikao rima i te rave i tana angaanga, kua taangaanga te Atua i tona vaerua tapu no te akatupu i teia au mea:

Kare te vaerua tapu i te tangata

 Na te akataka anga i to te Atua vaerua ei “rima,” “maikao-rima,” e ei “aʼo” nona, te akaari maira te Pipiria e kare te vaerua tapu i te tangata. (Exodo 15:​8, 10) Kare te rima o te tangata kamuta e angaanga ma te kore e kopapa e te manako; mei te reira rai, ka angaanga ua to te Atua vaerua tapu me akaue aia i te reira. (Luka 11:13) Akaaite katoa te Pipiria i to te Atua vaerua ki te vai, te kapiti maira te akarongo e te kite. Te akapapu maira teia e kare te vaerua tapu i te tangata.​—Isaia 44:3; Angaanga 6:5; 2 Korinetia 6:6.

 Kua akakite te Pipiria i te ingoa o te Atua ko Iehova e tana Tamaiti ko Iesu Karaiti; kare ra i akakite mai i te ingoa o te vaerua tapu. (Isaia 42:8; Luka 1:​31) Te akaariia anga te orama no te rangi kia Setephano, kite atura aia e rua tangata, kare e toru. Karanga te Pipiria: “Kua ki akera aia i te vaerua tapu, akara tamou tikai atura ki runga i te rangi, e kite atura i te kakā o te Atua, e ia Iesu i te tu anga i te rima katau o te Atua.” (Angaanga 7:55) Na te vaerua tapu o te Atua i akaari i teia orama kia Setephano.

Manako tarevake no te vaerua tapu

 Manako Tarevake: Ko te “Vaerua Tapu,” e tangata teia e e tuanga aia no te Toru Tai, tei akakiteia ia 1 Ioane 5:7, 8 i roto i urianga Pipiria King James.

 Mea Tika: I roto i te Pipiria King James, kua taiku katoa a 1 Ioane 5:7, 8 e “i te rangi, te Metua, te Logo, e te Vaerua Tapu: e teia toko toru ra okotai ia. E toru oki tei akakite i te enua nei.” Inara, kua kite mai te aronga kimikimi e kare na te apotetoro ko Ioane i tata i teia au tuatua e kare te reira e tau kia tukuia ki roto i te Pipiria. Tata te Professor ko Bruce M. Metzger: “Kare teia au tuatua i te mea tika e e mea papu kare e tau kia tukuia ki roto i te Koreromotu Ou.”​—A Textual Commentary on the Greek New Testament.

 Manako Tarevake: Te akataka ra te Pipiria i te vaerua tapu ei tangata, e ko te akapapuanga teia e e tangata aia.

 Mea Tika: Tetai taime, e akataka ana te Pipiria i te vaerua tapu ei tangata, inara kare teia i te akapapuanga e e tangata te reira. Te akataka katoa ra te Pipiria e e tu tangata to te pakari, te mate, e te ara. (Maseli 1:​20; Roma 5:​17, 21) Ei akaraanga, e angaanga ta te pakari e e “au tamariki” tana, e no te ara, te pikikaa ra, tamate ra, e te akatupu ra i te noinoi.​—Mataio 11:19; Luka 7:​35; Roma 7:​8, 11.

 Mei te reira rai, te tata anga te apotetoro ko Ioane i te tuatua a Iesu, kua taiku aia i te vaerua tapu ei “Akapumaana” (paraclete) te ka akaapa, arataki, tuatua, akarongo, akakite, akakakā, e te rave. Kua taangaanga katoa aia i te tuatua “aia” e “iaia” te taiku anga no runga i te “Akapumaana.” (Ioane 16:​7-​15) Kua rave aia i te reira no te mea ko te tuatua Ereni “Akapumaana” (pa·raʹkle·tos) kua akaaiteia te reira ki te tangata kia tau ki te aerenga tuatua o te reo Ereni. Te taiku anga a Ioane i te tuatua pneuʹma no te vaerua tapu, akakite aia i te reira ei apinga, kare ei tangata.​—Ioane 14:16, 17.

 Manako Tarevake: Papetito i te ingoa o te vaerua tapu, akapapu maira e tangata te reira.

 Mea Tika: Tetai taime, e taangaanga ana te Pipiria i te “ingoa” ei akakite i te mana akaaere e te taoonga. (Deuteronomi 18:​5, 19-​22; Esetera 8:​10) Kua aite teia ki te taangaanga anga i te tuatua “i roto i te ingoa o te ture,” kare te aiteanga e e tangata te ture. Te tangata te ka papetitoia “i te ingoa” o te vaerua tapu, kua āriki aia i te mana e te tuanga a te vaerua tapu no te rave i to te Atua anoano.​—Mataio 28:19.

 Manako Tarevake: Kua irinaki te au apotetoro e te au pipi mua a Iesu e e tangata te vaerua tapu.

 Mea Tika: Kare te Pipiria e te au tuatua enua i akakite ana i te reira. Karanga te Encyclopædia Britannica: “Te akamāramaanga e e Tangata tu Atua te Vaerua Tapu . . . kua akakiteia te reira i ko i te Council of Constantinople i te mataiti 381 T.N.” Tere atu e 250 mataiti i muri ake te mate anga te apotetoro openga.